Diabeetikon verenpainelääkityksen vaarat

Diabeetikon verenpaine saa hyvin olla hieman suurempi kuin terveiden paine, ilmenee Floridan yliopiston tutkimuksesta. Diabeetikon verenpaineen alentaminen lääkkein alle 130 mmHg:n lisää kuolleisuutta. Verenpaineen kohoaminen johtuu usein runsaasta insuliinin erityksestä (haimasta), jota puolestaan runsashiilarinen ruokavalio lisää. Siis: verenpainetta voi alentaa yksinkertaisesti siirtymällä vhh-ruokavalioon, harrastamalla säännöllistä kuntoliikuntaa ja nauttimalla ravintolisiä. Siten voidaan päästä eroon turhista ja vaarallisista lääkkeistä.

Voimakkaasti kohonnut verenpaine (yli 140 mmHg) on terveysriski. Se voi aiheuttaa sydänkohtauksen tai aivohalvauksen. Mutta verenpaineen lääkitseminen synteettisillä lääkkeillä alle 130 mmHg:n voi lyhentää jäljellä olevaa ikää, ilmenee Floridan yliopiston INVEST-tutkimuksesta. Tulosten perusteella näyttää siltä, että mitä vähemmillä lääkkeillä pärjätään, sen parempi. Lääkkeet eivät näet hoida kohonneen verenpaineen syytä, vaan ainoastaan alentavat painetta kemiallisesti. Verenpainetta tulee hallita mieluummin elämäntavoilla kuin lääkkeillä.

Tutkimukseen osallistui 6400 henkilöä (iältään vähintään 50 vuotta), joilla oli todettu sekä tyypin 2 diabetes että sepelvaltimotauti. Diabeteetikoille määrätään yleensä verenpainelääkitys, kun systolinen verenpaine (ns. yläpaine) ylittää 130 mmHg. Tutkimus tehtiin, koska ei tiedetä, onko lääkityksestä hyötyä vai haittaa diabeetikoille. Osallistujat käyttivät yhtä tai useampaa verenpainelääkettä (diureettia, beetasalpaajaa, ACE-estäjää tai kalsiumestäjää), joilla verenpaine saatiin alenemaan alle 130 mmHg.

Yllättäen kävi ilmi, että tiukka verenpaineen hallinta lääkkein – etenkin alle 115 mmHg – huononsi ennustetta. Hallitsematon korkea verenpaine oli kaikkein vaarallisin, mikä ei ollut yllättävää, mutta 130-140 mmHg:n ryhmän kuolleisuus oli vähäisempää kuin alle 130 mmHg:n ryhmän. Tutkijat kirjoittavat:

“Olemme osoittaneet, tiettävästi ensimmäistä kertaa maailmassa, että diabeetikkojen ja sepelvaltimotautipotilaiden verenpaineen alentaminen alle 130 mmHg:n ei vähennäkään lisätauteja verrattuna 140 mmHg:aan, vaan tosiasiassa siihen liittyy suurentunut kokonaiskuolleisuuden riski. Kaiken lisäksi suurentunut kuolemanriski jatkui pitkän aikaa."

Tiukassa kontrollissa olevien kuolemanriski oli 12,7 %, "löysemmässä" hallinnassa 12,6 % ja hallitsemattomilla 19,8 %.

Hyvät uutiset tulevat tässä: Verenpainetta voi hallita ruokavaliolla, liikunnalla ja ravintolisillä. Ja tietysti laihduttamalla pois liikakilot. Vhh-ruokavalio on terveellisin. Tämä ei ole uusi tieto, sillä jo 1998 Diabetes-lehti julkaisi raportin, jonka mukaan kohonnut verenpaine liittyy insuliiniresistenssiin. Jos sinulla on kohonnut verenpaine, sinulla saattaa siis olla myös sokeriaineenvaihdunnan häiriö, sillä nämä kaksi ongelmaa kulkevat käsi kädessä. Kun insuliinin erityksesi lisääntyy, kohoaa myös verenpaineesi. Runsaasti hiilihydraatteja syövät ihmiset eivät saa ravinnostaan tarpeeksi terveellisiä rasvoja. Rasva ei lihota, hiilarit lihottavat. Ihminen voi hyvin syödä 50-70 prosenttia kaloreistaan rasvoina. Virallisterveellinen suositus on vain 30 %. Eikö tunnukin kummalliselta, että ihminen tarvitsee verenpainelääkitystä voidakseen syödä THL:n ja Diabetes- ja Sydänliittojen suositusten mukaan runsaasti hiilareita?

Tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun tavanomaisesta lääkityksestä raportoidaan hälyuutisia. Vasta äskettäin ilmeni, että tyypin 2 diabeteksen hoitaminen insuliinilla lisää kuolleisuutta (verrattuna pelkästään suun kautta otettaviin lääkkeisiin). Niin sanottu näyttöön perustuva lääkehoito on illuusio. Tärkeimpänä syynä on ns. julkaisuharha, joka johtuu siitä, että lääketeollisuuden rahoittamista tutkimuksista puolet jätetään julkaisematta, koska tulokset ovat huonot. Näin lääkäreille annetaan harhainen käsitys lääkkeiden tehosta ja turvallisuudesta.

The Little-Known Connection Between Carbohydrates and Your Blood Pressure. Tri Mercolan Video 6:38 min