E-EPA tehostaa masennuslääkitystä

Kalaöljyn EPA-rasvahapon (E-EPAn) käyttö masennuslääkkeen (sitalopraamin) lisänä tehostaa hoitoa, osoittaa usean amerikkalaisen psykiatrian klinikan yhteinen kliininen kaksoissokkotutkimus. Kalaöljy osoittautui hyödylliseksi kahden kuukauden kuluessa. Tutkimus vahvistaa monia aikaisempia tutkimuksia, jotka puoltavat E-EPA:n käyttöä masennuksen lisähoitona.

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, tehostaako kalaöljyn EPA-rasvahappo masennuslääkkeen (sitalopraamin) vaikutusta. Sitalopraami kuuluu serotoniinin takaisinoton estäjiin, eli SSRI-lääkkeisiin. Sitalopraamia myydään Suomessa muun muassa nimillä Cipramil®, Sepram®, Citalopram Orion®, ja Citalopram Ratiopharm®. Vaikuttava aine niissä on sitalopraamihydrobromidi.

Kokeeseen osallistui 42 vakavaa masennusta potevaa henkilöä, iältään 18–65 vuotta. Heistä puolet sai lääkkeen lisänä E-EPA-painotteista kalaöljyä ja puolet oliiviöljyä. Päivittäinen annos oli joko 4 lumekapselia (oliiviöljyä) tai 4 gramman painoista kapselia kalaöljyä. Kalaöljyn päiväannos sisälsi yhteensä 1 800 mg E-EPAa, 400 mg E-DHA:ta ja 200 mg muita omega-3-rasvahappoja. Vaikutusjakso oli 9 viikkoa. Vaikutusta mitattiin Hamiltonen masennusasteikolla.

Kalaöljy tehosti paranemista 4 hoitoviikosta alkaen, mutta ei nopeuttanut lääkkeen vaikutusta. Yhdistelmän edullinen vaikutus tuli selvästi esille kahdessa kuukaudessa. Tutkijat päättelivät, että kalaöljyn lisääminen lääkitykseen oli tehokkaampaa kuin pelkkä lääkitys. Heidän mielestään kalaöljy (E-EPA) kannattaa lisätä masennuksen lääkehoitoon heti alusta lähtien.

Tutkimus tehtiin vuosina 2003–2008 ja sen rahoitti Yhdysvaltain terveysviraston täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen laitos National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM). Tutkimus saadaan julkaistuksi psykiatrien ammattilehdessä tänä vuonna (2012). Kuten huomaamme, viive tutkimuksen alusta sen julkaisemiseen on pitkä, lähes kymmenen vuotta. Tutkimus aloitettiin samana vuonna (2003), jolloin tohtori Tolonen toi E-EPAn Suomeen.

Aikaisemmin on jo osoitettu, että E-EPA tehostaa fluoksetiini-nimisen masennuslääkkeen vaikutusta. "Fluoksetiini ja EPA näyttävät olevan yhtä tehokkaita masennusoireiden hallinnassa. EPAn ja fluoksetiinin yhdistelmä on ylivoimaisesti tehokkaampi kuin kumpikaan yksinään", kirjoittivat psykiatrit vuonna 2008 (Aust N Z J Psychiatry).
Lue lisää suomeksi.

Amerikkalaiset psykiatrit ovat osoittaneet, että E-EPA voi olla yksinkin tehokasta vakavassa masennuksessa. Vuonna  2011 julkaistun meta-analyysin mukaan kalaöljyssä tulee olla yli 60 % EPAa, jotta siitä olisi hyötyä masennuksen hoidossa. Suomessa saa 90-prosenttista E-EPAa. Tavallinen kalaöljy sisältää vain 18 % EPAa.

Uusi tutkimus tehtiin seuraavissa psykiatrisissa klinikoissa: California Clinical Trials Medical Group, Glendale; Department of Psychiatry and Behavioral Neurosciences, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles; Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Meharry Medical College, Nashville; Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles.

Tutkimussuunnitelma: Clinical Trials NCT00067301

Gertsik L, Poland RE, Bresee C, Rapaport MH. Omega-3 Fatty Acid Augmentation of Citalopram Treatment for Patients With Major Depressive Disorder. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2011 Dec 22. Epub ahead of print