Kuopiolaistutkimus: D-vitamiinin puute ja diabetes

D-vitamiinin puute ja diabetes ovat yleisiä Suomessa. Useissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että D-vitamiinin puute voi olla diabeteksen riskitekijä, kirjoittavat kuopiolaiset tutkijat. Nyt asiaa on tutkittu Itä-Suomen yliopistossa. Seerumin D-vitamiinin pitoisuutta (S-D-25) on verrattu sokeritasapainoon Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Studyssa. Tulokset vahvistavat Yhdysvalloista ja Espanjasta saatuja uusia tutkimustietoja. Ne puoltavat D-vitamiinin saantisuosituksen  nostoa noin 100 mikrogrammaan päivässä.

Tässä analyysissä oli mukana 850 miestä ja 906 naista, iältään 53–73 v. Keskimääräinen S-D-25 oli 43,4 nmol/l (hajonta 8,5-123 nmol/l). Lähes kahdella kolmanneksella (65,5 %) lukema oli alle 50 nmol/l. Pitoisuus korreloi käänteisesti seerumin paastoinsuliiniin, paastosokeriin ja 2 tunnin sokerirasitustestiin. Toisin sanoen, mitä vähemmän seerumissa oli D-vitamiinia, sitä huonompi sokeritasapaino. (S-D-25:n viitearvo on 75–150 nmol/l.)

"Tuloksemme viittaavat siihen, että seerumin vähäinen D-vitamiinin pitoisuus liittyy häiriintyneeseen sokerin ja insuliinin aineenvaihduntaan", päättelevät tutkijat. Suomeksi sanottuna suomalaiset sairastuvat turhaan diabetekseen, kun viranomaiset pelottelevat D-vitamiinin vaaroilla!

Hurskainen AR, Virtanen JK, Tuomainen TP, Nurmi T, Voutilainen S. Association of serum 25-hydroxyvitamin D with type 2 diabetes and markers of insulin resistance in a general older population in Finland. Diabetes Metab Res Rev. 2012 Feb 8. doi: 10.1002/dmrr.2286


Tohtori Tolosen kommentti

D-vitamiinin saanti on riittävää silloin, kun seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on 75–150 nmol/l. Yksi mikrogramma/vrk suun kautta nautittuna nostaa S-D-25:ttä yhdellä nanomoolilla litraa kohti (nmol/l). Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan siis D-vitamiinia yleensä 75–150 mikrogrammaa (µg) päivää kohti. Viranomaissuositus (7,5 µg/vrk) on aivan liian pieni, ja se on omiaan lisäämään sairastumisen riskiä.