Totuus kolesterolilääkkeistä

Kolesterolin alentamiseen käytetään yleisesti statiinien ryhmään kuuluvia lääkkeitä, useimmiten (70 %) aivan turhaan. Niiden sivuvaikutukset tulkitaan helposti väärin ikääntymiseen liittyviksi terveysongelmiksi, joita aletaan hoitaa toisilla, tarpeettomilla lääkkeillä. Ne voivat johtaa uusiin terveyshaittoihin, joita lääkitään uusilla lääkkeillä. Tohtori Stephanie Seneff esittää 12 hyvää syytä perehtyä tarkoin statiinien vaaroihin. Niitä käsitellään myös uudessa suomalaisessa kirjassa Suuri Kolesterolihuijaus – Kolesterolilääkkeiden edut ja haitat. Se paljastaa lääketieteen suurimman huijauksen. Kirjoittajat, Tolonen ja Utriainen, saavat näkemyksilleen tukea ulkomaisilta asiantuntijoilta.

Murskaava meta-analyysi kolesterolilääkkeistä

Ajattele kahdesti, ennen kuin alat käyttää kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja, neuvoo tohtori Seneff. Tästä kirjoituksesta selviää, miksi.

Uusia lääkkeitä testataan kliinisissä kokeissa, joihin osallistuu vain rajallinen, tarkoin valikoitu koehenkilöiden joukko. Koe-aikakin on yleensä lyhyt. Näistä syistä lääkkeiden haittavaikutukset eivät tule kaikki esille ennen kuin lääkettä aletaan määrätä avohoidossa pitkäaikaiseen käyttöön. Haitat voivat tulla päivänvaloon vasta vuosien kuluttua. Näin kävi mm. jyväskyläläiselle diplomi-insinööri Leino Utriaiselle, joka on toinen uuden kirjan tekijöistä.

Statiinit ovat erityisen ongelmallisia, koska ne vähentävät biologisen ihmelääkkeen, kolesterolin tuotantoa maksassa. Statiinien väitetään tuovan terveydelle etuja sen jälkeen, kun veressä pitkään vallinnutta kolesterolipitoisuutta on alettu alentaa lääkkein. Kun sitten tehdään huolellisesti kontrolloitu kaksoissokkotutkimus, tilanne kääntyykin päälaelleen: statiinit pahentavat potilaan tilaa. Lääketeollisuus salaa tämän kuitenkin lääkäreiltä ja yleisöltä. Näin voidaan pitää yllä myyttiä, että statiinit ovat ihmelääkkeitä ja että kolesteroli on terveydelle pahaksi.

Alla on 13 linkkiä, jotka sisältävät hyödyllistä tietoa statiineista ja kolesterolista. Perehdy niihin ja lue kirja Suuri kolesterolihuijaus, niin osaat päättää, haluatko sinä käyttää statiineja.

1. Statiinien sivuvaikutuksia aiheuttavat biokemialliset mekanismit
Tohtori Duane Graveline, lempinimeltään "Avaruustohtori" (Spacedoc), on tehnyt kaikkensa informoidakseen yleisöä statiinien vaaroista. Hän on entinen NASAn astronautti ja Yhdysvaltain ilmavoimien kirurgi. Hänellä on henkilökohtainen syy taistella turhaa statiinien käyttö vastaan, sillä hän sai Lipitorista täydellisen ohimenneen muistinmenetyksen (amnesian). Häneltä katosivat koko elämän ajan muistikuvat. Toivuttuaan tohtori Graveline alkoi tutkia statiinien haittavaikutusten mekanismeja. Hän kirjoittaa niistä verkkosivuillaan.

2. Statiinit ja hermovauriot
Yhdysvalloissa on The People's Pharmacy, jossa ihmiset voivat jakaa kokemuksiaan. Tässä on yksi esimerkki statiinien monista haittavaikutusten mekanismeista.

3. Statiinit ja raskaus
Talidomidin tapaan myös statiinit voivat olla vaarallisia, eikä niitä pitäisi käyttää lainkaan raskauden aikana. Statiinit voivat vaurioittaa sikiön hermostoa.

