Japanissakin kritisoidaan kolesteroliteoriaa

Japanilaisten rasva- ja sydäntutkijoiden vuosikokouksessa (Japan Society for Lipid Nutrition 20th annual meeting) arvosteltiin ankarasti kolesterolihypoteesia ja statiinilääkitystä. Panelikeskustelun yhteenveto on nyt julkaistu Journal of Lipid Nutrition –lehdessä otsikolla ‘Rethinking Cholesterol Issues’.

Lähes kaikissa japanilaisissa tutkimuksissa kokonaiskuolleisuus on ollut vähäisintä henkilöillä, joilla on paljon kolesterolia veressään. Tutkimukset eivät tue nykyisin vallitsevaa kolesteroliteoriaa, kirjoittavat Harumi Okuyama ja Tomohito Hamazaki yhteenvedossaan. Kuitenkin Akira Tanaka (Kagawa Nutrition University) on sitä mieltä, että kohonnut seerumin kolesterolipitoisuus on valtimonkovettumataudin syytekijä ja kolesterolin alentaminen ehkäisee tautia.

Yasuo Kagawa (Kagawa Nutrition University) toteaa, etteivät väestötutkimukset tue kolesteroliteoriaa eikä pieniannoksisista statiinihoidoista ole hyötyä. [Uudet tutkimukset osoittavat, että suuret statiiniannokset taas aiheuttavat paljon sivuvaikutuksia.] Japanilaiset sydäntauteja koskevat väestötutkimukset ovat harhaisia väestön statiinien yleisen käytön vuoksi. Mongoliassa ei käytetä statiineja, ja siellä syödään paljon lihaa verrattuna Japaniin (jossa taas syödään paljon meriruokaa). Mongolialaisten keskimääräinen elinikä on 17 vuotta lyhyempi kuin japanilaisten, mutta se ei johdu kolesterolista, vaan pikemminkin veren pienistä foolihappo- ja DHA-pitoisuuksista sekä suuresta hapetusstressistä.

Yoichi Ogushi (Tokai University) kirjoittaa yllättävästi, että Euroopassa ja Yhdysvalloissa statiineja ei pidetä tarpeellisina naisille eikä iäkkäille ihmisille. Valtaosa (85 %) familiaalista hyperkolesterolinemiaa aiheuttavista geeneistä ei liity sydäntautisuuteen eikä kolesterolin alentaminen statiineilla vähennä valtimoiden sisäseinämän (intiman) paksuutta näillä potilailla. Yhdysvalloissa 136 905 ihmisen aineistossa akuutin sydänkohtauksen saaneiden potilaiden kolesteroli oli merkitsevästi matalampi kuin samanikäisten terveiden verrokkien (Sachdeva ym. 2009, kuva 2). Johtopäätös: kolesterolin alentaminen ei ehkäise sepelvaltimotautia, vaan pikemminkin päinvastoin.

Harumi Okuyama (Kinjo Gakuin University) kirjoittaa, että hänen työryhmänsä kirja “Cholesterol Guidelines for Longevity” osoitti plasman suuren kolesterolipitoisuuden liittyvän pieneen syöpätautisuuteen ja vähäiseen kokonaiskuolleisuuteen. Tulos merkitsee sitä, että veren suuri kolesterolipitoisuus ennustaa pitkäikäisyyttä (World Rev Nutr Diet 2011; 102: 124). Kolesterolin alentaminen lääkkein lisää syöpää ja kuolleisuutta. Okuyama kehottaa arvioimaan uudelleen statiinilääkityksen tarpeellisuuden.

Tomohito Hamazaki (University of Toyama) kirjoittaa, ettei veren suuri kolesterolipitoisuus lisää japanilaisten naisten kokonaiskuolleisuuden riskiä. Moriguchin kaupungissa tehty 16 461 henkilön (75 % naisia) 11-vuotinen seurantatutkimus osoitti, että sydänkuolleisuus oli suurinta matalimman kolesterolin ryhmässä (kuvio 5) (Arch Intern Med 2011; 171: 1121).

Kaiken kukkuraksi statiinien käyttö lisää diabeetikkojen valtimoiden kalkkiutumista, osoittaa uusi amerikkalainen tutkimus (Diabetes care 2012). Suomessakin diabeetikoille määrätään statiineja rutiininomaisesti!

Rethinking Cholesterol Issues – Summary of the Cholesterol Panel Discussion at the 20th Annual Meeting of the Japan Society for Lipid Nutrition 2011. J Lipid Nutr 2012;21(1):67-75 Free Full Text

Saremi A, Bahn G, Reaven PD for the VADT Investigators. Progression of Vascular Calcification Is Increased With Statin Use in the Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT). Diabetes Care August 8 2012, doi: 10.2337/dc12-0464