Kolesterolimysteeri syvenee: LDL-C vai LDL-P?

Suomalaiset on saatu huolestumaan kokonais- ja LDL-kolesterolistaan, mittauttamaan niitä tiuhaan ja syömään kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja. Niitä popsii lähes 700 000 suomalaista, suurin osa aivan turhaan. Yli 100 000 suomalaista kärsi statiinien aihettamista lihasvaivoista ja 200 000 uupumuksesta ja muista haittavaikutuksista. Kolesterolitietoiset puhuvat ”pahasta” LDL-kolesterolista (joka merkitään laboratorioissa LDL-C) ja ”hyvästä” HDL-kolesterolista. Silti hekin ovat hakoteillä. Tiedätkö sinä, mikä on LDL-P (LDL-partikkelin lukumäärä), ja mikä sen merkitys on?

LDL-C tarkoittaa kolesterolin pitoisuutta seerumin LDL-hiukkasten sisällä (LDL=low-density lipoprotein cholesterol) ja LDL-P partikkelien lukumäärää. LDL-P:n mittaaminen antaa tarkemman käsityksen valtimo- ja sydäntautien riskistä kuin yleisesti käytetty, perinteinen LDL-C-mittaus. Oletko kärryillä? Tiesitkö, että LDL-P:n mittaaminen on ollut mahdollista käytännössä jo vuodesta 1999, mutta sitä ei tehdä Suomessa, jonka me uskomme kulkevan lääketieteen etunenässä. Lääkärit ja lääketiede ovat hitaita uudistumaan, joten veikkaanpa, ettei suurin osa suomalaisista lääkäreistäkään tiedä, mikä on LDL-P. Kysäisepä omalta lääkäriltäsi, niin huomaat, että hän on todennäköisesti ”äimän käkenä”.

LDL-kolesterolihiukkasia veressä kuljettavien partikkeleiden määrä (LDL-P) on tärkeämpi riskitekijä kuin kokonaiskolesterolin määrä. LDL-C-lukema voi aliarvioida LDL-hiukkasten (LDL-P) määrää erityisesti insiliiniresistenteillä henkilöillä (diabeetikoilla). Kun hiukkasten määrä suurenee, niitä alkaa tunkeutua valtimon seinämän sisälle, jolloin siihen syntyy kolesterolia sisältävä ahtauttava ja jäykistävä paakku, plakki. LDL-P ilmoittaa näiden kolesterolia kuljettavien partikkeleiden määrän.

Lipoproteiinit

Veressä kiertää paljon enemmän lipoproteiinihiukkasia (partikkeleita) kuin mitä lääkärit yleensä määräävät tutkittaviksi. LDL-kolesteroli (kuvan keltainen alue) muodostuu monista eri tekijöistä, joten pelkkä LDL-arvo ei kerro koko totuutta sydäntautiriskistä. Lp(a) = lipoproteiini (A).

LipoScience (Raleigh, NC, USA) on mitannut LDL-P:tä vuodesta 1999. LDL-P- ja LDL-C-mittauksia on tehty muun muassa kuuluun Framingham Heart Studyyn osallistuneille henkilöille, ja tulokset ovat olleet hämmästyttäviä. Matalimpaan LDL-C:n ryhmään (kvartaaliin) kuuluvilla on ilmaantunut 37 % enemmän sydäntapahtumia kuin ylimpään neljännekseen kuuluvilla. Toisin sanoen, sinulla voi olla pieni LDL-kolesterolilukema, mutta silti suuri sydäntaudin riski. Tätä käsitystä tukee tuore Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) -tutkimus.

Kolesteroliasiassa on siis jotakin mikä ei stemmaa. Perinteinen kolesterolin mittaus ei kerro lipoproteiinihiukkasten määrää, joka on parempi valtimo- ja sydäntautien riskin osoitin kuin nykyinen kolesterolimittaus. Vaikka LDL-kolesterolisi pitoisuus olisi pieni, sinulla voi olla suurehko sydäntaudin riski. Meitä siis johdetaan harhaan ja monia lääkitään turhaan.

Statiinit aiheuttavat sivuvaikutuksia jopa 300 000 suomalaiselle käyttäjälleen. Lääketeollisuuteen sidoksissa olevat lääkärit pyrkivät vähättelemään ja peittelemään lääkkeiden haittavaikutuksia.

"Statiinihoidolla on ollut tutkimuksissa yllättävän vähän vaikutusta kuolleisuuteen (2-6 vuoden seurannoissa). Statiinihoidon lopettamista tulisi harkita potilailla, joiden elinajan odote on rajallinen ja/tai jotka saavat statiineista sivuvaikutuksia", kirjoittavat tanskalaiset tutkijat (Lopez Kristensen ym. 2015) BMJ Open 2015;5:e007118 doi:10.1136/bmjopen-2014-007118.

Fredrickson SK. LCL-C, APO-B, LDL-P: And the Winner is... (diaesitys) 12.3.2012.

Davidson MH, Ballantyne CM, Jacobson T, et al. Clinical utility of inflammatory markers and advanced lipoprotein testing: Advice from an expert panel of lipid specialists. Journal of Clinical Lipidology 2011;5(5) 338-367 Abstract