Tutkimustieto Kuopiosta: D-vitamiini ehkäisee keuhkokuumetta

Tiesitkö sinä, että D-vitamiini voi olla C-vitamiinia tehokkaampi virus- ja bakteeritulehdusten torjunnassa. Itä-Suomen yliopisto julkaisi uutta tietoa väestötutkimuksesta Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor study. Siinä ilmeni, että keuhkokuumeen riski on sitä suurempi, mitä vähemmän veressä on D-vitamiinia. Tulos tukee monia aikaisempia raportteja, joiden mukaan D-vitamiini torjuu infektioita. Tarve vain on paljon suurempi kuin nykyinen viranomaissuositus.

Kuopion tutkimuksessa seurattiin kymmenen vuotta 723 miestä ja 698 naista, iältään 53–73 v. Heidän verestään oli mitattu seerumin D-vitamiinin pitoisuus S-D-25. Sitä verrattiin seurannan aikana ilmaantuneisiin sairaalahoitoa vaatineisiin keuhkokuumetapauksiin.

Tulokset osoittavat että:

1. Seerumin D-vitamiinin pitoisuus oli keskimäärin vain 43,4 nmol/l, kun viitearvo on 75–150 nmol/l.

2. 73 tutkimukseen osallistunutta ihmistä oli joutunut sairaalahoitoon (vähintään kerran) keuhkokuumeen vuoksi seuruun aikana (10 v). Pieni seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) altisti keuhkokuumeelle. Alimman tertiilin (kolmanneksen) ryhmässä riski oli 2,6-kertainen ylimpään tertiiliin nähden. Ero oli merkitsevä.

Johtopäätös: Seerumin D-vitamiinin pitoisuus korreloi käänteisesti keuhkokuumeen riskiin tässä ikäryhmässä. Toisin sanoen, mitä vähemmän D-vitamiinia, sitä suurempi riski sairastua keuhkokuumeeseen. Tässä tutkimuksessa ei annettu D-vitamiinilisiä, mutta tulokset puoltavat vahvasti niiden säännöllistä käyttöä.

Tulos tukee aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan D-vitamiini torjuu hengitystieinfektioita. Iranilainen tutkimus vahvistaa, että D-vitamiinin puute on yleistä (yli 80 %:lla), ja se lisää keuhkokuumeen esiintymistä väetössä (Mamani ym. 2017).

Pidän erittäin valitettavana, että THL ja valtion ravitsemusneuvottelukunta vastustavat D-vitamiinin saantisuosituksen nostamista tutkimustiedon edellyttämälle tasolle, 100 mikrogrammaan (µg) päivässä. D-vitamiini on hyvä yleisantibiootti (Borella ym. 2014).

Aregbesola A, Voutilainen S, Nurmi T, Virtanen JK, Ronkainen K, Tuomainen TP. Serum 25-hydroxyvitamin D3 and the risk of pneumonia in an ageing general population. Journal of Epidemiology and Community Health. 2013 Apr 17. Abstract
Borella E, Nesher G, Israeli E, Shoenfeld Y. Vitamin D: a new anti-infective agent? Annals of  New York Academy of Sciences. 2014 Mar 4. doi: 10.1111/nyas.12321.

Mamani M, Muceli N, Ghasemi Basir HR, et al. Association between serum concentration of 25-hydroxyvitamin D and community-acquired pneumonia: a case-control study. International Journal of General Medicine. 2017 Nov 13;10:423-429. doi: 10.2147/IJGM.S149049. eCollection 2017. Free Full Text pdf