Kalaöljy ja raskausajan ja synnytyksen jälkeinen masennus

Kalaöljy on lupaava ravintolisä raskausajan ja synnytyksen jälkeisen masennuksen ehkäisyssä ja hoidossa, osoittavat jo monet kliiniset tutkimukset. Niissä on testattu koostumukseltaan erilaisia kalaöljyvalmisteita. Joissakin valmisteissa on ollut enemmän tai pelkästään EPAa ja toisissa taas DHA:ta. Niinpä psykiatrit pyrkivät nyt selvittämään kaksoissokkotutkimuksessa, minkälainen kalaöljy olisi paras kalaöljy ehkäisemään ja lievittämään raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten masennusta: EPA- vai DHA-painotteinen.

Tutkimukseen valitaan 126 masennukselle altista odottavaa naista, joiden raskaus on kestänyt vähintään 12 ja enintään 20 viikkoa. Osa heistä on sairastanut masennusta aikaisemminkin. Naiset kaltaistetaan ryhmiin, joista osa saa EPA-painotteista valmistetta (1060 mg EPA + 274 mg DHA), osa DHA-painoitteista (900 mg DHA + 180 mg EPA) ja osa lumekapseleita. Naisia seurataan koko raskausajan ja vielä 6 viikkoa synnytyksen jälkeen. Heidät testataan mahdollisen masentuneisuuden osoittamiseksi käyttäen Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) ja Beck Depression Inventory (BDI) -pisteytystä. Tutkimukseen tarvitaan 126 naisen aineisto, jotta tuloksilla olisi 80 % voima todeta jomman kumman kalaöljykoostumuksen tuoma tilastollisesti merkitsevä 50 % vähennys BD1-pisteissä verrattuna plaseboon. Tutkijat olettavat, että kalaöljy voi vähentää masennuslääkkeiden tarvetta ja vaikka niitä tarvittaisiinkin, lääkkeiden annokset voivat olla pienempiä kuin ilman kalaöljyä (lumeryhmässä).

Masennuspisteiden lisäksi tutkitaan kalaöljyvalmisteiden vaikutusta äidin ja napaveren omega-3-rasvahappojen pitoisuuksiin, tulehdussytokiineihin (IL-1beeta, IL-6 ja TNF-alfa), masennuslääkkeiden tarpeeseen ja mahdollisiin raskaus- ja synnystyskomplikaatioihin. Kalaöljyn vaikutusta tutkitaan myös raskauden kestoon ja lasten syntymäpainoon. Näin siis pyritään vastaamaan kysymykseen, kumpi on tärkeämpi omega-3-rasvahappo, EPA vaiko DHA, masennusriskille alttiilla naisilla. Näillä kahdella omega-3-rasvahapolla saattaa olla erilaisia ominaisuuksia keskushermoston toiminnassa, toteavat tutkijat.

Kalaöljy on turvallinen hoitokeino verattuna kemiallisiin masennuslääkkeisiin, joista voi koitua haittaa sekä äidille että syntyvälle lapselle, korostavat tutkijat suunnitelmassaan. SSRI-lääkkeistä voi aiheutua lapselle neurologisia häiriöitä, sydänvikoja tai verenpaineen nousu keuhkoverenkierrossa. Tästä syystä mielialalääkeiden käyttöä tulisi välttää raskausaikana. Suunnitelma on luettavissa BMC Pregnancy Childbirth -lehdestä ja Clinical Trials -rekisteristä NCT00711971.

Michigan State University Women´s Health Program

Mozurkewich E, Chilimigras J, Klemens C, et al. The Mothers, Omega-3 and Mental Health Study. BMC Pregnancy Childbirth. 2011 Jun 22;11(1):46. Free Full Text pdf