Sydämen rytmihäiriöitä piilevästä magnesiumin puutteesta

Magnesium ehkäisee kaikkia niitä muutoksia sydämessä, jotka johtavat sepelvaltimotautiin, sydämen rytmihäiriöihin ja äkkikuoleman, sanotaan johtavassa ravitsemuslääketieteen lehdessä julkaistussa uudessa tutkimuksessa.

Yhdysvaltain hallituksen tutkimuslaitos osoitti, että kun magnesium päivittäinen saanti jää pienemmäksi kuin nykyinen saantisuositus, 320 mg/vrk, siitä aiheutuu eteis- ja kammioperäisiä rytmihäiriöitä.

Tämä tulos saatiin satunnaistetusta kokeesta, jossa 22 naista otettiin tutkimuksiin sairaalaan aineenvaihduntahäiröitä hoitavalle osastolle. Heidät jaettiin kahteen ryhmään, joista puolet sai tavallisia ruokia, ja toinen puoli vastaavia ruokia, joiden magnesiumin määrää vähennettiin puoleen saantisuosituksesta. Koehenkilöiden punasolujen, seerumin ja virtsan magnesiumpitoisuus mitattiin ja heidän sydänfilmiään (EKG) tallennettiin Holter-laitteiston avulla noin 21 tunnin ajan.

Vähän magnesiumia sisältävällä dieetillä olleiden naisten punasolujen, seerumin ja virtsan magnesiumarvot laskivat merkitsevästi, mutta kenellekään ei kehittynyt varsinaista magnesiumin tai kaliumin puutetta. Sydänfilmiin ilmaantui huomattavan runsaasti eteis- ja kammioperäisiä lisälyöntejä.

"Suositeltu päiväannos 320 mg näyttää riittävältä; 130 mg on liian vähän. Henkilöt, jotka asustavat pehmeän veden alueella, ihmiset jotka käyttävät nesteenpoistolääkkeitä ja (potilaat) jotka ovat alttiita magnesiumin lisääntyneelle eritykselle saattavat tarvita enemmän magnesiumia kuin muut ihmiset", tutkijat kirjoittavat.

Klevay LM, Milne DB. Low dietary magnesium increases supraventiricular ectopy. Am J Clin Nutr 2002;75:3,550-4

Tohtori Tolosen kommentti:

Itä-Suomi kuuluu pehmeän veden alueeseen. Siellä juomaveden magnesiumpitoisuus on vähäinen. Jo 1950-luvulta alkaen on epäilty, että itä-suomalaisten suuri sydäntautisuus ja -kuolleisuus saattaisivat ainakin osittain johtua liian niukasta magnesiumin saannista. Nyt tämä amerikkalaistutkimus vahvistaa tätä käsitystä.

Diabeetikot kuuluvat niihin ihmisiin, joiden magnesiumin eritys on tavallista suurempaa; se voi siis aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä ja sepelvaltimotautia. Diabeetikolla on kolminkertainen riski kuolla sydäninfarktiin. Magnesiumin piilevä puute selittää osittain tätä ilmiötä.

Johtopätös: Jos sinulla on sydämen rytmihäiriöitä tai muu sydänsairaus taikka muutoin epäilet potevasi piilevää magnesiumin puutetta, ota päivittäin magnesiumia ruuan lisänä.

Lue kaikki magnesiumista