Kalaöljyhoidon ajoitus elintärkeä infarktin jälkeen

Kalaöljyn hyödystä ravintolisänä on esitetty ristiriitaisia käsityksiä. Kuopiolainen ravitsemustieteilijä Ursula Schwab piti Helsingin Sanomien haastattelussa kalaöljyä varsin turhana. Uusi brittitutkimus antaa aivan toisenlaisen kuvan: etyyliesteröidyn kalaöljyn käyttö on syytä aloittaa heti, viimeistään kahden viikon kuluessa sydäninfarktin jälkeen. Silloin kuolemaan johtavan sydänkohtauksen riski vähenee lähes kolmanneksella. Isossa-Britanniassa lääkehoitoja kriittisesti arvioiva elin NICE antoi jo 2007 lääkäreille ohjeen etyyliesteröidyn kalaöljyhoidon aloittamista kolmen kuukauden sisällä infarktista.

Tutkimus käsitti 2 466 sydänpotilasta, joille määrättiin yksi gramman painoinen kalaöljykapseli päivässä sydäninfarktin jälkeen – siis sekundaariehkäisyyn eli suojaamaan uudelta sydänkohtaukselta. Kalaöljykapseli sisälsi 90 % etyyliesteröityjä omega-3-rasvahappoja (E-EPA ja E-DHA). Tällaisen kalaöljyhoidon aloittaminen viimeistään 90 päivän kuluessa infarktin jälkeen vähensi kuolleisuutta 21 % verrattuna potilaisiin, jotka eivät käyttäneet kalaöljyä. Kuolleisuus väheni eniten, 32 % niillä potilailla, jotka olivat aloittaneet kalaöljyn nauttimisen viimeistään kahden viikon kuluessa sydäninfarktista.

Tutkimusta johti Cardiffin yliopiston farmakoepidemiologian professori Craig Currie, joka kommentoi tuloksia näin: ”Vaikka emme tutkineet annos-vaste-suhdetta, omega-3-hoidon ajoitus näyttää relevantilta sekundaariprevention kannalta sydäninfarktin sairastaneilla potilailla. Vielä pitäisi tutkia hyvin pian sairaalasta pääsyn jälkeen aloitetun [lisensoidun] kalaöljyhoidon vaikutusta.” Lisensoidulla hoidolla Currie tarkoittaa nimenomaan 90 % etyyliesteröityä kalaöljyä, jota Englannissa määrätään reseptillä. Tavalliset kalaöljyt sisältävät vain 30 % omega-3:a (18 % EPAa ja 12 % DHA:ta), loput ovat muita rasvahappoja ja triglyseridejä. Peruskalaöljyillä ei saada yhtä hyvää tehoa kuin väkevöidyillä.

Kalaöljyn vastustajat vetoavat mielellään ORIGIN trialiin, jossa ei havaitu merkittävää eroa 12 000 sydänpotilaan aineistossa kalaöljyä käyttäneiden sydänpotilaiden ja verrokkien kuolleisuudessa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetty sitä, kuinka pian infarktin jälkeen kalaöljyhoito oli aloitettu. Liian myöhään aloitettu hoito ei ole ilmeisesti tehokas, ainakaan Currien raportin valossa. ORIGEN-tutkijat tunnustivat, että jos he itse saisivat sydäninfarktin, he alkaisivat ottaa kalaöljyä, vaikka heidän tuloksensa oli ei-positiivinen. Toinen tuore systemaattinen kirjallisuuskatsaus päätyi aivan päinvastaiseen johtopäätökseen: Kalaöljy ehkäisee sydän- ja valtimotauteja ja parantaa niiden ennustetta (Delgado-Lista ym. 2013). Myös norjalaisten Haukelandin ja Stavangerin yliopistojen kardiologien perusteellinen katsausartikkeli puoltaa kalaöljyn käyttöä (Aarsetoey ym. 2012). Asennevammainen Itä-Suomen yliopiston dosentti Ursula Schwab näyttää lukevan tutkimuksia kuin piru Raamattua.

Amerikkalaistutkimus vahvistaa, että 4 g etyyliesteröityä kalaöljyä päivässä edistää potilaan toipumista sydäninfarktista, vaikka tässä tutkimuksessa kalaöljyä alettiin antaa vasta 2–4 viikkoa infarktin jälkeen (Heydari ym. 2016).

NICE antoi Britannian yleislääkäreille jo vuonna 2007 ohjeen määrätä etyyliesteröityä kalaöljyä infarktipotilaille, mutta nyt Currien johtama uusi tutkimus korostaa varhaisemman kalaöljyhoidon tärkeyttä. Se on erityisen tärkeä diabeetikoille, jotka saavat sydänkohtauksen.

Noin 25 000 suomalaista saa vuosittain sydäninfarktin, ja 13 000 kuolee siihen. Suurin osa infarktipotilaista on diabeetikkoja. Suosittelen infarktipotilaalle vähintään 2 grammaa 90-prosenttista etyyliesteröiyä kalaöljyä päivässä sekä muitakin Sydäntautien ehkäisy ja itsehoito -oppaassa neuvottuja ravintolisiä vhh-ruokavalion ohella. Erityisen tärkeä on riittävä määrä D-vitamiinia, kuten uusi tutkimus osoittaa. Jopa Suomen Sydänliitto myöntää vihdoin, että D-vitamiini on tärkeä ravintolisä sydänpotilaille (Uusi Suomi 7.8.2016). Sydänliiton ylilääkäri Mikko Syvänne oli taannoin kanssani samassa Rockradion lähetyksessä, jossa hän kiisti jyrkästi, että D-vitamiinilla olisi mitään tekemistä sydäntautien kanssa. Hän piti viranomaissuositusta riittävänä sydänpotilaille. Niin muttuu mailma, eskoseni!

Earlier use of omega-3s after a heart attack cuts mortality, claim researchers. PulseToday 3.1.2013

Poole C, Halcox JP, Jenkins-Jones S, et al. Omega-3 Fatty Acids and Mortality Outcome in Patients With and Without Type 2 Diabetes After Myocardial Infarction: A Retrospective, Matched-Cohort Study. Clinical Therapeutics. 2013 (In press).
Delgado-Lista J, Perez-Martinez P, Lopez-Miranda J, Perez-Jimenez F. Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a systematic review. British Journal of Nutrition. 2012;107 (supplement 2):S201–S213. Free Full Text pdf
Aarsetoey H, Grundt H, Nygaard O, Nilsen DW. The role of long-chained marine N-3 polyunsaturated Fatty acids in cardiovascular disease. Cardiology Research and Practice 2012;2012:303456. doi: 10.1155/2012/303456.
Heydari B, Abdullah S, Pottala JS, et al. Effect of Omega-3 Acid Ethyl Esters on Left Ventricular Remodeling After Acute Myocardial Infarction. The OMEGA-REMODEL Randomized Clinical Trial. Circulation. 2016; 134 (5) August 2 Free Full Text