E-EPA masennuksen hoitona: Meta-analyysi

Kalaöljyn EPA-rasvahappo (E-EPA) on tehokasta masennuksen hoidossa, kirjoittavat New York State Psychiatric Instituten psykiatrit Journal of Clinical Psychiatryssa. Meta-analyysin 15 tutkimukseen oli osallistunut 916 potilasta. EPAn tulee olla vähintään 60-prosenttista, jotta sillä olisi toivottua vaikutusta, päättelevät psykiatrit. Suomessa on saatavissa 70- ja 90-prosenttisia E-EPA-kapseleita. Parhaissa tuotteissa on mukana myös D3-vitamiinia, joka lisää E-EPAn tehoa.

Kalaöljyn käyttöä on tutkittu paljon masennuksen hoidossa, mutta erilaisilla valmisteilla saadut tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Vielä 1980-luvulla ajateltiin, että DHA-painotteiset valmisteet olisivat tehokkaimpia, mutta ne eivät toimineetkaan odotusten mukaan kliinisissä kaksoissokkokokeissa. Sheffieldin yliopiston psykiatrian professori Malcolm Peet – joka itsekin pettyi DHA-tuotteisiin – keksi ehdottaa, että kokeiltaisiin puhdasta EPAa. Silloin alettiin saada aikaan toivottuja vaikutuksia. Nyt julkaistu meta-analyysi testasi hypoteesia, jonka mukaan EPA on tehokasta vakavan masennuksen hoidossa.


Tutkijat kävivät läpi vuosina 1960–2010 englanniksi julkaistut satunnaistetut kaksoissokkotutkimukset, joissa oli annettu kalaöljyä masennuksesta ja kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsiville potilaille. Lisäksi tarkasteltiin aiheesta kirjoitettuja relevantteja kirjallisuuskatsauksia.

Analyysiin kelpuutettiin 15 tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 916 potilasta. Kelpuutuksen kriteereitä oli, että tutkimukset olivat ajassa eteneviä (prospektiivisia), satunnaistettuja, lumekontrolloituja kaksoissokkotutkimuksia. Tällaisia tutkimusasetelmia pidetään kaikkein luotettavimpina. Lisäksi edellytettiin, että kokeisiin osallistuneiden pääasiallisin sairaus oli masennus, joskin sen lisänä saattoi olla muukin tauti. Kaikissa tutkimuksissa oli annettu kalaöljyvalmisteita ja niiden vaikutusta  masennuksen kulkuun oli seurattu asianmukaisin menetelmin. Koontitutkimus käsitti aineistoja, joissa oli käytetty joko puhdasta EPAa (E-EPA) tai EPAa ja DHA:ta sisältäneitä kalaöljyvalmisteita.

Tutkimukset jaettiin kahteen ryhmään, niihin joissa oli annettu alle 60 % EPAa sisältäviä valmisteita ja niihin, joissa EPAa oli yli 60 %. Mukana saattoi olla myös DHA:ta. Tulosten mukaan tehokkaimpia olivat valmisteet, joissa oli EPAa vähintään 60 %. Niiden näytön voima (effect size*) oli 0,53, kun taas vähemmän EPAa sisältävien näytön voima oli -0,26. Toisin sanoen, alle 60 % EPAa sisältävät valmisteet olivat tehottomia (Sublette ym. 2011).

Kalaöljyn toinen omega-3-rasvahappo, DHA, saattaa haitata EPA:n suotuisaa vaikutusta masennuksen hoidossa. Tulosten mukaan EPAa pitää olla vähintään 60 % enemmän kuin DHA:ta, jotta valmiste toimisi, kirjoittavat psykiatrit. Puhtaassa E-EPAssa ei ole lainkaan DHA:ta.

*Effect size on aineiston koosta riippumaton suure, joka osoittaa, kuinka vahvasti kaksi muuttujaa liittyy toisiinsa. Sen avulla saadaan lisätietoa verrattuna siihen, mitä tilastollinen merkitsevyys kertoo. Effect size 0,2– 0,3 osoittaa pientä, 0,5 keskisuurta ja 0,8 suurta vaikutusta, esimerkiksi kuinka tehokasta tutkittava hoito on. Tässä koontitutkimuksessa EPAn effect size oli 0,53 masennuksen hoidossa.

Toinenkin uusi meta-analyysi päätyy siihen tulokseen, että omega-3-rasvahappojen puute on yleistä mielenterveysongelmissa ja että kalaöljystä on hyötyä mielialahäiriöissä (affektisairauksissa). Tässä Rhode Islandin yliopiston farmasian osaston laatimassa analyysissa tarkasteltiin aiheesta tehtyjä tutkimuksia vuosilta 1966–2010. (Gören ja Tewksbury 2011). Kolmas uusi meta-analyysi osoitti, että kalaöljystä voi olla hyötyä ADHD:n hoidossa. Neljäs uusi meta-analyysi osoitti, että kalaöljy parantaa syöpäpotilaiden elämänlaatua. Tässäkin suhteessa E-EPA on tehokasta, kertoo Teksasin yliopiston tutkimus.

Sublette ME, Ellis SP, Geant AL, Mann JJ. Meta-analysis of the effects of eicosapentaenoic acid (EPA) in clinical trials in depression. Journal of Clinical Psychiatry. 2011 Sep 6. [Epub ahead of print] Abstract / Free Full Text
Gören JL, Tewksbury AT. The Use of Omega-3 Fatty Acids in Mental Illness. Journal of Pharmacy Practice 2011 Sep 22. Abstract