Ravintolisät parantavat insuliiniherkkyyttä

Insuliiniresistenssi, tyypin 2 diabetes ja metabolinen oireyhtymä yleistyvät Suomessa ja muualla hälyttävää vauhtia. Italialaiset sydänlääkärit ja immunologit osoittavat uudessa kliinisessä tutkimuksessaan, että berberiiniä, polikosanolia ja punariisiä sisältävä ravintolisä parantaa insuliiniherkkyyttä ja veren rasvaprofiilia. Tulos vahvistaa aikaisempia kardiologien Italiassa tekemiä kliinisiä tutkimuksia. Berberiini on Italiassa suosittu ravintolisä.

Sydänlääkärit valitsivat testiin 64 metabolista oireyhtymää potevaa henkilöä, jotka kaltaistettiin kahteen yhtäsuureen ryhmään. Niistä toinen sai aitoa ravintolisävalmistetta ja toinen lumetta. Koejärjestely oli kaksoissokko, eli koehenkilöt ja tutkijat eivät tienneet kuka sai mitäkin valmistetta. Koodi avattiin vasta 18 viikon vaikutusjakson päätyttyä. Tärkeimpänä muuttujana mitattiin alussa ja lopussa  MOMA-IR eli insuliiniresistenssi-indeksi, joka kuvaa insuliiniherkkyyttä. Lisäksi koehenkilöiden verestä mitattiin veren paastosokerin, aterianjälkeisen sokerin, insuliinin, rasvvojen pitoisuuksia ja tehtiin 2 tunnin sokerirasituskoe. Valtimoiden joustavuus ja vyötärön ympärysmitta mitattiin niinikään.

Kokeessa pysyi loppuun asti mukana 59 henkilöä. Kaksi lopetti kesken sivuvaikutusten vuoksi, kolme muista syistä. Ravintolisäryhmän HOMA-IR pieneni merkitsevästi verrokkeihin nähden (ΔHOMA -0.6 ± 1.2 vs 0.4 ± 1.9; P < 0.05). Kokonais- ja LDL-kolesterolit vähenivät samoin (ΔLDL -0.82 ± 0.68 vs -0.13 ± 0.55 mmol/L; P < 0.001), mutta triglyserideissä ja sokerirasituksessa ei havaittu eroja ryhmien kesken. Paastoverensokeri, seerumin insuliinin pitoisuudet ja systolinen verenpaine vähenivät ja valtimoiden joustavuus lisääntyi aitoa ravintolisää saaneilla (ΔFMD 1.9 ± 4.2 vs 0 ± 1.9 %; P < 0.05).

Johtopäätökset: Ravintolisällä oli merkittävä myönteinen vaikutus insuliiniherkkyyteen ja moniin muihin metabolisen oireyhtymän muuttujiin.

Tutkimuksen tekivät Napolissa Federico II -yliopiston sisätautiklinikka ja sydän- ja verisuonitautien ja immunologian laitokset. Raportti on julkaistu 2011 toisessakin arvostetussa sydänlääkärieden ammattilehdessä Journal of American Collega of Cardiology (2011; 57:546). Sama työryhmä julkaisi vuonna 2010 katsauksen berberiinin merkityksestä sydän- ja valtimotaudeissa (Affuso ym. 2010). Toinenkin italialaisten kardiologien ryhmä on julkaissut vastaavanlaisen katsauksen (Cicero ym. 2009). Roomalaiset sydänlääkärit ovat osoittaneet, että tässä tutkitut ravintolisät voivat korvata kolesterolia alentavat lääkkeet, statiinit (Marazzi ym. 2011).

Viitteet:

Affuso F, Mercurio V, Ruvolo A, Pirozzi C, Micillo F, Carlomagno G, Grieco F, Fazio S. A nutraceutical combination improves insulin sensitivity in patients with metabolic syndrome. World Journal of Cardiology. 2012 Mar 26;4(3):77-83. PubMed

Carlomagno G, Affuso F, Napoli R et al. A nutraceutical combination improves insulin sensitivity in patients with metabolic syndrome: Results of a randomized, double-blind placebo-controlled trial. Journal of American College of Cardiology 2011; 57:546.

Affuso F, Mercurio V, Fazio V, Fazio S. Cardiovascular and metabolic effects of Berberine. World J Cardiol. 2010;2(4):71–77. Free Full Text pdf

Cicero AFG, Ertek S. Berberine: Metabolic and cardiovascular effects in preclinical and clinical trials. Nutrition and dietary supplements 2009 (September 10) Review Free Full Text pdf

Marazzi G, Cacciotti L, Pelliccia F, et al. Long-term effects of nutraceuticals (berberine, red yeast rice, policosanol) in elderly hypercholesterolemic patients. Advances in Therapy 2011 Nov 21. Free Full Text