Ubikinoni voi ehkäistä diabeetikon sydäntautia

Ubikinonin käyttö ravintolisänä voi ehkäistä tyypin 2 diabeetikon sairastumista sydäntautiin, viittaa Diabetologia-lehdessä julkaistu australialainen hiiritutkimus. Siinä ubikinoni ehkäisi diabeteksen aiheuttamaa sydänlihastulehdusta, kardiomyopatiaa. Ubikinoni on erityisesti tarpeellinen ravintolisä kolesterolilääkkeitä, statiineja, käyttäville diabeetikoille, sillä statiinit estävät ubikinonin tuotantoa maksassa. Ubikinonia saa terveyskaupoista, päivittäistavaraliikkeiden luontaistuoteosastoilta ja apteekeista.

Tutkimus tehtiin tohtori K. Huynhin johdolla Monash-yliopistossa. Kokeeseen valittiin diabetesta sairastavia ja terveitä hiiriä, joista osa sai ramipriiliä ja sen lisänä juomaveteen lisättyä ubikinonia. Ramipriili on yleisesti verenpaine- ja sydänlääkkeenä käytetty angiotensiinikonvertaasin estäjä (ACE-estäjä). Hiirten sydämen toimintaa tutkittiin ekkokardiografialla ja katetroimalla vasen kammio. Lisäksi sydämistä tehtiin histologisia geeni- ja proteiinianalyysejä. Näin saatiin kattava käsitys ubikinonin vaikutuksista.

Diabeettisilla hoitamattomilla hiirillä todettiin suurentunut veren sokeripitoisuus (hyperglykemia), lisääntynyt lipidiperoksidaatio (rasvojen härskiintyminen) ja niihin liittyvä sydämen vajaatoiminta, sydänlihaksen paksuuntuminen, fibroosi ja sydänlihassolujen kuolema (apoptoosi). Ramipriili- ja ubikinonihoito vähensi hapetusstressiä (superoksidin muodostusta), sydämen vajaatoimintaa, sydänlihaksen paksuuntumista ja fibroosia. Ubikinoni elvytti Akt:n fosforylaatiota, mikä selittää suojavaikutusta, tulkitsivat tutkijat.

Ubikinoni lievittää hapetusstressiä, joka myllertää diabeetikon elimistössä, päättelivät tutkijat. Näin ollen ubikinoni vaikuttaa hyödylliseltä ravintolisältä diabeetikoille. Se on erityisen tarpeellinen kaikille statiineja käyttäville, sillä nämä lääkkeet estävät ubikinonin synteesiä maksassa, jolloin veren ja kudosten ubikinonin pitoisuus pienenee ja sydämen ja aivojen toiminta häiriintyy. Tuore japanilainen ihmistutkimus osoitti, että ubikinoni hillitsee tulehdusta ja parantaa diabeetikon sokeritasapainoa (Mezawa ym. 2012). Nämä tutkimukset tukevat useita aikaisempia, joissa on todettu ubikinonin hyödyt diabeteksen lisähoitona.

Foodconsumer 8.9.2012

Huynh K, Kiriazis H, Du XJ, et al. Coenzyme Q10 attenuates diastolic dysfunction, cardiomyocyte hypertrophy and cardiac fibrosis in the db/db mouse model of type 2 diabetes. Diabetologia. 2012;55(5):1544-53 Abstract

Mezawa M, Takemoto M, Onishi S, et al. The reduced form of coenzyme Q10 improves glycemic control in patients with type 2 diabetes: An open label pilot study. Biofactors. 2012 Aug 8. doi: 10.1002/biof.1038.

Tohtori Tolosen kommentti

Ubikinonista keskustellaan Lääkärilehden keskustelupalstalla. Yhä useampi lääkäri näyttää jo tuntevan ubikinonin ja suosittavan sitä statiinien käyttäjille. Moni lääkäri luulee kuitenkin, että ubikinoni on reseptilääke. Eräs keskustelija korjasi tämän käsityksen ja linkitti Ravintoaineoppaaseen, jossa esitellään yleisimpiä ubikinonivalmisteita. Niitä myydään vapaasti terveyskaupoissa, markettien luontaistuoteosastoilla ja apteekeissa.

Lääketeollisuuden sponsoroima Suomen Diabetesliitto välttää edelleen sitkeästi kertomasta jäsenilleen ja lääkäreille ravintolisistä. Esimerkiksi liiton yhdessä lääketeollisuuden kanssa julkaisema Diabetes ja lääkäri –lehti (4/2012) käsittelee diabeetikon ruokavaliota, mutta ei mainitse sanallakaan ravintolisiä. Diabetesliitolle näyttä olevan tärkeää, että suomalaiset diabeetikot käyttävät mahdollisimman paljon sponsorien markkinoimia lääkkeitä.