D-vitamiini ehkäisee epilepsiakohtauksia

D3-vitamiinilisä voi vähentää epilepsiakohtauksia kolmessa kuukaudessa jopa 40 prosenttia, ilmenee uudesta unkarilaisesta tutkimuksesta. Potilaat saivat yhtenä annoksena 1 000–5 000 mikrogrammaa (µg) D3-vitamiinia (Sic!). D-vitamiini on siis turvallinen ja tehokas lisähoito epilepsiaan.

Aineistona oli 13 potilasta, iältään 10–42 v, joilla lääkitys ei ollut antanut toivottua tulosta. Seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) oli ollut keskimäärin 30 nmol/l (hajonta 10–85). Valtaosa poti siis vakavaa puutosta, sillä nykyinen viitearvo on 75–150 nmol/l. D-vitamiiniannoksen jälkeen S-D-25 nousi keskimäärin 95 nmoliin/l (hajonta 58–113). Nämäkin pitoisuudet ovat vielä matalahkoja tavoitetasoon (150–160 nmol/l) nähden, mutta silti kohtaukset vähenivät huomattavastti, eniten niillä potilailla, joiden S-D-25 oli ollut pieni. Pitoisuuden nosto vieläkin korkeammaksi olisi voinut vähentää kohtauksia vieläkin enemmän.

D-vitamiinihoidon jälkeen 10 potilaan kohtaukset vähenivät (kolmella ei). Viiden potilaan kohtaukset vähenivät yli 50 %. Vaikuttavin tulos saatiin potilaalla, jonka S-D-25 oli ollut 10 nmol/l ja hänellä oli ollut 450 kohtausta edellisten 3 kuukauden aikana ennen D-vitamiinihoitoa. Se nosti hänen S-D-25:nsa 108 nmoliin/l, jolloin kohtaukset vähenivät 30:een seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Ennestään tiedetään, että epileptikoilla on usein D-vitamiinin puutostila, sillä epilepsialääkkeet estävät D-vitamiinin aineenvaihduntaa. D-vitamiini on itse asiassa hermoston toimintaa säätävä steroidihormoni, joka vaikuttaa lähes 3 000 geeniin elimistössä. Aivoissa ja selkäytimessä on runsaasti D-vitamiinin vastaanottimia (reseptoreja), jotka ilmeisesti tarvitsevat D-vitamiinia, jotta keskushermosto toimisi normaalisti.

Suosittelen, että epilepsiaa sairastavien S-D-25 mitattaisiin ja pitoisuus nostettaisiin tasolle 150–160 nmol/l. Siihen saatetaan tarvita vähintään 100 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä.

Holló A, Clemens Z, Kamondi A, Lakatos P, Szűcs A. Correction of vitamin D deficiency improves seizure control in epilepsy: A pilot study. Epilepsy and Behavior. 2012;4(1) 131–133. Abstract