E-EPA ja Parkinsonin tauti

E-EPA-niminen kalaöljy voi auttaa Parkinsonin tautiin, kertoo uusi kanadalainen hiiritutkimus. Se vahvistaa ennestään käsitystä, jonka mukaan E-EPA suojelee aivoja ikääntymisen ja rappeutumisen aiheuttamilta vaurioilta ja niistä johtuvilta käytöksen muutoksilta. E-EPAn vaikutus perustuu suurelta osalta matala-asteisen hiljaisen kroonisen tulehduksen (inflammaation) ehkäisyyn, vaimennukseen ja sammuttamiseen, sanovat asiaa tutkineet neurotieteilijät.

Noin 10 000 suomalaista sairastaa Parkinsonin tautia, joka on aivoja rappeuttava, etenevä sairaus. Se vaikeuttaa liikkumista, heikentää muistia ja aiheuttaa mielialan vaihteluita ja käytösmuutoksia. Taudin syy on aivojen mustatumakkeen solujen tuhoutuminen, mikä johtaa dopamiini-nimisen hermovälittäjäaineen vähenemiseen. Myös aivojen hiljainen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio) myötävaikuttaa taudin syntyyn ja etenemiseen. Tautiin ei ole vielä parantavaa hoitoa. 

Ravinnon rasvahapoilla on osuutta Parkinsonin taudin synnyssä ja kulussa, kirjoittavat neurotieteilijät. Runsas omega-6-rasvahappojen saanti on pahasta, sillä se lisää tulehdusta, kun taas omega-3-rasvahapot voivat ehkäistä sitä. Erityisesti EPA-rasvahappo tunnetaan hermostoa suojaavana, neuroprotektiivisena yhdisteenä, joka ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa inflammaatiota. Toistaiseksi ei ole selvitetty EPAn vaikutuksia Parkinsonin taudissa.

Tässä työssä asiaa tutkittiin Parkinsonin taudin hiirimallissa. Tutkimushypoteesin mukaan väkevöity EPA (E-EPA) voi suojata taudin aiheuttamalta aivosolujen rappeutumalta ja siitä johtuvilta muisti- ja käytöshäiriöiltä sekä tulehdukselta. Hiiriin ruiskutettiin MPTP-P-nimistä ainetta, joka aiheuttaa Parkinsonin taudille tyypillisiä muutoksia: liikehäiriöitä (hypokinesiaa), muistihäiriöitä, tulehdussytokiinien lisääntymistä ja muita neurokemiallisia muutoksia aivokuoressa ja aivotursoissa (hippokampuksissa).

E-EPAn anto lisäsi aivojen EPAn ja DPA:n (muttei DHA:n eikä omega-6-rasvahappojen) pitoisuuksia. E-EPA vähensi MPTP-P:n aiheuttamia muutoksia liiketoiminnoissa ja muistissa. E-EPA vaimensi myös tulehdussytokiinien tuotantoa aivoissa, mutta ei estänyt dopamiinin vähenemistä. E-EPAn osittainen suojavaikutus puoltaa lisätutkimusten tekemistä, kirjoittavat tutkijat. He ovat aikaisemmin osoittaneet koe-eläinkokeissa, että E-EPA ehkäisee muistihäiriöitä, stressiä ja monia neurologisia muutoksia. Katso viereisen palstat tutkimuslinkit.

Luchtman DW, Meng Q, Song C. Ethyl-eicosapentaenoate (E-EPA) attenuates motor impairments and inflammation in the MPTP-probenecid mouse model of Parkinson's disease. Behavioral Brain Research. 2011 Sep 29. [Epub ahead of print] Free Full Text