E-EPAa Parkinsonin tautiin

Noin 10 000 suomalaista sairastaa Parkinsonin tautia, johon ei ole vielä löydetty parantavaa hoitoa. Taudin syytekijöitä ovat hapetusstressi ja matala-asteinen krooninen tulehdus (imflammaatio), jotka ilmenevät vapaiden radikaalien ja tulehdussytokiinien lisääntymisenä. Ravinnon rasvahapoilla näyttää olevan merkitystä taudin etenemisessä: Omega-6-rasvahapot lisäävät ja omega-3-rasvahapot hillitsevät tulehdusta. Tästä syystä kanadalaiset neurotieteilijät tutkivat Parkinsonin taudin hiirimallissa E-EPA-nimisen kalaöljyn vaikutuksia. Tulokset vahvistavat aikaisempia rohkaisevia havaintoja, ja ne puoltavat E-EPAn käyttöä ravintolisänä.


E-EPA kehitettiin Japanissa noin 30 vuotta sitten. Toin sen Suomeen kesällä 2003, jonka jälkeen siitä tuli suosittu kalaöljyvalmiste. E-EPA on hapetusstressiä ja tulehdusta ehkäisevä ja vaimentava aine, joten se kiinnostaa myös neurotieteilijöitä. E-EPAa on tutkittu Parkinsonin taudin hiirimallissa Kanadassa (Department of Biomedical Sciences, University of Prince Edward Island & National Institute for Nutrisciences and Health, 550 University Avenue, Charlottetown, Canada).

Parkinsonin tauti ja siihen liittyvä neurodegeneraatio ja tulehdus aiheutettiin hiirille ruiskuttamalla niihin hermomyrkkyä nimeltään MPTP-P. Se aiheutti hiirille muun muassa hypokinesiaa (liikkeiden hidastumista) ja muistihäiriöitä. MPTP-P vähensi myös dopamiinin eritystä aivojen nigrostriataalialueilla sekä muutti aivojen etulohkon kuorikerroksen ja aivotursojen (hippokampusten) neurokemiaa. Samalla tulehdussytokiinien määrä lisääntyi aivoissa.

Kun hiirille annettiin E-EPAa ruoan lisänä ennen MPTP-P-injektioita, lisäntyivät aivojen EPAn ja DPA:n (dokosapentaeenihapon, C22:5, n-3), – mutta eivät DHA:n – pitoisuudet. (DPA on EPAn aineenvaihduntatuote.) E-EPA paransi hypokinesiaa sekä muistia ja vähensi tulehdussytokiinien määrää. E-EPA ei ehkäissyt dopamiinin hävikkiä aivoista. Näiden osittain myönteisten tulosten perusteella tutkijat kaipaavat lisää E-EPA-tutkimuksia Parkinsonin taudissa.

Samat neurotieteilijät ovat aikaisemmin tutkineet E-EPAn vaikutuksia toisella yhdisteellä (1-metyyli-4-fenyylipyridinium (MPP+) aiheutetussa Parkinsonin taudin hiirimallissa, jolloin saatiin myös rohkaisevia tuloksia (lue uutinen).

Neurotieteilijät puoltavat kalaöljyn käyttöä

Tohtori Freya Kamelin työryhmä raportoi Yhdysvaltain neurologiyhdistyksen vuosikokouksessa (21.–28.4.2012), että omega-3-rasvahapot voivat vähentää Parkinsonin taudin riskiä. Rasvahapot ehkäisevät hapetusstressiä ja neuroinflammaatiota. Tästä syystä on perusteltua suositella kalaöljyn käyttöä myös taudin täydentävänä hoitona, sanoo tohtori Kamel.

Itse suosittelen Parkinsonin tautia poteville E-EPAa noin 2 grammaa päivässä ja lisäksi muitakin ravintolisiä, joilla on synerginen yhteisvaikutus. Tällaisia ravintolisiä ovat mm. berberiini, D-vitamiini (100 µg/vrk), karnosiini ja ubikinoni eli koentsyymi Q10. Niiden jatkuva yhteiskäyttö antaa paremman tuloksen kuin yksittäisten ravintolisien kokeileminen.

Luchtman DW, Meng Q, Song C. Ethyl-eicosapentaenoate (E-EPA) attenuates motor impairments and inflammation in the MPTP-probenecid mouse model of Parkinson's disease. Behavioural Brain Research. 2012;226(2):386-96. Abstract + graphics
What causes Parkinson´s disease. Medscape 2.7.2012
Kamel F, Richardson G, Umbach D, et al. Risk of Parkinson's disease (PD) associated with the herbicide paraquat is attenuated by high dietary intake of polyunsaturated fatty acids (PUFAs). Program and abstracts of the 64th Annual Meeting of the American Academy of Neurology; April 21-28, 2012; New Orleans, Louisiana. Presentation S42.004.