Karnosiini suojaa maksaa alkoholihaitoilta

Karnosiini suojaa maksaa alkoholin haitoilta, osoittaa uusi Turkissa Dokuz Eylul –yliopistossa tehty rottatutkimus. Se tukee aikeisempia havaintoja, joiden mukaan karnosiini ehkäisee alkoholin haittoja elimistössä.

Alkoholin nauttiminen aiheuttaa maksassa hapetusstressiä, joka puolestaan käynnistää rasvojen hapetuksen, lipidiperoksidaation. Tässä työssä tutkittiin karnosiinin maksaa suojaavaa vaikutusta alkoholin aiheuttamiin biokemiallisiin ja histologisiin muuttujiin. Rotat jaettiin neljään ryhmään.

  • verrokit
  • alkoholia saavat
  • karnosiinia saavat ja
  • alkoholia + karnosiinia saavat.

Vedellä laimennettua alkoholia (25 % etanolia) annettiin 5 g/kg kahdesti päivässä nenämahaletkun kautta. Karnosiinia annettiin 100 mg/kg tuntia ennen alkoholin antoa samoin nenämahaletkun kautta. Verestä mitattiin maksaentsyymejä (ALAT, ALAT), myeloperoksidaasi ja malonidialdehydi (MDA). Niiden pitoisuudet suurenivat pelkkää alkoholia saaneessa ryhmässä verrattuna kolmeen muuhun ryhmään. Alkoholi pienensi glutationin pitoisuutta – joka kuvastaa antioksidanttikapasitetettia –, mutta pitoisuus suureni alkoholia + karnosiinia saaneilla. Karnosiini suojasi maksasoluja (hepatosyyttejä) myös immunologisilta muutoksilta. Elektronimikroskoopissa nähtiin, että pelkkä alkoholi aiheutti muutoksia maksasolujen mitokondrioissa, rasvan kertymistä ja muita muutoksia, mutta karnosiinin anto ehkäisi niitä.

Johtopäätös: Karnosiinin anto ennen alkoholin on tehokas keino ehkäistä haitallisia biokemiallisia ja morfologisia muutoksia rotan maksassa. Sama pätee ilmeisesti myös ihmisiin.

Baykara B, Cilaker Micili S, Tugyan K, et al. The protective effects of carnosine in alcohol-induced hepatic injury in rats. Toxicology and Industrial Health. 2012 Jun 1. PubMed