Kalaöljy säätää geenejä ja suojaa siten muun muassa sydäntä

Reilu päivittäinen annos kalaöljyä, 2,7 grammaa omega-3-rasvahappoja, säätää satojen geenien toimintaa ja antaa siten suojaa muun muassa sydän- ja verisuonitauteja vastaan. Erityisen suotuisasti kalaöljy vaikuttaa miehellä, joiden veren rasvapitoisuudet ovat suurentuneet. Tutkimus tukee jo kauan sitten esittämääni näkemystä, etteivät ihmiset tarvitse kolesterolilääkkeitä, jos he vain ymmärtävät huolehtia omega-6/omega-3-tasapainostaan. Siihen tarvitaan reilusti vahvoja kalaöljyn omega-3-rasvahappoja purkista.

Aloin hoitaa potilaitani ravintolisillä 30 vuotta sitten. Siihen aikaan ei tunnettu läheskään kaikkia ravintolisien biologisia vaikutustapoja. Aluksi uskoin itsekin, että hyvät hoitovaikutukset perustuivat pääasiassa ravintolisien antioksidanttiominaisuuksiin, toisin sanoen, ravintolisät ehkäisivät, vaimensivat ja sammuttivat vapaiden radikaalien aiheuttamaa hapetusstressiä. Sittemmin, 1990-luvulla opimme, että hapetusstressin ”rikoskumppani” matala-asteinen hiljainen tulehdus (inflammaatio) myllertää kaikissa pitkäaikaisissa sairauksissa ja yhdessä nämä rikoskumppanit pahentavat taudin kulkua ja huonontavat potilaan ennustetta. Nyt 2000-luvulla geenitutkimukset ovat tuoneet aivan uuden näkökulman ravintolisähoitoon: Se säätää sairauksiin vaikuttavia geenejä (entsyymejä) niin, että taudin eteneminen hidastuu.

Tarkastelen tässä yhteydessä uutta saksalaistutkimusta, joka – ensimmäistä kertaa maailmassa – osoittaa, että reilu annos kalaöljyä (2,7 grammaa päivässä) säätää antioksidantteina toimivia geenejä, jotka samalla vaimentavat ja sammuttavat hiljaista tulehdusta. Tutkimus tuo uudenlaisen selityksen kalaöljyn erinomaisiin terveysvaikutuksiin. Tulokset puoltavat kalaöljyn säännöllistä nauttimista ruoan lisänä.

Tutkimuksen teki Gottfried Wilhelm Leibniz -yliopiston ravitsemustieteen laitos (Hannover). Hankkeeseen kutsuttiin puhelinhaastattelujen perusteella 100 henkilöä, joista lopulta hoitokokeeseen kelpuutettiin 40. Heidät kaltaistettiin neljään yhtä suureen ryhmään, joista kaksi oli normolipeemistä (toisin sanoen, veren rasvat olivat kunnossa) ja kaksi dyslipeemistä (veren rasvapitoisuus oli häiriintynyt). Normo- ja dyslipeemiset jaettiin edelleen kahteen ryhmään, joista toinen sai kalaöljyä ja toinen lumetta (maissiöljyä). Näin kuhunkin ryhmään tuli 10 henkilöä. Rasvahappohoitoa annettiin 12 viikkoa. Kalaöljy annettiin päivittäin aterian yhteydessä kuutena kapselina – 3 aamulla ja 3 illalla – jotka sisälsivät yhteensä 2,7 g omega-3:a (1 560 mg EPAa ja 1 140 mg DHA:ta). Verrokit saivat vastaavia maissiöljykapseleita (noin 3 g/vrk).

Tulokset olivat hämmästyttävät: Kalaöljy sääti kymmeniä geenejä, jotka puolestaan ehkäisevät ja vaimentavat hapetusstressiä ja inflammaatiota. Monet näistä geeneistä ovat antioksidatiivisia entsyymejä, kuten katalaasi (CAT), superoksididismutaasi (SOD), hemioksigenaasi (HMOX) ja glutationiperoksidaasi (GPX). Näin kalaöljy siis tehostaa ihmisen luontaista entsymaattista antioksidanttikapasiteettia hapetusstressiä vastaan. Kalaöljy omega-3:t vaimensivat myös tulehdussytokiineja (IL-1 beta, IL-6, TNF-alfa, jne.) tuottavia geenejä. Samalla kalaöljy korjasi veren rasvahäiriöitä. Tutkimussuunnitelma on luettavissa Clinical Trials -rekisteristä NCT01089231 ja molemmat tutkimusraportit ovat luettavissa maksutta alla olevista linkeistä.

Tutkimus vahvistaa kaikkea sitä sanomaa, jota olen tuonut esille jo vuosikymmenten ajan: Kalaöljyä kannattaa käyttää ravintolisänä, sillä se ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa kaikkien kansantautien perussyytekijöitä, hapetusstressiä ja matala-asteista kroonista tulehdusta (inflammaatiota) (Rius ym. 2012). Kalaöljyn tarve on kuitenkin paljon suurempi kuin mitä kaksi, kolme viikoittaista kala-ateriaa tarjoaa. Tämä suositus (2–3 kala-ateriaa viikossa) on annettu ennen kuin tiedettiin mitään omega-3:n vaikutuksista geeneihin. Suosittelen käyttämään uusia vahvoja etyyliesteröityjä kalaöljyvalmisteita, joissa on mukana D3-vitamiinia.

Schmidt S, Stahl F, Mutz K-O, et al. Different gene expression profiles in normo- and dyslipidemic men after fish oil supplementation: results from a randomized controlled trial. Lipids in Health and Disease 2012, 11:105 doi:10.1186/1476-511X-11-105 Free Full Text
Schmidt S, Stahl F, Mutz K-O, et al. Transcriptome-based identification of antioxidative gene expression after fish oil supplementation in normo- and dyslipidemic men. Nutrition & Metabolism 2012, 9:45 doi:10.1186/1743-7075-9-45 Free Full Text

Rius B, López-Vicario C, González-Périz A, Morán-Salvador E, García-Alonso V, Clària J and Titos E, Resolution of inflammation in obesity-induced liver disease. Frontiers oin Immunology. 2012; 3:257. doi: 10.3389/fimmu.2012.00257