Åbo Akademi: Berberiiniä Alzheimerin tautiin

Turussa Åbo Akademissa ja Intiassa tutkittiin yhdessä luonnon yhdisteitä, jotka voisivat ehkäistä ja jarruttaa Alzheimerin tautia. Berberiini kuuluu luonnonaineisiin, jotka ehkäisevät beeta-amyloidi (Aβ) -paakkujen aggregaatiota (kertymistä aivoihin) ja voivat hajottaa paakkuja, todettiin tutkimuksessa. Se tukee muualla aikaisemmin saatuja tuloksia.

Yli 20 vuotta on tiedetty, että Alzheimerin tautiin sairastuneiden ihmisten aivoissa on tietyn hermovälittäjäaineen, asetyylikoliinin puutetta. Asetyylikoliini on erityisen tärkeä muistille ja sen säilymiselle iän karttuessa. Asetyylikoliinin väheneminen ja muistin heikkeneminen johtuvat aivoissa myllertävästä matala-asteisesta tulehduksesta (inflammaatiosta), jonka seurauksena neurotrofiinien toiminta heikkenee. Sen tähden taudin ehkäisyyn ja jarruttamiseen kaivataan anti-inflammatorisia yhdisteitä, joihin muiden muassa berberiini kuuluu.

Lievän ja keskivaikean Alzheimerin taudin hoitoon käytetään länsimaissa nykyisin pääasiassa kolmea asetyylikoliiniesteraasin (AChE) estäjälääkettä (AChEI): donepetsiiliä, galantamiinia ja rivastigmiiniä. Lääkkeet tehostavat hermovälittäjäaineiden toimintaa, parantavat potilaiden älyllisiä toimintoja ja päivittäistä toimintakykyä sekä vähentävät käytöshäiriöoireita. Lääkkeet lieventävät oireita yleensä noin vuoden ajaksi, minkä jälkeen oireet jatkavat etenemistä. Lääkkeiden tavallisimpia haittavaikutuksia ovat ripuli, oksentelu ja pahoinvointi. Nyt neurotieteilijät etsivät apua Alzheimerin tautiin myös ravintolisistä: berberiinistä, karnosiinista ja E-EPAsta.

Tutkijat löysivät yhteensä 23 luonnon yhdistettä, jotka estivät asetyylikoliiniestaraasia ja butyryylikoliiniesteraasia (BChE). Aineet jaoteltiin kuuteen ryhmään.

Berberiini, protoberberiini eli palmatiini ja kelerytriini (engl. chelerythrine) muodostavat ns. isokinoliiniryhmän, jolla on lupaava asetyylikoliiniesteraasia ja butyryylikoliiniesteraasia estävä aktiivisuus, kirjoittavat Åbo Akademin ja intialaisen Amrita-instituutin tutkijat yhteisessä julkaisussaan. Sen lisäksi nämä yhdisteet estävät Aβ:n aggregaatiota ja hajottavat jo syntyneitä amyloidipaakkuja. Tutkijat pitivät kelerytriiniä kaikkein lupaavimpana. Sitä ei kuitenkaan ole saatavana Suomessa. Näitä kolmea luonnonainetta voidaan hyödyntää Alzheimerin taudin ehkäisyssä ja hoidossa, päättelevät tutkijat. He vahvistavat aikaisempia tuloksia – myös samassa tiedelehdessä julkaistua korealaista raporttia – jonka mukaan berberiini voi auttaa Alzheimerin taudissa.

Alzheimerin taudin "lääkelistaan" siis voitaneen lisätä berberiini, jota saa vapaasti apteekeista, terveys- ja päivittäistavarakaupoista.

Tutkimuksen julkaisivat yhteistyössä:

  • Pharmaceutical Sciences, Department of Biosciences, Abo Akademi University, Artillerigatan 6A, FI-20520 Turku, Finland
  • Amrita Centre for Nanosciences and Molecular Medicine (ACNSMM), Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi 682 041, Kerala, India
Brunhofer G, Fallarero A, Karlsson D, Batista-Gonzalez A, Shinde P, Gopi Mohan C, Vuorela P. Exploration of natural compounds as sources of new bifunctional scaffolds targeting cholinesterases and beta amyloid aggregation: The case of chelerythrine. Bioorg Med Chem. 2012 Nov 15;20(22):6669-79. doi: 10.1016/j.bmc.2012.09.040 Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Diabeettisilla rotilla tehty tutkimus osoittaa, että berberiini suojaa aivotursojen plastisuutta, mikä edistää muistia ja oppimiskykyä (Moghaddam ym. 2012). Kuten tunnettua, Alzheimerin tauti on tyypin 3 diabetes, jossa aivot menettävät plastisuuttaan, jolloin muisti ja muut kognitiiviset taidot heikkenevät. Monet ravintolisät, kuten berberiini, karnosiini ja E-EPA suojaavat aivoja ja ylläpitävät muistia. Klikkaa viereisen palstan linkkeihin.

Koska Alzheimerin tauti johtuu monista erilaisista syistä, sen hoidonkin tulee kohdistua moniin erilaisiin kohteisiin, kuten juuri berberiini tekee (ks alla oleva kuva).

Berberiinin aivoja suojaavia vaikutuskemaknismeja

Kuva esittää berberiinin aivoja suojaavia biokemiallisia vaikutusmekanismeja: Kolinesteraasin esto (29 %), amyloidipaakkujen esto (21 %), antioksidanttivaikutus (29 %), tulehduksen esto (21 %). Ympyrän keskellä valkoisessa pyörylässä on kuvattu berberiinin kemiallinen. Lähde: Yuan ym. 2019.

Uudet kirjallisuuskatsaukset vahvistavat tässä uutisessa esitetyt faktat (Huang ym. 2016, Yuan ym. 2019).

Moghaddam HK, Baluchnejadmojarad T, Roghani M, et al. Hippocampal synaptic plasticity restoration and anti-apoptotic effect underlie berberine improvement of learning and memory in streptozotocin-diabetic rats. European Journal of Pharmacology. 2012 Oct 22. pii: S0014-2999(12)00866-7. doi: 10.1016/j.ejphar.2012.10.020.
Huang M, Liang Y, Liu Q, Chang X, Guo Y. Berberine attenuates Aβ25-35-induced apoptosis in primary cultured hippocampal neurons. Review. Biochemical and Biophysical Research Commununications. 2016 Dec 26. pii: S0006-291X(16)32238-0. doi: 10.1016/j.bbrc.2016.12.166.
Yuan NN, Cai CZ, Wu MY, Su HX, Li M, Lu JH. Neuroprotective effects of berberine in animal models of Alzheimer's disease: a systematic review of pre-clinical studies. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2019 May 23;19(1):109. doi: 10.1186/s12906-019-2510-z. Free Full Text