Kohututkimus ravintolisistä

Tiedotusvälineet uutisoivat ja tulkitsevat väärin Yhdysvalloissa tehtyä ravintolisätutkimusta. Sen väitetään osoittaneen, että ravintolisät muka olisivat vaarallisia ja ne voivat voisivat jopa tappaa. Väite on yhtä päätön, kuin jos ilmoitettaisiin, että liikunta on vaarallista tai että kaikki lääkkeet lisäävät kuolleisuutta. Ja aivan erityisesti syöpälääkkeet, sillä niiden käyttäjäthän kuolevat nopeimmin ja useimmin. Tosiasiassa tutkimus ei osoittanut minkäänlaista kausaalista syysuhdetta ylikuolleisuuden ja ravintolisien välillä. Ravintolisät, esimerkiksi D-vitamiini, pro- ja prebiootit ja kalaöljy, ovat tarpeellisia ja turvallisia jatkuvassa käytössä.

Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta on eniten vahinkoa.
- Osmo A.Wiio

Tämä tutkimus on tarkoitushakuista "Mitä haluat nähdä"-tiedettä (What-you-want-to-see Science).

Tutkimus
Iowa Women’s Health Study -nimiseen elämäntapoja kartoittavaan seurantatutkimukseen osallistui 38 772 naista, jotka olivat seuruun alkaessa, vuonna 1986, keskimäärin vähän alle 62-vuotiaita. Silloin 66 % naisista ilmoitti käyttävänsä vähintään yhtä ravintolisää. Vuonna 2004 käyttäjien osuus oli noussut 85 prosenttiin. Lisäksi 27 % ilmoitti vuonna 2004 käyttävänsä vähintään neljää ravintolisän ainesosaa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vain seuraavia ravintolisiä: monivitamiinit, A-, B-, C-, D- ja E-vitamiinit, beetakaroteeni sekä rauta, kalkki, kupari, magnesium, seleeni ja sinkki. Kyselyistä ei ilmennyt, missä kemiallisessa muodossa (synteettisiä vaiko luonnollisina) nämä ainesosat olivat olleet. Esim. maitohappobakteereita, kalaöljyä, karnosiinia, berberiiniä, fosfoseriiniä ym. tavallisia ravintolisiä ei kysytty lainkaan.

Vuoteen 2008 mennessä noin 40 % naisista oli kuollut. Jos he olisivat eläneet, he olisivat olleet keskimäärin yli 80-vuotiaita. B6-vitamiinia, foolihappoa, rautaa, magnesiumia ja/tai kuparia omatoimisesti ja erilaisina annoksina ja eri aikoina – lyhyemmän tai pitemmän aikaa – syöneiden joukossa oli hiukan enemmän kuolleita kuin niiden joukossa, jotka eivät olleet käyttäneet ravintolisiä. Vain kalkin nauttiminen liittyi tilastollisesti vähän vähentyneeseen kuoleman riskiin. Erityisesti omatoimisesti nautittu rauta liittyi itsenäisesti ja tilastollisesti lisääntyneisiin kuolemiin (kuka neuvoo syömään rautaa, ellei siitä ole todettua puutetta?). Rautahan on tunnetusti pro-oksidatiivinen (hapetusta edistävä) aine, joka poistettiin Suomessa monivitamiini-hivenainevalmisteista jo 1980-luvulla. Suomessa lapsille, pojillekin, annettiin vielä 1960-luvulla rautatabletteja, mutta se lopetettiin, kun raudan hapettavat vaikutukset tulivat tietoon. Eri asia on syöpäpotilaiden raudan tarve ja käyttö. Moniin syöpätauteihin liittyy anemia. Täsä tutkimuksessa 3524 naista oli sairastunut syöpään. On hyvin todennäköistä, että heille oli määrätty rautavalmisteita anemian vuoksi. Nämä potilaat kuolivat sittemmin syöpään, ei rautavalmisteisiin.

