D-vitamiinin puute jäykistää valtimoita ja haittaa verenkiertoa

D-vitamiini on elintärkeä vitamiini myös sydän- ja verisuoniterveydelle, osoittavat uudet amerikkalaiset tutkimukset. D-vitamiini ehkäisee valtimoiden jäykistymistä ja ahtautumista, mutta vitamiinin päivittäinen tarve on paljon suurempi kuin Suomessa voimassa oleva viranomaissuositus.

Emory-yliopistossa mitattiin 554 terveen henkilön seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) ja tuloksia verrattiin valtimoiden joustavuuteen ja verenvirtaukseen valtimoissa. Työn lähtökohtana oli tieto, jonka mukaan D-vitamiini säätää valtimoiden sisäpinnan (endoteelin) ja sileän lihaksiston toimintoja, ehkäisee matala-asteista kroonista tulehdusta (inflammaatiota) ja muokkaa verenpainetta säätävää reniini-angiotensiini-aldosteoni-akselia.

Koehenkilöiden valtimoiden verenvirtausta tutkittiin mittaamalla mm. olkavarren valtimon laajenemiskykyä ja pulssiaallon kulkua kaulavaltimosta reisivaltimooon. Lisäksi mitattiin monia veren rasvoja ja tulehdusta osoittavaa CRP:tä. S-D-25 oli keskimäärin 80 nmol/l (eli lähes kaksinkertainen verrattuna suomalaisiin, jotka eivät syö D-vitamiinia ruoan lisänä). Osalla tutkituista (n=42) oli D-vitamiinin puute (S-D-25 < 50 nmol/l), ja heillä valtimot olivat paksuntuneet ja verenkierto huonontunutta, mutta se korjaantui D-vitamiinilisällä. Se alensi muun muassa kohonnutta verenpainetta.

Johtopäätös: D-vitamiinin puute liittyy valtimoiden jäykistymiseen, endoteelin toimintahäiriöön ja verenkierron vaikeutumiseen. Tulokset antavat aihetta tehdä laajoja D-vitamiinihoitotutkimuksia sydän- ja verisuonitaudeissa (Al Mheid ym. 2011).

Toinen uusi amerikkalaistutkimus Manhattanilta osoittaa, että D-vitamiinin puute liittyy kaulavaltimon ahtaumaan ja paakkujen kertymiseen seinämään. Aineistona oli 203 henkilöä. Raportin julkaisi Stroke-lehti 30.6.2011 (Carelli ym. 2011). Molemmat tutkimukset puoltavat D-vitamiinin runsasta käyttöä valtimotautien ehkäisyssä ja jarruttamisessa.

Yhdysvaltain endokrinologiyhdistys antoi kesäkuussa S-D-25:n viitearvoksi 75–150 nmol/l. Se edellyttää yleensä 75–150 mikrogrammaan (µg) päivittäistä saantia. Suomen viranomaissuositus on vain 7,5 µg (yli 60-vuotiaille 20 µg). Suositus on siis aivan liian pieni valtimotautien ja aivohalvauksen ehkäisyn kannalta. Moni suomalainen sairastuu turhaan sydän- ja verisuonitauteihin liian vähäisen D-vitamiinin saannin vuoksi. Vastuun kantavat Pekka Puska ja hänen johtamansa THL ja valtion ravitsemusneuvottelukunta.

Al Mheid I, Patel R, Murrow J, et al. Vitamin d status is associated with arterial stiffness and vascular dysfunction in healthy humans. Journal of the American College of Cardiol.ogy 2011 Jul 5;58(2):186-92. Abstract

Carrelli AL, Walker MD, Lowe H, et al. Vitamin D Deficiency Is Associated With Subclinical Carotid Atherosclerosis. The Northern Manhattan Study. Stroke. 2011. Published online before print June 30, 2011, doi: 10.1161/STROKEAHA.110.608539