Sinkin puute lisää diabeetikon sydäntaudin riskiä

Turun ja Kuopion yliopistojen ja Kansanterveyslaitoksen tutkimus osoittaa, että sinkin puute lisää tyypin 2 diabeetikon riskiä sairastua ja kuolla sydäntautiin. Suosittelen kaikille diabeetikoille ja sydänpotilaille ravintolisäksi karnosiinia, jossa on mukana sinkkiä.

Tutkimukseen valittiin 1 059 tyypin 2 diabeetikkoa, iältään 45–64 vuotta. He olivat sairastaneet diabetesta keskimäärin 8 vuotta. Heidän terveydentilaansa seurattiin 7 vuotta, jona aikana 156 tutkittavaa kuoli sepelvaltimotautiin ja 254 sai kliinisen tai fataalin sydäninfarktin.

Sydäntaudin ja -kuoleman riski oli suurin niillä, joiden seerumissa oli sinkkiä alle 14 µmol/l. "Seerumin vähäinen sinkkipitoisuus on itsenäinen sydäntaudin riskitekijä tyypin 2 diabeetikoilla", päättelevät tutkijat.

"Teoreettisesti tuloksemme puhuvat sen puolesta, että sinkin käyttö ravintolisänä voisi olla hyödyllistä tyypin 2 diabeteksen aiheuttamien sydänkomplikaatioiden ehkäisyssä", kirjoittaa tutkijaryhmä maaliskuun Diabetes Care -lehdessä.

Soinio M, Marniemi J, Laakso M, Pyorala K, Lehto S, Ronnemaa T. Serum Zinc Level and Coronary Heart Disease Events in Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2007;30(3):523-528 [Abstract]

Tohtori Tolosen kommentti

Tässä tutkimuksessa mitattiin sinkkiä seerumista, jossa sitä on vain murto-osa solunsisäiseen sinkkiin verrattuna. Punasoluista tai kokoverestä mitattuna saataisiin paljon parempi käsitys ihmisen sinkkitilasta; samoin puutteet paljastuisivat varhaisemmin, koska ihmisen homeostaasi pitää seerumin sinkkipitoisuutta normaalin rajoissa, vaikka soluissa olisi jo huutava puute.

Sinkkilisästä voi olla merkittävää hyötyä diabeetikoille, jotka erittävät sinkkiä (ja myös magnesiumia) tavallista enemmän virtsaan. Sinkkiä tulisi aina ottaa yhdessä karnosiinin ja muiden antioksidanttien ja välttämättömien rasvahappojen kanssa, silloin siitä saa parhaan tehon.

Karnosiini ehkäisee diabeetikon LDL-kolesterolin sokeroitumista
Diabeteksen ravitsemushoito