Karppausta tutkittu 6 vuotta Israelissa

Karppausta eli vähähiilihydraattista ruokavaliota vastustetaan Suomessa sillä perusteella, että se voi olla terveydelle vaarallista eikä siitä muka ole pitkäaikaisia tutkimuksia. Väite on pötyä. Yhdysvaltain johtava yleislääketieteen lehti New England Journal of Medicine julkaisi 4. lokakuuta 2012 israelilaisen tutkimuksen, jossa VHH-ruokavaliota verrattiin vähärasvaiseen sekä Välimeren ruokavalioon. VHH laihdutti paremmin kuin vähärasvainen ruokavalio ja myös veren rasvaprofiili korjaantui.

Työpaikkaruokailussa tehtyyn Dietary Intervention Randomized Controlled Trial (DIRECT) -tutkimukseen lähti mukaan 322 henkilöä, joiden keski-ikä oli 52 vuotta ja painoindeksi keskimäärin 31 eli he olivat alussa lihavia. Tutkituista 86 % oli miehiä. Heidät arvottiin johonkin kolmesta ruokavalioryhmästä: vähärasvainen, Välimeren tai vähähiilihydraattinen (VHH) ruokavalio. Työpaikkaruokailussa kunkin dieetin ruoat oli merkitty selvästi ryhmittäin. Tutkijat kouluttivat myös osallistujien puolisoita. Koehenkilöistä otettiin monia verikokeita ja lisäksi kaulavaltimon paksuus mitattiin ultraäänilaitteella.

Kahden vuoden seuranta osoitti, että 85 % osallistuneista noudatti heille neuvottuja ruokatapoja. Silloin kävi ilmi, että vähärasvaista dieettiä noudattavat olivat laihtuneet keskimäärin 2,9 kg, Välimeren dieettiä noudattavat 4,4 kg ja VHH-dieettiä noudattavat 4,7 kg. Kaulavaltimon paksuus väheni VHH-ryhmässä.

Tämän jälkeen 259 osallistujaa seurattiin vielä 4 vuotta. Lähtöpainoon verrattuna Välimeren ja VHH-dieettiä – mutta ei vähärasvaista – noudattaneiden paino oli pudonnut merkitsevästi. Kokonaiskolesteroli väheni merkitsevästi kaikissa ryhmissä: vähärasvaisessa 0,19 mmol/l, Välimeren ryhmässä 0,35 mmol/l ja vähähiilihydraattisessa ryhmässä 0,27 mmol/l. Siis kaikkein eniten VHH-dieetillä. LDL/HDL-kolesterolien suhde muuttui kuuden vuoden aikana yhtä paljon kaikissa ryhmissä, joskin muutos oli tilastollisesti merkitsevä vain VHH-ryhmässä. Seerumin triglyseridit vähenivät alkutilanteesta merkitsevästi Välimeren ryhmässä (0,24 mmol/l) ja VHH-ryhmässä (0,13 mmol/l).

Kuusi vuotta tutkimuksen alkamisen jälkeen kaksi kolmasosaa (67 %) noudatti edelleen heille neuvottua ruokavaliota, 11 % oli vaihtanut sen toiseen ja 22 % oli palannut alkuperäisiin ruokailutapoihinsa. Neljän seurantavuoden kuluessa vähärasvaisen dieetin ryhmä oli lihonut takaisin 2,7 kg, Välimeren ryhmä 1,4 kg ja VHH-ryhmä 4,1 kg. Kuuden vuoden jälkeen vähärasvainen ryhmä oli laihtunut keskimäärin 0,6 kg, Välimeren ryhmä 3,1 kg ja VHH-ryhmä 1,7 kg (Figure 1).

Klikkaa kuvaa (Changes from Baseline in Diet-Related Measures).

Yhteenvetona todetaan, että kahden vuoden aikana työpaikkaruokailun muutokset tuottivat pitkävaikutteisia, myönteisiä vaikutuksia, erityisesti Välimeren ja vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattaneilla, vaikka paino osittain palasikin.

Schwarzfuchs D, Golan R. Four-Year Follow-up after Two-Year Dietary Interventions. N Engl J Med 2012; 367:1373-1374 October 4, 2012 DOI: 10.1056/NEJMc1204792