D-vitamiini ja myastenia gravis (MG)

D-vitamiinista voi olla hyötyä myastenia gravis (MG) -taudin hoidossa, osoittaa ruotsalaisten neurologien pilottitutkimus. llman D-vitamiinilisää MG-potilaiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus oli pienempi (51 ± 19 nmol/l) kuin terveiden kaltaistettujen verrokkien (69 ± 21 nmol/l). Viitearvo on nykyisin 75–150 nmol/l. Neurologit kehottavat mittaamaan potilaiden S-D-25:n ja korjaamaan puutoksen D-vitamiinilisällä.

Myastenia gravis (MG) on krooninen hermo-lihasliitoksen autoimmunitauti, jonka syytä ei tunneta. D-vitamiini on osoittautunut tärkeäksi lihasvoiman ylläpitäjäksi, ja MG-potilailla nämä voimat heikkenevät rajustikin. Niinpä D-vitamiini kiinnostaa nyt neurologejakin.

Ruotsalaisneurologit mittasivat seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) 33 MG-potilaalta (joista 22 miestä, keski-ikä 58 v) ja 50 terveeltä verrokilta. Osa potilaista (n=17) oli käyttänyt D-vitamiinilisiä ja heidän S-D-25:nsa olikin muita suurempi, 79 ± 22 nmol/l. 13 MG-potilaalle – jotka eivät oleet nauttineen D-vitamiinia – aloitettiin D3-vitamiinihoito, 800 IU eli 20 µg päivässä, ja heitä seurattiin keskimäärin 6 kk (2,5–10 kk). Mitä suuremmaksi S-D-25 nousi, sitä parempi oli MGC-pisteytys eli MG Composite Score, joka mittaa potilaan kuntoa. Mitä suurempi score, sen parempi kunto.

D-vitamiini parantaa MG-potilaiden vointia ja kuntoa, päättelevät neurologit. He kehottavat muita lääkäreitä mittaamaan potilaiden S-D-25:n ja korjaamaan puutoksen D-vitamiinilisällä. Minusta sen tulisi olla paljon suurempi (100 µg/vrk) kuin tässä tutkimuksessa annettu määrä (20 µg/vrk). Turun yliopiston neurologian klinikan tutkimuksessa annettiin äskettäin toista neurologista autoimmuunitautia, multippeliskleroosia (MS) sairastaville D-vitamiinia 70 µg/vrk, mikä ehkäisi tulehdusmuutosten ilmaantumista aivoihin. Annos osoittautui täysin turvalliseksi.

Minua ilahduttaa, että neurologitkin ovat – pitkän vastustuksen jälkeen – alkaneet tutkia ravintolisien vaikutuksia hermoston sairauksissa. Kuten näemme, ravintolisistä voi olla merkittävää hyötyä näiden tautien jarruttamisessa.

Askmark H, Haggård L, Nygren I, Punga AR. Vitamin D deficiency in patients with myasthenia gravis and improvement of fatigue after supplementation of vitamin D3: a pilot study. European Journal of Neurology 2012 Jun 4. doi: 10.1111/j.1468-1331.2012.03773.x.