Kolesterolilääkitys on harhaa

Vuonna 1994 kolesterolin alentaminen lääkkein tuli viralliseksi terveyspolitiikaksi. Nyt on aika tarkastella tilastojen valossa, onko siitä ollut enemmän hyötyä kuin haittaa. Valitettavasti hyötyä ei näy sepelvaltimotautien ilmaantumisessa, pallolaajennusten tarpeessa eikä sepelvaltimotautikuolleisuudessa. Haittoja on sitäkin enemmän.

Statiineja määräävät lääkärit antavat potilailleen sellaisen käsityksen, että nämä lääkkeet ehkäisevät sepelvaltimotautia ja kuolleisuutta siihen. Statiinien käyttö on yleistynyt valtavasti tällä vuosisadalla. Käyttö ei ole vähentänyt sairastuvuutta eikä kuolleisuutta ollenkaan sillä lailla, kuin meille on uskoteltu. Alla olevat tilastot eivät ole mitään pieniä otoksia, vaan ne koskevat koko Suomen väestöä. Tiedot eivät ole peräisin lääketehtaiden rahoittamista tutkimuksista, vaan Suomen virallisista tilastoista. Luvut ovat siis absoluuttisia, eivät prosenteilla kikkailua. Kuvat on työstänyt DI Leino Utriainen, toinen Suuri kolesterolihuijaus -kirjan kirjoittajista.

Statiinien käyttäjämäärät

Kuva kertoo kaiken statiinien käytöstä Suomessa. 1991–2011. KELAn 20.2.2012 antaman tiedon mukaan vuonna 2010 statiineja käytti 680 611 ja vuonna 2011 658 660 henkilöä. Vähennystä on siis lähes 22 000 henkilöä (3,2 %). Jos käyttäjämäärä olisi kasvanut samaa vauhtia kuin se kasvoi viidentoista vuoden ajan ennen YLE 1:n MOT-ohjelmaa KOLESTEROLIPOMMI 25.10.2010, olisi statiinien käyttäjiä ollut 98 000 henkilöä enemmän.

Naisten sepelvaltimotaudit ja -kuolemat

Alle 65-vuotiaiden naisten sairastuminen sydäninfarkteihin ei ole vähentynyt merkitsevästi vuoden 1994 jälkeen, jolloin statiineja alettiin määrätä yleisesti taudin ehkäisemiseksi. Taulukko 1.

Ensi-infarktit Suomessa

Sepelvaltimokuolemat

Yli 65-vuotiaiden naisten sepelvaltimotautikuolemat lisääntyivät vuosina 1969–1995, mutta sen jälkeen, kun statiinit otettiin yleiseen käyttöön, kuolemat eivät ole vähentyneet merkitsevästi. Taulukko 4.

Sepelvaltimokuolemat

Miehet mukaan tilastoihin

Ensi-infarktit 1991–2010, miehet ja naiset erikseen ja yhteensä
Vuoden 2004 jälkeen on havaittavissa pientä vähenemistä, mutta se johtunee pallolaajennusten yleistymisestä, katso alempana oleva kuva.

Ensi-infarktit

Pallolaajennukset Suomessa 1994–2009.

Pallolaajennukset

Miesten ja naisten sepelvaltimotautikuolemat eivät ole vähentyneet merkittävästi statiinien käytön myötä (taulukko 10).

Sepelvaltimokuolemat


35–64-vuotiaiden suomalaisten miesten ja naisten sepelvaltimotautikuolemat 1991–2009 (Taulukko 5). Kuten huomataan, erityisesti naisten kuolleisuus ei ole vähentynyt lainkaan, miestenkin vain vähän.

Sepelvaltimokuolleisuus


Ruotsissa julkaistu väestötutkimus
käsitti lähes kaksi miljoonaa miestä ja kaksi miljoonaa naista. Vuosina 1998–2002 määrätyt statiinit eivät olleet yhtään vähentäneet sydänkohtauksia eivätkä sydänkuolemia. Tulos on yhdenmukainen Ray ynnä muiden meta-analyysin kanssa (2010): Statiinien käyttö ei lisännyt elinikää satunnaistetuissa primaaripreventiotutkimuksissa, joihin oli osallistunut 65 229 "suuren riskin" henkilöä. Analyysi käsitti 244 000 henkilövuotta ja 2 793 kuolemantapausta.

"Statiinihoidolla on ollut tutkimuksissa yllättävän vähän vaikutusta kuolleisuuteen (2-6 vuoden seurannoissa). Statiinihoidon lopettamista tulisi harkita potilailla, joiden elinajan odote on rajallinen ja/tai jotka saavat statiineista sivuvaikutuksia", kirjoittavat tanskalaiset tutkijat (Lopez Kristensen ym. 2015) BMJ Open 2015;5:e007118 doi:10.1136/bmjopen-2014-007118.

Johtopäätökset

Meitä on johdettu raskaasti harhaan. Tilastot osoittavat vääjäämättömästi, etteivät statiinit ehkäise sairastumista sepelvaltimotautiin eivätkä kuolleisuutta siihen.

Kolesteroliteorian muistokirjoitus