Kalaöljy ei aiheuta sydänpotilaalle verenvuotovaaraa

Saan usein tiedustelua huolestuneilta sydänpotilailta, voivatko he käyttää kalaöljyä yhdessä verenohennuslääkkeen (Marevanin) kanssa. Uusi amerikkalainen tutkimus selvitti tätä asiaa 1500 infarktipotilaan aineistossa. Tulosten mukaan kalaöljyä voi käyttää huoletta. Amerikkalaistutkimus vahvistaa vuonna 2005 julkaistua Suomen lääkelaitoksen kantaa tässä asiassa.

Potilaiden punasoluista mitattiin omega-3-indeksi, joka kertoo, kuinka suuri osuus (%) solukalvon rasvahapoista on omega-3:a.

Kuva punasolun (RBC) omega-3-indeksistä. Se kertoo kuinka paljon punasolun kalvon fosfolipidien rasvahapoista on omega-3:a (EPAa ja DHA:ta). Kuvan tapauksessa vain 3 kuvatun alueen yhteensä 64:stä rasvahaposta on omega-3:a (merkitty punaisella), joten indeksi on 3/64 eli 4,6 %. Sen tulisi olla vähintään 8 %. Kuva on tri Harrisin ym. aikaisemmasta julkaisusta.

Potilaat luokiteltiin kolmeen ryhmään omega-3-indeksin mukaan:

  • pieni (alle 4 %)
  • keskisuuri (4–8 %) ja
  • suuri (yli 8 %).

Kaikkien vuototaipumus mitattiin. Ryhmien välillä ei ilmennyt mitään oleellisia eroja.

"Kalaöljyn käyttö ei aiheuta mitään huolta sydäninfarktin sairastaneilla potilailla", kirjoittavat tutkijat tammikuussa 2012 ilmestyvässä sydänlääkäreiden tiedelehdessä American Journal of Cardiology.

Suomen lääkelaitoksen asiantuntijat tri Anna-Liisa Enkovaara ja tutkija Sari Koski julkaisivat TABU-lehdessä jo vuonna 2005 samanlaisen kannanoton. Sen mukaan kalaöljyä voi käyttää aina 3,5 grammaan asti päivässä yhtaikaa Marevanin kanssa. Yli 3,5 gramman päiväannos saattaa lisätä verenohennuslääkkeen tehoa. Käytettäessä etyyliesteröityä kalaöljyä (E-EPAa tai E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmiä) näin suuria päiväannoksia ei yleensä tarvita.

Salisbury AC, Harris WS, Amin AP, et al. Relation between red blood cell omega-3 Fatty Acid index and bleeding during acute myocardial infarction.
Am J Cardiol. 2012 Jan 1;109(1):13-8. Abstract