D-vitamiini ja tyypin 2 diabetes

D-vitamiinin piilevää puutetta esiintyy Málagan provinssissa Espanjan Aurinkorannikolla, ja puute lisää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Tähän tulokseen tulivat Málagan yliopistoklinikan Carlos Hayan endokrinologian ja ravitsemuksen laitosten tutkijat uudessa raportissaan.

Tutkimuksessa oli mukana 1226 henkilöä, jotka oli tutkittu yliopiston sairaalassa ensimmäisen kerran vuosina 1996–1998. Vuosina 2002–2004 heistä 988 tutkittiin uudelleen ja heistä puolestaan 961 vielä kerran 2005–2007. Heille tehtiin kolme kertaa sokerirasituskoe ja heidän seerumistaan mitattiin D-vitamiinin (S-D-25) ja parathormonin pitoisuus. Kyseessä oli siis ajassa etenevä, prospektiivinen tutkimus.

Mitä vähemmän seerumissa oli D-vitamiinia, sitä enemmän ilmeni diabetesta. Kriittisenä pitoisuutena oli 18,5 ng/ml eli 46 nmol/l. Tämän rajan alle jääneistä 12,4 % sairastui neljän seurantavuoden aikana diabetekseen. Rajan ylittäneistä diabetekseen sairastui vain 5 %. Yli 75 nmol/l pitoisuuden ryhmässä yksikään ei sairastunut diabetekseen. Seerumin D-vitamiinin pitoisuus korreloi siis merkitsevästi diabeteksen riskiin, päättelivät tutkijat.

Lääkärit kiinnittävät erityistä huomiota siihen, että tutkimus tehtiin Málagassa, jossa aurinko paistaa yli 1700 tuntia vuodessa ja jossa lisäksi yleisesti noudatetaan Välimeren ruokavaliota. D-vitamiini vaikuttaa suotuisasti haiman beetasoluihin, jotka tuottavat insuliinia. D-vitamiini voi myös lisätä insuliiniherkkyyttä ja ehkäistä hiljaista matala-asteista tulehdusta, selittävät tutkijat.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun D-vitamiinin puute yhdistetään aikuistyypin diabetekseen. Viime kesänä amerikkalaiset Tufts- ja Harvard-yliopistot raportoivat American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä, että päivittäin nautittuna 2000 IU eli 50 mikrogrammaa D3-vitamiinia voi tehostaa beetasolujen toimintaa 25 %.

Uusien tutkimusten valossa vaikuttaa siltä, että D-vitamiinin saantisuositusta tulisi nostaa huomattavasti, mikä voisi ehkäistä 1 ja 2 tyypin diabetesta, verenpainetautia ja muita sydän- ja verisuonisairauksia.

González-Molero I, Rojo-Martínez G, Morcillo S, et al. Vitamin D and incidence of diabetes: A prospective cohort study Vitamin D and diabetes incidence. Clinical Nutrition 2011 Dec 26. Epub ahead of print