Karnosiini ja mielenterveys

Karnosiini on ravintolisä, joka nyt kiinnostaa psykiatreja. Pittsburghin yliopiston alustava kliininen tutkimus puoltaa karnosiinin käyttöä skitsofrenian hoidossa. Samassa klinikassa on käynnissä myös karnosiinitutkimus kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (NCT00177463), joka on päättynyt, mutta jota ei ole vielä julkaistu.


Skitsofreniatutkimus tehtiin psykiatrian professori K.N. Roy Chengappan johdolla psykiatrian klinikassa (Western Psychiatric Institute and Clinic, University of Pittsburgh School of Medicine, PA, USA). Professori Chengappa valittiin Vuoden Akateemikoksi USA:ssa. Kuten nähdään, USA:ssa on ennakkoluulottomia psykiatrian professoreja, jotka tutkivat myös ravintolisiä.

Tutkimuksen biokemiallisena taustana oli ajatus, jonka mukaan glutamatergisten synapsien häiriön hoito antioksidanteilla voi parantaa skitsofreenikon kognitiivisia (tieto-taito)toimintoja. Tässä tutkimuksessa antioksidantiksi valittiin karnosiini, joka on biologisesti monipuolisesti vaikuttava peptidi (valkuaisaine), joka ehkäisee muun muassa kudosten sokeristumista (glykaatiota). Karnosiini on Suomessakin suosittu ravintolisä, jonka toin kaikkien saataville 10 vuotta sitten.

Tutkimukseen valittiin 75 aikuista kroonista skitsofreenikkoa, joiden tauti oli vakaassa vaiheessa. Puolet heistä sai kolme kuukautta karnosiinia ja puolet lumetta. Ensimmäisellä viikolla karnosiinin annos oli 500 mg, toisella viikolla 1000 mg, kolmannella 1500 mg ja siitä eteenpäin 2000 mg päivässä. Tutkimusasetelma oli kaksoissokko. Alussa, 4 ja 12 viikon kuluttua tehtiin useita psykologisia testejä, joissa selvitettiin toiminnanhäiriöitä, muistia, huomiokykyä ja motorista nopeutta.

Karnosiinia saaneet selviytyivät testeistä merkitsevästi nopeammin ja tehokkaammin ja tekivät vähemmän virheitä kuin verrokit. Osassa testejä ei ilmennyt eroja. Psykopatologiset pisteet säilyivät vakaina kummassakin ryhmässä. Karnosiiniryhmä raportoi enemmän sivuvaikutuksia (30 %) kuin lumetta saaneet verrokit (14 %). Laboratoriokokeissa ei ilmennyt haittavaikutuksia. Nämä alustavat havainnot viittaavat siihen, että karnosiinia kannattaa harkita skitsofrenian täydentävänä hoitona, päättelevät psykiatrit. Tässä tutkimuksessa annettu päiväannos 2000 mg on huomattavasti suurempi kuin mitä suomalaiset valmisteet sisältävät.

Tutkimussuunnitelma NCT00177177

Tämäkin tutkimus puoltaa ravinotlisien käyttöä psykiatrisissa sairauksissa ja niiden ehkäisyssä. Aikaisemmin useat psykiatrian klinikat ovat osoittaneet, että E-EPA-kalaöljy, 2 g/vrk, voi ehkäistä nuorten ensipsykooseja ja nopeuttaa niiden paranemista (Duodecim 2012;218:543). Viime vuosina on köäynyt ilmi, että myös D-vitamiini suojaa mielenterveysongelmilta, kunhan päiväannos on riittävän suuri (100 mikrogrammaa).

Chengappa KN, Turkin SR, Desanti S, Bowie CR, Brar JS, Schlicht PJ, Murphy SL, Hetrick ML, Bilder R, Fleet D. A preliminary, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of l-carnosine to improve cognition in schizophrenia. Schizophrenia Research 2012 Oct 22. pii: S0920-9964(12)00571-3. doi: 10.1016/j.schres.2012.10.001.