Uutta tietoa statiinien sivuvaikutuksista

Yleisimmin käytetty kolesterolilääke, simvastatiini, aiheuttaa lihaskipuja ja -heikkoutta, suurentaa veren sokeripitoisuutta, heikentää haiman erittämän insuliinin tehoa ja vähentää veren ubikinonia, ilmenee Kööpenhaminan yliopiston uudesta tutkimuksesta. Sen julkaisee arvostettu sydänlääkäreiden ammattilehti Journal of American College of Cardiology 2013. Tutkimus on jälleen uusi naula kolesterolilääkityksen arkkuun. Suosittelen lopettamaan statiinien käytön tai vaihtamaan ne berberiiniin.

Simvastatiinin sivuvaikutukset ovat yleisiä, ja niiden syynä on ubikinonin tuotannon väheneminen maksassa, mikä ilmenee veren ubikinonipitoisuuden pienentymisenä. Samalla syntyy sokeriaineenvaihdunnan häiriötä, glukoosi-intoleranssia, jossa insuliini ei toimi oikein ja verensokerin pitoisuus suurenee. Yhdessä nämä muutokset johtavat lihaskipuihin ja lihasvoiman heikkenemiseen, kirjoittaa Professori Flemming Delan johtama työryhmä (Center for Healthy Aging at the University of Copenhagen).

Kolme neljästä statiineja käyttävästä ihmisestä valittaa lihaskipuja, sanoo Dela. Statiinit estävät lihaksia tuottamasta riittävästi energiaa solujen pienoisvoimalaitoksissa, mitokondrioissa, hän selittää. Mitokondriot tuottavat noin 90 % solujen energiasta (ATP:stä) ubikinonin eli koentsyymi Q10:n voimalla (katso alla olevasta linkistä artikkelin Figure 1). Simvastatiini estää mitokondrioissa tiettyä biokemiallista reaktiota, oksidatiivista fosforylaatiota (OXPHOS). Delan työryhmä mittasi sen ja lisäksi mm. verensokerin ja insuliinin kymmeneltä simvastatiinin miespuoliselta käyttäjältä ja yhdeksältä kaltaistetulta verrokilta. Simvastatiinin päiväannokset olivat 10–40 mg. Koehenkilöiden ominaisuudet käyvät ilmi artikkelin Taulukosta 1 ja tuloksia Figure 2:sta ja 3:sta. Heiltä otettiin myös lihasbiopsiat (kudosnäytteet). Simvastatiini heikensi sokerinsietoa, suurensi veren sokeripitoisuutta ja vähensi ubikinonia ja OXPHOS:aa. Havainto sokerinsiedon vähenemisestä sopii hyvin yhteen äskettäin tehdyn havainnon kanssa, että statiinit lisäävät tyypin 2 diabeteksen riskiä (naisilla jopa lähes 50 %). Minusta on käsittämätöntä, että oireettomille diabeetikoille määrätään lääkettä, joka aiheuttaa diabetesta. Sitä ei selitä mikään muu kuin lääketehtaiden harrastama lääkäreiden lahjonta!

Kaksi viidestä statiinien käyttäjästä saa lääkettä (ns. monoterapiana) pelkästään kolesterolin alentamiseen, eikä heillä ole todettua sydän- ja verisuonitautia tai sen muita riskitekijöitä, esimerkiksi kohonnutta verenpainetta, huomauttaa professori Dela. Statiinilääkitys vähentää tällaisten terveiden käyttäjien kuolleisuutta marginaalisesti, vain 0,5 prosenttia, osoittaa tuore puolueeton Cochrane-analyysi. Toisin sanoen, 200 ihmisen on syötävä päivittäin statiineja viisi vuotta, jotta yksi heistä välttyy sydänkohtaukselta. Se on kovin vähän statiinien yleisiin ja ikäviin sivuvaikutuksiin nähden. Tanskassa noin 600 000 ja Suomessa lähes 700 000 ihmistä syö statiineja. Tanskassa 30–40 % yli 65-vuotiaista käyttää näitä lääkkeitä, vaikka esimerkiksi Norjassa Haukelandin yliopistoklinikan sydänlääkärit kehottavat lopettamaan yli 65-vuotiaiden kolesterolimittaukset ja -lääkityksen turhina, kuten alla olevasta linkistä käy ilmi.
Terveet syövät turhaan kolesterolilääkkeitä.

Yli 90 % statiinitutkimuksista on lääketehtaiden rahoittamia ja muutoinkin hallitsemia, ja niissä esiintyy julkaisuharhaa, joka tietoisesti liioittelee hyötyä ja vähättelee haittoja. Yleisin julkaisuharha johtuu siitä, että epämieluisat tutkimustulokset jätetään yksinkertaisesti julkaisematta, jolloin lääkäreille syntyy väärä mielikuva lääkkeiden tehosta ja turvallisuudesta. Potilaiden [ja lääkäreiden] on vaikea erottaa faktaa fiktiosta, korostaa professori Flemming Dela. Hänen työryhmänsä aikoo jatkaa statiinitutkimuksia ja selvittää, mikä on tiedotusvälineiden merkitys statiinien käytössä.

Vaikka tutkimuksen aineisto on pieni, sen tulokset ovat selvät ja niiden painoarvoa lisää julkaiseminen arvostetussa sydänlääkäreiden ammattilehdessä. Tässä työssä ei annettu ubikinonia ravintolisänä, mutta tulokset puoltavat sen käyttöä ehkäisemään statiinien sivuvaikutuksia. Tutkimus on esillä monilla uutissivustoilla (esim. Science Daily 3.1.2013). Raportti on vapaasti kaikkien luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Larsen S, Stride N, Hey-Mogensen M, et al. Simvastatin Effects on Skeletal MuscleRelation to Decreased Mitochondrial Function and Glucose Intolerance. Journal of American College of Cardiology. 2013;61(1):44-53. doi:10.1016/j.jacc.2012.09.036

Luontaisterveys: Berberiini voi korvata statiinit