E-EPA sydänlääkäreiden kongresseissa ja tiedelehdissä

Kaksi E-EPA-tutkimusta julkaistiin syyskuussa 2011 sydänlääkäreiden lehdessä American Journal of Cardiology ja tulokset esitettiin marraskuussa 2011 myös Yhdysvaltain Sydänliiton kongressissa. Tutkimukset tehtiin sydänklinikoissa Louisvillessä ja Houstonissa (USA) ja Amsterdamissa (Hollanti). Raportit vahvistavat E-EPAn asemaa yhtenä parhaista kalaöljyistä sydänterveydelle. Tohtori Tolonen toi E-EPAn Suomeen vuonna 2003.

Kuuntele uutinen Järviradion arkistosta (kohdasta E-EPA valloittaa maailmaa)

Katso sydänlääkäreiden kongressin videot, joissa lääkärit selostavat E-EPAn merkitystä sydäntautien ehkäisyssä ja hoidossa. Section 5.

E-EPA on puhdasta ja väkevöityä kalaöljyä, jossa ei ole lainkaan mukana toista kalaöljystä tunnettua omega-3-rasvahappoa DHA:ta. Uuden tutkimuksen tulokset vahvistavat monien johtavien kardiologien esittämää käsitystä, jonka mukaan EPA on kalaöljyn tärkein rasvahappo myös sydän- ja valtimoterveyden kannalta. Tutkimukselle antaa erityistä painoarvoa se, että sen julkaistiin sydänlääkäreiden arvostamassa American Journal of Cardiologyssa. Professori Christie M. Ballantyne esitti tutkimuksen sydänlääkäreiden kongressissa.

Monissa aikaisemmissa pienissä tutkimuksissa etyyliesteröity kalaöljy, joko pelkkänä E-EPAna tai E-EPA + E-DHA –yhdistelmänä, on alentanut kohonneita seerumin triglyseridejä, joita pidetään tärkeinä sydänkohtauksen riskitekijöinä. Etyyliesteröity kalaöljy ei lisää LDL-kolesterolin pitoisuutta veressä, kuten peruskalaöljy ja fibraatit usein tekevät. Lisäksi E-EPA ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa hiljaista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), joka myllertää valtimotaudeissa. Nämä seikat puoltavat E-EPAn tutkimista ja käyttöä valtimotautien ja veren rasvahäiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa.

Satunnaistettuun kaksoissokkotutkimukseenMARINE – valittiin 229 henkilöä, joiden seerumin triglyseridit olivat koholla (≥500 mg/dl eli 7,0 mmol/l) huolimatta heille annetusta tehokkaasta ravitsemusneuvonnasta. Heidät kaltaistettiin kolmeen ryhmään, joista yksi sai lumetta, toinen E-EPAa 2 grammaa ja kolmas E-EPAa 4 grammaa päivässä. Ryhmien keskimääräiset triglyseridilukemat olivat alussa 8,01, 7,75 ja 7,49 mmol/l. Vaikutusjakso oli 12 viikkoa. Sen aikana E-EPAn annos 4 g/vrk alensi lukemia 33,1 % (n=76) ja 2 g/vrk 19,7 % (n=73). Erittäin korkeat triglyseridit (≥8.55 mmol) alenivat annoksella 4 g/vrk keskimäärin 45,4 % (n=28) ja annoksella 2 g/vrk 32,9 % (n=28). LDL-kolesterolissa ei tapahtunut merkitseviä muutoksia kummallakaan annoksella. n=ryhmiin kuuluneiden ihmisten lukumärä.

Lisäksi E-EPA korjasi muita veren rasvoja: Kokonais-, VLDL- (very-low-LDL) ja non-HDL-C (non–high-density) -kolesterolia, apolipoproteiini B:tä sekä lipoproteiiniin liittyvää entsyymiä, fosfolipaasi A2:ta (PLA2). [Havainto selittää myös sitä, että E-EPA auttaa usein mielenterveysongelmissa.] E-EPA oli yhtä hyvin siedettyä kuin lume (plasebo).

Tutkijoiden johtopäätoksenä oli, että väkevöity E-EPA alentaa merkitsevästi seerumin triglyseridejä ja parantaa muitakin rasva-arvoja ilman että LDL-pitoisuus suurenisi. Viimeksi mainittu seikka on tärkeä huomata erityisesti Suomessa, sillä kuopiolainen ravitsemustieteen dosentti Ursula Schwab pelottelee kalaöljyn nostavan LDL-pitoisuutta (muun muassa Kuopio 1/2011, sivu 18). Schwab kouluttaa mm. ravitsemusterapeutteja.

Further results with ethyl-EPA show reduction in atherogenic particles
Ethyl-EPA reduces triglycerides in mixed dyslipidemia: ANCHOR
MARINE: Ethyl-EPA reduces triglyceride levels without raising LDL cholesterol
Bays HE, Ballantyne CM, Kastelein JJ, et al. Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester (AMR101) Therapy in Patients With Very High Triglyceride Levels (from the Multi-center, plAcebo-controlled, Randomized, double-blINd, 12-week study with an open-label Extension [MARINE] Trial). American Journal of Cardiology. 2011 Jun 15. [Epub ahead of print]