Tutkimusasetelman virhe
Tutkimusta ei ollut alunperinkään suunniteltu selvittämään ravintolisien vaikutuksia terveyteen eikä kuolemanriskiin. Jos niin olisi tehty, olisi naiset pitänyt kaltaistaa kahteen samanlaiseen ryhmään, joista toinen olisi saanut tutkittavia ravintolisiä ja toinen lumevalmisteita. Näin ei siis tehty, vaan osallistujilta kysyttiin kolmena eri aikana (20 vuoden kuluessa!), käyttivätkö he ravintolisiä. Tiedot perustuvat siis henkilöiden omiin ilmoituksiin, eikä tutkijoilla ole todellista tietoa siitä, mitä, kuinka paljon ja kuinka kauan naiset olivat käyttäneet. Mitään verianalyysejä ei tehty, jotta olisi nähty ravintolisien vaikutuksia veren pitoisuuksissa. Kyseessä on ns. havainnointitutkimus (observational study), ei interventio. Observational-asetelmassa ei voida tehdä johtopäätöksiä syysuhteista (kuten monet suomalaiset toimittajat ovat tehneet).

Sekoittavat tekijät
Sekoittavilla tekijöillä tarkoitetaan seikkoja, jotka sotkevat tutkimuksen tulokset. Ne voivat johtua aivan muista syistä kuin mihin tutkijat ovat päätyneet. Tässä tutkimuksessa Jaakko Mursun työryhmä kontrolloi joitakin sekoittavia tekijöitä, mutta ei kaikkia. Seuruun alussa vitamiineja käyttävät naiset söivät yhtäältä vähemmän tyydytettyä rasvaa ja kaloreita, ja toisaalta enemmän hiilihydraatteja, täysjyväviljatuotteita, hedelmiä ja vihanneksia. He käyttivät enemmän alkoholia. Heillä oli muita vähemmän diabetesta, verenpainetautia ja he olivat hoikempia ja asuivat yleensä kaupungeissa. He harrastivat myös enemmän liikuntaa ja käyttivät estrogeenivalmisteita. Tutkijat eivät kuitenkaan uutisoineet, että estrogeenin käyttö tai liikunta voivat tappaa.

Yhtenä todennäköisenä sekoittavana tekijänä on ns. sairastuneen käyttäjän vaikutus ("sick-user effect"). Toisin sanoen, ravintolisiä käyttävät eniten sairastuneet ihmiset. Osa heistä, kuten syöpäpotilaat, kuolee tauteihinsa, ei suinkaan ravintolisiin. Muita sekoittavia tekijöitä ovat erilaiset lääkkeet. Tutkimuksen alkamisen aikaan ja varsinkin vuoden 2004 jälkeen alettiin terveillekin ihmisille syöttää kolesterolia alentavia lääkkeitä. Uuden meta-analyysin mukaan niistä ei ole mitään hyötyä naisille, vaan päinvastoin, seurauksena voi olla suurentunut kuoleman riski. Iowassa tutkittujen naisten ravintolisien käyttö saattaa hyvinkin liittyä esim. kolesterolilääkitykseen. Mursun tutkimuksen tiedottamuslogiikan mukaan pitäisi tiedottaa, etteivät mitkään lääkkeet ole hyväksi naisille. Sekoittavat tekijät voivat viedä pohjan koko kohututkimukselta.

Virheellistä ja tarkoitushakuista tiedottamista
Tutkimus on klassinen esimerkki tieteellisestä pelkistyksesä (reduktionismista), jolla on tietty tarkoitusperä (tässä tapauksessa ravintolisien mollaus ja pelottelu). Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa ja ravitsemustutkija Jaakko Mursun lausunnoissa väitetään tutkimuksen osoittaneen, ettei ravintolisillä ole juurikaan merkitystä kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa. Tosiasiassa tätä asiaa ei tutkittu lainkaan, eikä sitä voisi tässä tutkimusasetelmassa (kyselemällä) tutkiakaan. Lausunto osoittaa tutkijoiden, rahoittajan (Suomen Akatemian) ja Itä-Suomen yliopiston asenteellisuutta ravintolisiä kohtaan.

