D-vitamiini ehkäisee ikääntyvien naisten henkisen tason laskua

Yhdysvaltain gerontologinen yhdistys kiinnittää julkaisussaan huomiota D-vitamiinin merkitykseen vanhojen naisten muistin ja muiden kognitiivisten toimintojen kannalta. Niillä tarkoitetaan oppimis- ja päättelykykyä ja ylipäätään "hoksottimia" ja henkistä vireystilaa. D-vitamiini ehkäisee Alzheimerin tautia ja muista syistä johtuvaa tylsistymistä (dementiaa). Suosittelen kaikille aikuisille 100 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä. Määrän saa nykyisin yhdestä kapselista. D-vitamiinin viranomaissuositus on aivan liian pieni.

Ranskalainen Angers-yliopistosairaala osoitti, että vanhojen naisten vähäinen D-vitamiinin saanti liittyy suurentuneeseen Alzheimerin taudin riskiin. Tohtori Cedric Annweilerin johtamassa tutkimuksessa alle 50 mikrogrammaa (µg) viikossa saaneet naiset sairastuivat muita useammin Alzheimerin tautiin. Puute voidaan todeta yksinkertaisella verikokeella, joka suomalaisissa laboratorioissa merkitään S-D-25 tai P-D-25.

Amerikkalainen Veterans Administration Medical Center (Minneapolis) totesi niin ikään niukan D-vitamiinin saannin liittyvän naisten muistihäiriöihin. Niitä ilmeni erityisen paljon, kun D-vitamiinin pitoisuus seerumissa (S-D-25) oli alle 50 nmol/l. Hyvin pienet pitoisuudet (alle 25 nmol/l) liittyivät heikentyneeseen henkiseen suorituskykyyn tutkimuksen alkaessa, mutta myös alle 50 nmol/ liittyi heikkoihin suorituksiin Mini-Mental State-testissä. Sen tulokset heijastavat kielellisiä kykyjä, orientaatiota, mieleen painamista ja palauttamista, tarkkaavaisuutta, toiminnanohjausta, laskutaitoa ja hahmotuskykyä. Alle 50 nmol/l pitoisuudet ovat Suomessa hyvin tavallisia, etenkin ikäihmisillä, jotka eivät nauti riittävästi D-vitamiinia ruoan lisänä.

D-vitamiinin viranomaissuositus (20 µg/vrk yli 60-vuotiaille) ei riitä nostamaan S-D-25:ttä ihanteelliselle tasolle (125–150 nmol/l). Siihen tarvitaan yleensä vähintään 100 mikrogrammaa päivässä, joskus enemmänkin. EU nosti kesällä 2012 D-vitamiinin turvallisen päiväannoksen rajan 100 ug:aan.

Muiden tutkimusten mukaan D-vitamiini voi poistaa aivoista Alzheimerin taudille tyypillisiä amyloidi-beeta-paakkuja. Lue lisää D-vitamiinin terveysvaikutuksista viereisen sivun linkeistä.

The Gerontological Society of America 30.11.2012