4. New York Timesin artikkeli kertoo statiinien vakavista sivuvaikutuksista, muun muassa liikuttavan kansasilaisen naisen kokemuksen. Hän käytti statiineja monta vuotta alentaakseen kolesteroliaan. Hänelle ilmaantui krooninen lihaskipu, jota hän itse, enempää kuin hänen lääkärinsä eivät osanneet yhdistää statiinihoitoon. Naiselle tehtiin jopa turha olkapääleikkaus. Lopulta tila paheni ihottumaksi. Sitä hoidettiin sienilääkkein, väärin perustein. Sienilääkkeet ja statiinit eivät sopineet yhteen, mikä pahensi lihastautia. Kolmen kuukauden kuluttua nainen pystyi tuskin seisomaan ja hänen keuhkolihaksensa olivat heikentyneet niin, että hän kykeni vaivoin hengittämään. Potilas kuoli pian sen jälkeen.

5. Kansainvälinen kolesteroliskeptikkojen verkosto (THINCS)
Tanskalaissyntyinen, Ruotsissa vaikuttava sisätautiopin dosentti Uffe Ravnskov on taistellut väsymättömästi kolesterolimyyttiä vastaan. Hänen perustamansa verkkosivusto tarjoaa arvokasta tietoa siitä, kuinka kolesteroli auttaa sinua pysymään terveenä.

6. ASEPSIS-tutkimus
Lääketeollisuus yrittää vakuuttaa, että statiinit suojaavat verenmyrkytykseltä. Teollisuus vetoaa takautuviin tutkimuksiin, joissa  statiineja käyttävillä ihmisillä esiintyy vähemmän verenmyrkytyksiä kuin statiineja käyttämättömillä. Tosiasiassa nämä tutkimukset todistavat siitä, että kolesteroli suojaa verenmyrkytykseltä. Lue lisää tästä linkistä.

7. Statiinit lisäävät keuhkokuumeen riskiä
Lääketeollisuus väittää, että statiinit suojaavat keuhkokuumetta vastaan. Kuitenkin lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus puhuu toista. Sairaalahoitoa vaativa keuhkokuume oli 61 % yleisempää statiinien käyttäjillä kuin niitä käyttämättömillä verrokeilla.

8. Lihaskipu ja -heikkous
Tohtori Michael F. Richmannin artikkeli WebMD-verkkosivuilla (2008) sai aikaan vastausten ryöpyn, jossa ihmiset kirjoittivat statiinien aiheuttamista tragedioista. Tri Seneff selostaa omassa artikkelissaan, kuinka statiinit aiheuttavat lihaskipuja ja -tulehduksia.

Tässä on tyypillinen kommentti, jonka lähetti "Tavallisesti terve, hyväkuntoinen ihminen".

"Minulle määrättiin 2 viikkoa sitten Crestor 20 mg, kun kokonaiskolesterolini oli 7,6 mmol/l. En ollut ennen käyttänyt mitään lääkkeitä. Noin 4 päivän kuluttua aloin tuntea voimakasta lihaskipua reisissä, säärissä, peffassa ja käsivarsissa. Kipu oli niin voimakasta, että minun oli vaikea nousta vuoteesta aamuisin. Kävin uudelleen lääkärissä, joka kehotti lopettamaan lääkkeet. Olen nyt ollut 3 päivää ilman, mutta vaivat eivät ole juuri lieventyneet. Toivon että kiput hellittäisivät pian. En aio enää koskaan ottaa statiineja. Mieluummin valitsen terveellisen ruokavalion, kuntoilun ja otan riskin. En ole koskaan voinut niin huonosti kuin statiinien aikana."

9. Statiinit ja sydämen vajaatoiminta
Tohtori Peter Langsjoen uskoo, että statiinit lisäävät suuresti riskiäsi sairastua sydämen vajaatoimintaan. Tohtori Seneff selostaa tässä, kuinka se on mahdollista. [Italialainen GISSI-tutkimus osoittaa, etteivät statiinit auta vajaatoiminnassa, mutta etyyliesteröity kalaöljy auttaa.]

10. Statiinit ja diabetes
JUPITER-tutkimus lopetettiin 2 vuotta ennen määräaikaa, koska siinä käytetty statiini rosuvastatiini lisäsi sairastumisia tyypin 2 diabetekseen. [Eläkkeellä oleva sydäntautiopin professori Matti J. Tikkanen kirjoitti samasta asiasta pääkirjoituksen Duodecimiin 2011. Tikkanen on Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, ja hän ilmoittaa itse monia sidonnaisuuksia lääketeollisuuteen.]

