D-vitamiini voi parantaa masennuksen

Kolme vakavaa masennusta potenutta naista toipui D-vitamiinihoidolla, kertoi endokrinologi Sonal Pathak 23.6.2012 Houstonissa pidetyssä The Endocrine Societyn 94. vuosikokouksessa. Tulokset puoltavat masentuneiden henkilöiden seerumin D-vitamiinin mittaamista ja mahdollisen puutoksen korjaamista D-vitamiinilisällä.

D-vitamiinin puute voi aiheuttaa masennusta ja toisaalta D-vitamiinilisä voi parantaa sitä, sanoo tutkimusta johtanut endokrinologi Sonal Pathak (Bayhealth Medical Center, Dover, Delaware). Jos hänen havaintonsa tulokset lisätutkimuksilla, voi D-vitamiini tulla mukaan masennuksen hoitoon.

Tohtori Pathakin naispotilaat olivat iältään 42–66-vuotiaita ja heille oli määrätty vakavan masennuksen vuoksi mielialalääkitys, jota ei muutettu millään lailla D-vitamiinihoidon aikana. Naisilla oli myös tyypin 2 diabetes tai kilpirauhasen vajaatoiminta. Kuten tiedetään, tällaiset henkilöt ovat tavallista alttiimpia masentumaan.

Naisten seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) vaihteli 22 ja 36 nmolin/l välillä. Endocrine Societyn antama viitearvo on 75–150 nmol/l, eli kaikilla kolmella oli D-vitamiinin puutostila. Naiset saivat 12 viikkoa D-vitamiinia, joka korjasi puutoksen kaikilta. S-D-25 nousi 80–95 nmoliin/l. Samalla lievenivät merkitsevästi masentuneisuuden oireet, joita arvioitiin 21-kohtaisella Beck Depression Inventorylla. Siinä 0–9 pistettä merkitsee minimaalista, 10–18 lievää, 19–29 kohtalaista ja 30–63 vakavaa masentuneisuutta.

Yhden naisen pisteet vähenivät 32:sta 12:een, eli masennus väheni vakavasta lievään. Toisen naisen pisteet vähenivät 26:sta 8:aan ja kolmannen 21:stä 16:een. Muutkin tutkimukset viittaavat siihen, että D-vitamiinilla on tärkeä merkitys mielialalle, mutta vielä kaivataan suuria satunnaistettuja tutkimuksia asian selvittämiseksi, korosti Pathek.

"Masennuksen riskissä olevien henkilöiden D-vitamiinin puutoksen seulominen ja mahdollisen puutteen korjaaminen voivat olla helppo ja kustannustehokas keino käyvän masennuksen hoidon lisänä", hän tulkitsee.

Science Daily 25.6.23012

Tohtori Tolosen kommentti

Tutkijoilla on tapana todeta esityksensä lopuksi, että havainnot pitää vielä varmistaa lisätutkimuksin. Kuitenkin voi kestää vielä 10–15 vuotta, ennen kuin tohtori Parthekin kaipaamien kliinisten lisätutkimusten tuloksia aletaan saada. Minusta jokaisen kroonisesti sairaan henkilön S-D-25 tulee mitata ja puutos korjata D-vitamiinilla niin, että pitoisuus asettuu noin 125–150 nmoliin/l. Tarve voi olla 100 mikrogrammaa (µg) päivässä tai enemmänkin. Siitä on todennäköisesti suurta hyötyä monella tapaa.