Sevillan yliopisto: Ubikinonia fibromyalgiaan

Sevillan yliopistossa on tutkittu jo pitkään fibromyalgiapotilaiden hoitoa ubikinonilla, ja tulokset ovat hyvin lupaavia. Ubikinonin päiväannos on ollut 300 mg, mikä on noin sata kertaa enemmän kuin mitä ravinnosta yleensä saadaan.

Fibromyalgiaa potee noin viisi prosenttia väestöstä, mikä merkitsee sitä, että Suomessa olisi noin 250 000 potilasta. Valtaosa heistä on naisia. Taudin syytä ei tunneta eikä sen patofysiologiaakaan, joskin nyt tiedetään, että potilaiden mitokondrioiden toiminnassa on häiriöitä, mikä voi selittää vähäenergisyyttä ja väsymystä. Käypä hoito on tehotonta ja potilaat kokevat usein olevansa heitteillä. Moni yrittää etsiä apua erilaisista vaihtoehtoisista ja täydentävistä keinoista.

Sevillan yliopistossa tehtiin satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jossa 20 potilaalle annettiin 40 päivää ubikinonia 300 mg päivässä. Sen vaikutusta oireisiin ja geenien ilmentymiseen tutkittiin. Tutkimussuunnitelma on rekisteröity (ISRCTN 21164124).

Tulokset

  • oireet vähenivät merkittävästi ubikinonia saaneilla verrattuna lähtötilanteeseen ja lumeryhmään [Fibromyalgia Impact Questionnaire, FIQ] (P<0.001). Erityisesti vähenivät kivut, väsymys ja aamuväsymys
  • Kipupisteet vähenivät ja myös kivun visuaalinen skaala parani [Visual Analogue Scale]
  • Tulehdusarvot pienenivät, antioksidanttientsyymien aktiivisuus ja mitokondrioiden biogeneesi lisääntyvät
  • AMPK-geenien aktiivisuus lisääntyi mikä johti myös AMPK:n aktivoitumiseen. AMPK on entsyymijärjestelmä, joka tunnustelee ja säätää elimistön sokeri-, rasva- ja valkuaisaineiden aineenvaihduntaa ja tasapainoa. AMPK ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa matala-asteista kroonista tulehdusta, joka myllertää kaikissa kroonisissa sairauksissa. AMPK toimii huonosti "fibroilla" ja diabeetikoilla.

Tulokset vahvistavat käsitystä, että ubikinoni voi olla hyödyllinen ravintolisä fibromyalgiassa. AMPK:lla näyttää olevan tärkeä merkitys taudin patofysiologiassa, päättelevät tutkijat. AMPK:n keskeinen merkitys sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa ilmenee myös maailman johtavan tiedelehden, Naturen uudesta katsauksesta (O'Neill ja Hardie 2013). Ubikinoniraportti on herättänyt mielenkiintoa ja se on uutisoitu monilla terveyssivustoilla.

CoQ10 Supplementation Improves Fibromyalgia Symptoms

Cordero MD, Alcocer-Gómez E, de Miguel M, et al. Can Coenzyme Q10 improve clinical and molecular parameter in Fibromyalgia? Antioxid Redox Signal. 2013 Mar 4. [Epub ahead of print]

O'Neill LAJ, Hardie DG. Metabolism of inflammation limited by AMPK and pseudo-starvation. Nature 2013;493, 346-355 doi:10.1038/nature11862

Thaimaalainen kaksoissokkotutkimus tukee näitä havaintoja (Sawaddiruk ym. 2019). Toinen uusi tutkimus vahvistaa, että ubikinoni lievittää kasvoje trigeminusneuralgiaa (Khuankaew ym. 2019).

Sawaddiruk P, Apaijai N, Paiboonworachat S, et al. Coenzyme Q10 supplementation alleviates pain in pregabalin-treated fibromyalgia patients via reducing brain activity and mitochondrial dysfunction. Free Radical Research. 2019 Aug 7:1-9. doi: 10.1080/10715762.2019.1645955.

Khuankaew C, Apaijai N, Sawaddiruk P, et al. Effect of coenzyme Q10 on mitochondrial respiratory proteins in trigeminal neuralgia. Free Radic Res. 2018 Apr;52(4):415-425. doi: 10.1080/10715762.2018.1438608.