Amerikkalaiset vs. suomalaiset ravintolisät
Suomessa media uutisoi tutkimuksen niin kuin se olisi tehty Suomessa suomalaisilla ravintolisillä. Yhdysvalloissa ravintolisät saattavat sisältää jopa satakertaisen määrän vitamiineja suosituksiin verrattuna, kertoo Jaakko Mursu medialle antamassaan lausunnossa. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa ravintolisien valmistajien toimintaa ja vaikutuksia ei valvota juuri mitenkään. EU:ssa (ja siis Suomessa) valvonta on tiukkaa. Tässä on syytä erikseen vielä todeta, ettei tutkimuksessa käytetty suomalaisia ravintolisiä (joita Evira valvoo).

Pääkirjoitus ja sen tekijät
Lehti julkaisi tutkimuksen johdosta pääkirjoituksen, jonka olivat laatineet serbi Goran Bjelakovic ja tanskalainen Christian Gluud, jotka itse vääristelivät antioksidanttitutkimuksia JAMAssa 2007. Siitä nousi aikanaan samanlainen mediakohu kuin nyt Mursun raportista. Olen käsitellyt tätä raporttia aikaisemmin. Kun Bjelakovicin ja Gluudin aineisto analysoitiin uudelleen, niin tulos olikin ihan toisen näköinen. Alkuperäinen analyysi oli tehty ketunhäntä kainalossa. Gluud on sidoksissa lääketeollisuuteen. Nyt samat miehet ovat päässeet pääkirjoituksen laatijoiksi.

Lopuksi
Kuopion sydäntutkimuksissa (Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study (KIHD), joissa Mursu oli yhtenä tutkijana, todettiin, että foolihappo, C- ja B-vitamiinit vähentävät sydäntautien ja kaulavaltimon kovettuman riskiä, ja nyt Mursun mielestä vitamiinit ovat yhtäkkiä muuttuneet hengenvaarallisiksi. Tutkimus on tehty heikoin eväin, ja sen tulokset ja tulkinnat ovat ristiriidassa nykytiedon kanssa. Esimerkiksi suuri eurooppalainen EPIC-Heidelberg-tutkimus viittaa siihen, että antioksidanttien käyttö vähentää syöpä- ja kokonaiskuolleisuutta. Tässäkin tutkimuksessa nähtiin "sick-user effect", ja tutkijat varoittavat muita tutkijoita siitä. Mutta Mursun työryhmä ei ottanut varoituksesta vaarin. Ravintolisien mustamaalaaminen ja niiden käyttämättä jättäminen voi heikentää ihmisten terveydentilaa sekä lisätä sairastumisen riskiä ja lääkityksen tarvetta, lääkkeiden sivuvaikutuksia ja terveydenhuollon kustannuksia.

Uusi seurantatutkimus kumoaa
Women`s Health Study (WHS) kumoaa Iowan naistutkimuksesta tehdyt päätelmät (Rautiainen ym. 2015). WHS:ssa seurattiin yli 37 000 tervettä, yly 45 vuotiaista naista keskimäärin yli 16 vuotta ja selvitettiin heidän vitamiiniensa käyttöä. Se ei lisännytt sydän- tai muuta kuolleisuutta.

Tri Antti Heikkilä kommentoi Mursun tutkimusta omassa blogissaan
MTV3: Yliopistojen vitamiinipäätelmät nuoleskelevat rahoittajia
MTV3: Vitamiinitutkimuksen tulokset täysin virheellisiä ja väärin tulkittuja

Jaakko Mursu, Kim Robien, Lisa J. Harnack. Dietary Supplements and Mortality Rate in Older Women. The Iowa Women’s Health Study. Arch Intern Med 171(18) Oct 2011;171(18) 1625-33 Free Full Text pdf
Bjelakovic G, Gluud C. Vitamin and mineral supplement use in relation to all-cause mortality in the Iowa Women+s helath Study. Comment on Dietary Supplements and Mortality Rate in Older Women. Arch Intern Med 2011;171(18) 1633-4.
Rautiainen S, Lee I-M, Rist PM et al. Multivitamin use and cardiovascular disease in a prospective study of women. American Journal of Clinical Nutrition 2015 101: 144-152;  doi:10.3945/ajcn.114.088310