E-EPA-tutkimus sydäntaudeissa

E-EPA-tutkimus sydäntautien alalla julkaistiin sydänlääkäreiden tiedelehdessä American Journal of Cardiology. Tutkimus tehtiin sydänklinikoissa Louisvillessä ja Houstonissa (USA) ja Amsterdamissa (Hollanti). Raportti vahvistaa E-EPAn asemaa yhtenä parhaista kalaöljyistä sydänterveydelle. Tohtori Tolonen toi E-EPAn Suomeen vuonna 2003.

E-EPA on puhdasta ja väkevöityä kalaöljyä, jossa ei ole lainkaan mukana toista kalaöljystä tunnettua omega-3-rasvahappoa DHA:ta. Uuden tutkimuksen tulokset vahvistavat monien johtavien kardiologien esittämää käsitystä, jonka mukaan EPA on kalaöljyn tärkein rasvahappo myös sydän- ja valtimoterveyden kannalta. Tutkimukselle antaa erityistä painoarvoa se, että sen julkaisee sydänlääkäreiden arvostama tiedelehti American Journal of Cardiology.

Monissa aikaisemmissa pienissä tutkimuksissa etyyliesteröity kalaöljy, joko pelkkänä E-EPAna tai E-EPA + E-DHA –yhdistelmänä, on alentanut kohonneita seerumin triglyseridejä, joita pidetään tärkeinä sydänkohtauksen riskitekijöinä. Etyyliesteröity kalaöljy ei lisää LDL-kolesterolin pitoisuutta veressä, kuten peruskalaöljy ja fibraatit usein tekevät. Lisäksi E-EPA ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa hiljaista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), joka myllertää valtimotaudeissa. Nämä seikat puoltavat E-EPAn tutkimista ja käyttöä valtimotautien ja veren rasvahäiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa.

Satunnaistettuun kaksoissokkotutkimukseen valittiin 229 henkilöä, joiden seerumin triglyseridit olivat koholla (≥500 mg/dl eli 7,0 mmol/l) huolimatta heille annetusta tehokkaasta ravitsemusneuvonnasta. Heidät kaltaistettiin kolmeen ryhmään, joista yksi sai lumetta, toinen E-EPAa 2 grammaa ja kolmas E-EPAa 4 grammaa päivässä. Ryhmien keskimääräiset triglyseridilukemat olivat alussa 8,01, 7,75 ja 7,49 mmol/l. Vaikutusjakso oli 12 viikkoa. Sen aikana E-EPAn annos 4 g/vrk alensi lukemia 33,1 % (n=76) ja 2 g/vrk 19,7 % (n=73). Erittäin korkeat triglyseridit (≥8.55 mmol) alenivat annoksella 4 g/vrk keskimäärin 45,4 % (n=28) ja annoksella 2 g/vrk 32,9 % (n=28). LDL-kolesterolissa ei tapahtunut merkitseviä muutoksia kummallakaan annoksella. n=ryhmiin kuuluneiden ihmisten lukumärä.

Lisäksi E-EPA korjasi muita veren rasvoja: Kokonais-, VLDL- (very-low-LDL) ja non-HDL-C (non–high-density) -kolesterolia, apolipoproteiini B:tä sekä lipoproteiiniin liittyvää entsyymiä, fosfolipaasi A2:ta (PLA2). [Havainto selittää myös sitä, että E-EPA auttaa usein mielenterveysongelmissa.] E-EPA oli yhtä hyvin siedettyä kuin lume (plasebo).

Tutkijoiden johtopäätoksenä oli, että väkevöity E-EPA alentaa merkitsevästi seerumin triglyseridejä ja parantaa muitakin rasva-arvoja ilman että LDL-pitoisuus suurenisi. Viimeksi mainittu seikka on tärkeä huomata erityisesti Suomessa, sillä kuopiolainen ravitsemusterapian professori Ursula Schwab pelottelee kalaöljyn nostavan LDL-pitoisuutta (muun muassa Kuopio 1/2011, sivu 18). Schwab ei näytä tuntevan E-EPAa. Hän kouluttaa mm. ravitsemusterapeutteja.

Bays HE, Ballantyne CM, Kastelein JJ, et al. Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester (AMR101) Therapy in Patients With Very High Triglyceride Levels (from the Multi-center, plAcebo-controlled, Randomized, double-blINd, 12-week study with an open-label Extension [MARINE] Trial). American Journal of Cardiology. 2011 Jun 15. [Epub ahead of print]