Ubikinoni ja kaksisuuntainen mielialahäiriö

Ubikinoni lievittää kaksisuuntaista mielialahäirötä potevien ikääntyvien ihmisten masennusta, osoittaa Harvardin ja muiden amerikkalaisten yliopistojen yhteinen tutkimus. Taudissa näyttää vallitsevan solujen energian puutostila, jota ubikinoni korjaa. Noin 100 000 suomalaista potee kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

Tutkimuksen lähtökohtina olivat seuraavat seikat:

 • Kaksisuuntaisessa eli bipolaarisessa mielialahäirössä vallitsee solujen voimalaitosten, mitokondrioiden häiriötila. Ubikinoni eli koentsyymi Q10 korjaa sitä tunnetusti.
 • Tietyt lääkkeet, joita käytetään kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon, alentavat ubikinonin pitoisuutta veressä ja muissa kudoksissa, ilmenee Marylandin yliopiston tutkimuksista. Tällaisia lääkkeitä ovat metyylidopa, hydroklooritiatsidi, hydralatsiini, trisykliset masennuslääkkeet, klonidiini ja antipsykoottiset lääkkeet, eritoten fenotiatsiinit.
 • Ubikinonilisän on havaittu yksittäistapauksissa olevan avuksi kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ja suojaavan potilaita lääkkeiden sivuvaikutuksilta. Näistä syistä asiaa haluttiin tutkia lisää.

Tutkimukseen valittiin kymmenen yli 55-vuotiasta potilasta ja kahdeksan tervettä verrokkia, joiden aivot skannattiin. Potilaille annettiin aluksi ubikinonia 400 mg päivässä, ja kolmannesta viikosta alkaen 800 mg päivässä, joillekin jopa 1200 mg/vrk. Vaikutusta masennukseen arvioitiin Montgomery Asberg Depression Rating Scalella (MADRS). Tulosten mukaan ubikinoni lievensi masennusta. Tutkimussuunnitelma NCT00720369 on luettavissa maksutta kokonaisuudessaan.

Tämä oli alustava ns. avoin tutkimus, jolle psykiatrit kaipaavat jatkoa satunnaistetun lumekontrolloidun trialin muodossa. Sellainen onkin tehty Iranissa ja julkaistu vuonna 2018 (Mehrpooya ym. 2018). Suosittelen ubikinonia 200–300 mg päivässä ravintolisänä kaksisuuntaista mielialahäiriötä poteville ja muillekin ikääntyville ihmisille (otan itsekin yleiskunnon ylläpitoon).

Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä mieliala heilahtelee manian ja masennuksen välillä.

Kaksisuuntainen eli bipolaarinen mielialahäiriö on pitkäaikainen mielenterveyden häiriö, jossa esiintyy vaihtelevasti masennus-, hypomania-, mania- tai sekamuotoisia sairausjaksoja ja vähäoireisia tai oireettomia välivaiheita. Taudin tunnistaminen ja huolellinen erotusdiagnostiikka on tärkeää, jotta potilas saa asianmukaista hoitoa. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy runsasta oheissairastavuutta ja suurentunut itsemurhariski. Puhjettuaan kaksisuuntainen mielialahäiriö on useimmiten krooninen, uusiutuva sairaus. Seurantatutkimusten perusteella potilailla esiintyy oireita noin puolet ajasta ja jaksojen välinen oireilu on yleistä. Hoidossa keskeisintä on ehkäistä jaksojen uusiutumista. Nyt julkaistu tutkimus puoltaa ubikinonin käyttöä taudin täydentävänä hoitona.

Berberiini ja E-EPA voivat myös auttaa bipo-taudissa. Niiden yhdistäminen ubikinonihoitoon voi antaa paremman tuloksen kuin mikään näistä yksinään. Minusta on nurinkurista, että vaikka tutkimukset puoltavat ravintolisien käyttöä kroonisten sairauksien hoidossa, Evira kieltää ravintolisä markkinoivia yrityksiä kertomasta yleisölle näistä tutkimuksista ja niiden tuloksista. Evira toimii näin suoraan lääketeollisuuden piikkiin.

  Forester BP, Zuo CS, Ravichandran C, et al. Coenzyme q10 effects on creatine kinase activity and mood in geriatric bipolar depression. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology. 2012 Mar;25(1):43-50. Abstract
  Forester BP, Harper DG, Georgakas JR, et al. Antidepressant Effects of Open Label Treatment With Coenzyme Q10 in Geriatric Bipolar Depression. Letter to the Editor. Journal of Psychopharmacology 2015;35;3.338-340. doi: 10.1097/JCP.0000000000000326.
  Mehrpooya M, Yasrebifar F, Haghighi M, Mohammadi Y, Jahangard L. Evaluating the Effect of Coenzyme Q10 Augmentation on Treatment of Bipolar Depression: A Double-Blind Controlled Clinical Trial. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2018 Aug 14. doi: 10.1097/JCP.0000000000000938.

  Päivitys 19.10.2019

  Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla on tavallista suurempi riski sairastua Parkinsonin tautiin, osoittaa uusi suuri meta-analyysi, jossa tarkasteltiin seitsmää tutkimusta, joihin oli osallistunut yli neljä miljoonaa henkilöä (Faustino ym. 2019). Tästäkin syystä kannattaa nauttia D-vitamiinia (100 µg/vrk), E-EPAa ja ubikinonia, jotka vähentävät myös Parkinsinin taudin riskiä.

  Faustino PR, Duarte GS, Chendo I, et al. Risk of Developing Parkinson Disease in Bipolar DisorderA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurology. Published online October 14, 2019. doi:10.1001/jamaneurol.2019.3446. Free Article