11. Kohonnut kolesteroli ja Alzheimerin tauti
Tämä artikkeli sai Newsweek-lehden kirjoittamaan, että statiinit suojaavat Alzheimerin tautia vastaan (katso kohta 12). Tosiasiassa tilanne on päinvastoin. Tohtori Miia Kivipelto ja muut tutkijat osoittivat, että kohonnut kolesteroli liittyi Alzheimerin tautiin vain 30 vuoden seurannassa. He eivät sanoneet, että kohonnut kolesteroli olisi alentunut seuraavina vuosina niillä, jotka sairastuivat Alzheimerin tautiin. Koska kukaan ei tiedä, miksi kolesteroli oli alentunut, veikataan statiinilääkitystä. Tosiasiassa artikkelissa sanotaan statiineista vain näin:

"Tässä tutkimuksessa ei ollut tietoa kolesterolia alentavasta lääkityksestä, jonka sanotaan vähentävän dementian riskiä".

12. Newsweekin artikkeli statiineista
Artikkeli
osoittaa, kuinka statiiniteollisuus on onnistunut aivopesemään tiedotusvälineet uskomaan, että musta on valkeaa. Kivipellon ym. tutkimuksen tuloksia ylitulkitaan tässäkin jutussa. Voit olla varma, että jos statiinit olisivat vähentäneet Alzheimerin taudin riskiä, tutkijat olisi päästetty kaivamaan tiedot statiinilääkityksestä. Näin ei kuitenkaan tehty. Tohtori Seneff on kirjoittanut esseen statiineista ja Alzheimerin taudista. Sen mukaan statiinit pikemminkin aiheuttavat Alzheimerin tautia, kirjoittaa Seneff.

Media on ollut aivan hiljaa kahdesta tutkimuksesta, jotka tukevat Seneffin näkemystä. "S5-01-05: Multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of Simvastatin to slow the progression of Alzheimer's disease" Alzheimer's Association International Conference on Alzheimer's Disease, Volume 4, Issue 4, Supplement 1, July 2008, Page T200.
Toinen tutkimus, joka koski MS-tautia, epäonnistui koska siihen ei saatu riittävästi halukkaita koehenkilöitä. MS-potilaat olivat kyllin viisaita pysyäkseen erossa statiineista. Tästä linkistä ilmenee, että statiinit voivat pahentaa MS-taudin kulkua.

Suomalaiset lääkärit alkavat vihdoin myöntää, että kolesterolilääkkeet aiheuttavat pahojakin lihasongelmia erityisesti vanhuksille. Suomen Lääkärilehden artikkelissa sanotaan mm. "Statiinien käyttäjät muodostavat merkittävän potilasryhmän, jolle voi kehittyä lääkkeen haittavaikutuksena lihaskipuja, myopatiaoireita ja suurentunut CK-arvo, joskaan normaali CK ei sulje pois lihasvauriota. [...] Statiinien lihashaittavaikutukset ovat vanhuksille erityisen haitallisia, jos ne johtavat liikunnan vähentymiseen ja hauraus-rahnaisuusoireyhtymän (HRO) kehittymiseen". Lue koko juttu alla olevasta linkistä (Korpela ym. 2011).

"Statiinihoidolla on ollut tutkimuksissa yllättävän vähän vaikutusta kuolleisuuteen (2-6 vuoden seurannoissa). Statiinihoidon lopettamista tulisi harkita potilailla, joiden elinajan odote on rajallinen ja/tai jotka saavat statiineista sivuvaikutuksia", kirjoittavat tanskalaiset tutkijat (Lopez Kristensen ym. 2015) BMJ Open 2015;5:e007118 doi:10.1136/bmjopen-2014-007118.

Dr. Stephanie Seneff is a senior scientist at MIT and has been conducting research there for over three decades. She also has an undergraduate degree in biology from MIT, and a minor in food and nutrition. She's affiliated with the Weston A. Price Foundation.
Why You Should Think Twice Before Starting Statin Therapy 31.10.2010

Korpela M, Pettersson T, Strandberg T ym. Vanhusten lihasongelmat. Suomen Lääkärilehti 2011;34:2409-16. Free Full text

Matti Tolonen, Leino Utriainen: Suuri kolesterolihuijaus – kolesterolilääkkeiden edut ja haitat. 350 s. 2011. Readme.fi ISBN: 9789522204578