Kreikkalainen meta-analyysi kalaöljystä

Tohtori Evangelos C. Rizos kollegoineen (Ioanninan yliopistosairaala) julkaisi Amerikan lääkärilehdessä (JAMA) meta-analyysin, jonka mukaan kalaöljystä ei olisi lainkaan hyötyä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä eikä hoidossa. Analyysissa on useita virhelähteitä ja tulokset ovat ristiriidassa yleisen käsityksen ja käytännön kokemuksen kanssa. Herääkin kysymys, miksi tällainen tarkoitushakuinen meta-analyysi julkaistiin ja nimenomaan JAMAssa? Tämä lääkärilehtihän pysyy pystyssä vain lääketeollisuudesta saamillaan mainostuloilla, joten sponsoria pitää mielistellä.

Yhteensä yli 3635 tieteellisestä tutkimuksesta analyysiin valittiin 20, jotka tukevat kirjoittajien ennakkoasennetta. Näihin 20 satunnaistettuun tutkimukseen oli osallistunut 68 680 henkilöä, joiden joukossa oli sattunut 7 044 kuolemaa, niistä 3 993 sydäntaudin vuoksi 1 150 äkkikuolemaa, 1 837 sydäninfarktia ja 1 490 aivohalvausta. Niissä ei ilmennyt eroja kalaöljyä syöneiden ja verrokkien välillä. Monet tutkitut olivat raskaasti lääkittyjä, koska suurin osa tutkimuksista oli tehty sairailla potilailla sekundaariehkäisyä silmällä pitäen. Lääkitys saattoi peittää alleen kalaöljyn hyödylliset vaikutukset, päättelevät kirjoittajat itsekin. Analyysi ei siis kerro mitään kalaöljyn vaikutuksista sydäntapahtumien primaariehkäisyssä.

Entä muissa 3615 tutkimuksessa? Niitä ei kelpuutettu analyysiin, koska ne eivät ilmeisesti tukeneet kirjoittajien asennetta. Kaiken lisäksi analysoiduissa 20 tutkimuksessa oli poolattu yhteen kaikki erilaisilla kalaöljyillä ja erilaisilla annoksilla ja etnisillä ihmisjoukoilla tehdyt eripituiset ja erikokoiset tutkimukset, jolloin hyvät ja huonot valmisteet yhdistettiin kuin pilsneri ja laatukonjakki. Totta kai laatu silloin laimeni kelvottomaksi. Tulokset eivät kerro mitään kalaöljyn vaikutuksesta terveillä ihmisillä (koska nyt oli tutkittu pääosin sairaita, jotka söivät monia lääkkeitä; ne saattoivat peittää alleen kalaöljyn suotuisia vaikutuksia). Kalaöljyannokset olivat puoltapienemmät kuin mitä esim. Yhdysvaltain Sydänliitto suosittaa sydänpotilaille. JAMA onkin saanut ja jopa julkaissut (2013 puolella) useita toimitukselle osoitettuja kirjeitä, joissa meta-analyysin virheet paljastetaan (klikkaa alimpana olevaan kirjallisuusviitteeseen).

Rizos ym. myöntävät sidoksensa lääketeollisuuteen. He toteavat kuitenkin, että Yhdysvaltain lääkevirasto FDA on hyväksynyt etyyliesteröityjä kalaöljyvalmisteita (mm. E-EPAn) reseptilääkkeiksi kohonneiden triglyseridien alentamiseen ja että Yhdysvaltain ja Euroopan kardiologien yhdistykset suosittavat etyyliesteröityä kalaöljyä sekä ennaltaehkäisyyn että hoitoon. Peruskalaöljyillä – joita meta-analyysissa pääosin tarkasteltiin – ei saada yhtä hyviä vaikutuksia. Kirjoittajat jättävät kuitenkin oven raolleen toteamalla, että kalaöljyn vaikutuksia tutkitaan edelleen vilkkaasti, ja uusi tieto voi muuttaa heidänkin käsityksensä.

Rizos ym. ovat saaneet osakseen asiantuntijoilta ankaraa kritiikkiä (Vlachopoulos C ym. 2013) ja kirjoittajat myöntävät itsekin JAMAn toimitukselle lähettämässään kirjeessä (2013), että he sisällyttivät analyysiinsa monia erilaisilla kalaöljyvalmisteilla tehtyjä tutkimuksia ilman että he olisivat huomioineet niiden laatueroja.

JAMA. 2013;309(1):27. doi:10.1001/jama.2012.116657

Yhdysvaltain terveysviraston Clinical Trials –rekisteri kertoo, että parhaillaan on käynnissä 158 tutkimusta hakusanoilla "cardiovascular" ja "omega-3". Kalaöljyn vaikutusta masennukseen selvitetään 57 uudessa tutkimuksessa. Nämä ja muut kalaöljytutkimukset ovat saaneet rahoituksen ja muut resurssit, koska tiedeyhteisössä kalaöljyn terveysvaikutuksiin vallitsevaa vahvaa uskoa eivät horjuta tarkoituksenmukaisesti laaditut kielteiset meta-analyysit. Uusien saksalaistutkimusten mukaan kalaöljy säätää kymmeniä geenejä, jotka ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat hapetusstressiä ja hiljaista kroonista tulehdusta, jotka myllertävät sydän- ja verisuonisairauksissa ja muissa kansantaudeissa.

Kreikkalaisten raportti on herättänyt vilkasta keskustelua. Harvardin yliopiston epidemiologian apulaisprofessori Dariush Mozaffarian – joka ei osallistunut meta-analyysin kirjoittamiseen – toteaa, että tutkimusten mukaan kalaöljyistä on hyötyä sydäntautien ehkäisyssä ja hoidossa. "Meta-analyysiin sisältyi tutkimuksia, joihin osallistuneet ihmiset eivät olleet ottaneet riittävän suurta päiväannosta. Kontrolloidut tutkimukset vahvistavat, että kalaöljy vähentää sydänkuolemia noin 10 %", hän tiivistää. Tätä kymmentä prosenttia voidaan suurentaa huomattavasti nauttimalla samanaikaisesti muita, synergisesti vaikuttavia ravintolisiä, joista kerron maksuttomassa Sydäntautien ehkäisy ja itsehoito -oppaassa.

Rizos EC, Ntzani EE, Bika E, et a. Association Between Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Risk of Major Cardiovascular Disease Events. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2012;308(10):1024-1033. doi:10.1001/2012.jama.11374
Vlachopoulos C, Richter D, Stefanadis C, MD, PhD Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Cardiovascular Disease Events. JAMA. 2013;309(1):27. doi:10.1001/jama.2012.116651.