Ravintolisät parantavat veren rasvaprofiilia

Berberiinin, punariisin ja polykosanolin yhdistelmä parantaa merkitsevästi häiriintynyttä veren rasvatasapainoa ja voi siten pienentää sydän- ja verisuonitautien riskiä, osoittaa laaja italialainen monikeskustutkimus. Siihen osallistui 1751 henkilöä 248 terveyskeskuksessa.

Koehenkilöiden kokonaiskolesteroli oli yli 5,17 mmol/l ja LDL-kolesteroli yli 3,88 mmol/l, molemmat nykyisten viitearvojen yläpuolella. Kaikille tutkituille annettiin vakioitu ruokavalio kahdeksi viikoksi. Sen jälkeen heidät kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen (n=818 henkilöä, verrokit) sai pelkästään ruokavalio-ohjeet ja toinen (n=933 henkilöä) sai lisäksi ravintolisää. Vaikutusjakso kesti 16 viikkoa. Veren rasvaprofiili tutkittiin kokeen alussa ja sen jälkeen kerran kuukaudessa.

Alkutilanteessa ryhmien lukemat olivat verrokeilla (ruokavaliohoito) ja ravintolisäryhmällä keskimäärin seuraavat: kokonaiskolesteroli 6,3 ja 6,6 mmol/l, LDL-kolesteroli 4,2 ja 4,4 mmol/l, HDL-kolesteroli 1,3 ja 1,3 mmol/l ja triglyseridit 2,0 ja 2,5 mmol/l.

Ravintolisäryhmän lukemat paranivat jatkuvasti ja merkitsevästi verrokkeihin nähden siten, että kokeen lopussa kokonaiskolesteroli oli laskenut 19 % (verrokeilla 9,4 %), LDL-kolesteroli 23,5 % % (10,8 %) ja triglyseridit vastaavasti 17,9 % (11,3 %). HDL-kolesteroli oli noussut ravintolisäryhmässä 11,6 % ja 4,0 % verrokeilla.

Päätelmät: Ruokaneuvonnan lisänä annettu ravintolisä paransi merkitsevästi veren rasvatasapainoa, mikä viittaa siihen, että myös sydän- ja verisuonitautien riski väheni merkitsevästi, tulkitsevat tutkijat.

Italialaiset tutkijat ovat jo aikaisemmin julkaisseet laajoja kirjallisuuskatsauksia berberiinin edullisista vaikutuksista sydän- ja verisuonitaudeissa (Cicero ym. 2009, Affuso ym. 2010). Berberiini on Italiassa paljon käytetty terveysministeriön hyväksymä ravintolisä. Suomessa se on ollut saatavissa kesästä 2009 alkaen.

Trimarco B, Benvenuti C, Rozza F, et al. Clinical evidence of efficacy of red yeast rice and berberine in a large controlled study versus diet. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism (2/2011) DOI: 10.1007/s12349-010-0023-x
Affuso F, Mercurio V, Fazio V, Fazio S. Cardiovascular and metabolic effects of Berberine. World J Cardiol. 2010;2(4):71–77. Free Full Text (html)/ pdf
Cicero AFG, Ertek S. Berberine: Metabolic and cardiovascular in preclinical and clinical trials. Nutrition and dietary supplements 2009 (September 10) Review Free Full Text pdf