Berberiini laihduttaa ja parantaa rasvatasapainoa

Berberiini on ikivanha kansanlääke, jota tutkitaan vilkkaasti niin idässä kuin lännessä. Berberiini laihduttaa ja parantaa rottien ja ihmisten häiriintynyttä rasvatasapainoa, osoittaa Etelä-Dakotan yliopiston psykiatrian laitoksen ja Avera-instituutin ihmisgenetiikan tutkimuslaitoksen yhteinen tutkimus. Berberiini vaikuttaa lupaavalta aineelta lihavuusepidemian ratkaisemiseksi, kirjoittavat tutkijat.

Lihaville valkoihoisille henkilöille annettiin berberiiniä 500 mg kolmasti päivässä kolme kuukautta. Heistä mitattiin paino, verenkuva, veren rasva- ja hormonipitoisuuksia, aineenvaihduntaa osoittava ”metabolinen paneeli”, tulehdussytokiineja ja sydänfilmi. erberiinin vaikutuksia tutkittiin myös lihavilla Sprague-Dawley -rotilla.

Berberiini laihdutti ihmisiä keskimäärin 2,5 kiloa ja paransi merkitsevästi veren rasva-arvoja: Triglyseridit alenivat 23 % ja kokonaiskolesteroli 12,2 %. Rotilla triglyseridit alenivat 37 % ja kolesteroli 9 %. Hormoneissa ei havaittu merkittäviä muutoksia. Yllättävä hainto oli, että kaikkien koehenkilöiden D-vitamiinin pitoisuus (kalsitrioli) suureni keskimäärin 60 %. Tulehdussytokiineissa, laskossa ja muissa muuttujissa ei havaittu merkitseviä muutoksia.

Berberiini on tehokas veren haitallisia rasvoja vähentävä yhdiste, jolla on myös kohtalainen laihduttava vaikutus, päättelevät tutkijat. Lisäksi berberiini voi ehkäistä tai hoitaa myös luukatoa (koska D-vitamiinin pitoisuus suurenee). Aikaisemmassa tutkimuksessa onkin jo osoitettu, että berberiini voi ehkäistä luukatoa. Etelä-Dakotan yliopiston hiiritutkimuksissa berberiini onkin auttanut painonhallinnassa. Kiinalainen rottatutkimus vahvistaa, että berberiini laihduttaa, aktivoi AMPK:ta ja parantaa alkoholista riipumatonta rasvamaksaa (Wu ym. 2019).

Avera-instituutissa on viisi berberiinitutkijaa. He ovat julkaisseet useita tutkimuksia, joiden mukaan berberiini estää rasvan kertymistä elimistöön (linkit alla).

Hu Y, Ehli EA, Kittelsrud J, et al. Lipid-lowering effect of berberine in human subjects and rats. Phytomedicine. 2012 Jun 25. Epub ahead of print
Wu L, Xia M, Duan Y, et al. Berberine promotes the recruitment and activation of brown adipose tissue in mice and humans
Cellular Death and Disease. 2019 Jun 13;10(6):468. doi: 10.1038/s41419-019-1706-y. Free Full Text
Berbine Inhibits SREBP-1-related Clozapine and Risperidone Induced Adipogenesis in 3T3-L1 Cells
Inhibitory effect and transcriptional impact of berberine and evodiamine on human white preadipocyte differentiation

Effects of glutathione reductase inhibition on cellular thiol redox state and related systems
Berberine inhibits adipogenesis in high-fat diet-induced obesity mice.

Berberine increases expression of GAT-2 and GATA-3 during inhibition of adipocyte differentiation