Lievästikin kohonnut verensokeri voi surkastuttaa aivoja

Viitearvojen puitteissa, mutta niiden ylärajoilla ja yläpuolella oleva paastoveren sokeripitoisuus surkastuttaa aivoja, osoittaa uusi Neurology-lehdessä julkaistu australialainen seurantatutkimus. Se selittää, miksi diabeetikoilla on usein muistin ja keskittymiskyvyn häiriöitä, dementiaa ja masennusta. Tutkimus puoltaa VHH-ruokavalion ja aivoja suojaavan ravintolisien käyttöä diabeteksen täydentävänä hoitona. Niistä saa hyviä ohjeita maksuttomasta Hyvän diabeteshoidon oppaasta.

"Useat aikaisemmat tutkimukset ovat yhdistäneet tyypin 2 diabeteksen aivojen surkastumiseen ja dementiaan, mutta me emme ole tienneet, voiko myös normaaliarvojen ylärajoilla oleva veren sokeripitoisuus aiheuttaa niitä", sanoo tutkimusta johtanut tohtori Nicolas Cherbuin (Australian National University in Canberra).

Tutkimus käsitti 249 henkilöä, iältään 60–64 vuotta. Kaikkien paastoveren sokeripitoisuudet olivat viitearvojen puitteissa. Kaikille tutkituille tehtiin aivojen tietokonekuvannus (skannaus) tutkimuksen alussa ja neljä vuotta myöhemmin. Kävi ilmi, että henkilöillä, joiden lukemat olivat viitearvon yläkantissa (lähellä 6,1 mmol/l), aivotursojen (hippokampusten) ja mantelitumakkeen (amydgdalan) tilavuudet olivat pienentyneet verrattuna niihin, joiden verensokeripitoisuudet olivat pienemmät.

Nämä aivojen alueet huolehtivat muistista ja muista kognitiivisista (tietotaito)toiminnoista, kuten oppimisesta ja päättelykyvystä, lyhyesti sanottuna hoksottimista. Tässä aineistossa tulkittiin, että paastoverensokerin pitoisuus yli 10,0 mmol/l merkitsi diabetesta ja 6,1–10,0 mmol/l merkitsi esidiabetesta. Viitearvon ylärajoilla oleva verensokerin pitoisuus liittyi 6–10 prosentin surkastumiseen aivojen koossa.

"Nämä tulokset merkitsevät sitä, että aivojen terveys kärsii myös ihmisillä, joilla ei ole vielä varsinaista diabetesta”, tulkitsee tohtori Cherbuin. Tutkimusta rahoittivat National Health and Medical Research Council Australia ja Australian Rotary Health Research Fund.

American Journal of Neurology Press Release: Even in Normal Range, High Blood Sugar Linked to Brain Shrinkage.