Kalaöljy ja verenohennuslääkkeet

Saan usein tiedusteluja siitä, sopivatko kalaöljy ja verenohennuslääkkeet yhteen. Vastaus on myönteinen. Asiasta on kirjoitettu jo yli kymmenen vuotta sitten muun muassa Lääkelaitoksen TABU-lehdessä, ja tätä kysymystä on tutkittu Yhdysvalloissa ja Puolassa stenttipotilaiden hoidossa. Tulosten mukaan kalaöljyn yhdistäminen verenohennushoitoon on turvallista ja hyvin siedettyä, ja se vähentää veritulpan ja sydänkohtauksen riskiä, kirjoittivat puolalaiset sydänlääkärit 26.5.2011 Yhdysvaltain Sydänliiton julkaisemassa lehdessä Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology: Journal of the American Heart Association. Myöhemmät tutkimukset vahvistavat, ettei E-EPA tai krilliöljy lisää verenvuotoriskiä aspiriinin tai warfariinin (Marevan) kanssa käytettynä. E-EPA parantaa Plavixin tehoa stenttipotilailla, joilla Plavix toimii huonosti.

Puolalaistutkimus on tiettävästi ensimmäinen, jossa selvitetään kalaöljyn ja verenohennuslääkityksen yhdistämistä potilailla, joiden valtimoon on asennettu stentti.

”Kalaöljyn käyttö vähentää veritulpan riskiä”, sanoo tutkimusta johtanut kardiologian professori Grzegorz Gajos krakovalaisesta John Paul II -sairaalasta. Kardiologit tutkivat asiaa 54 stenttipotilaalla, jotka olivat iältään keskimäärin 63-vuotiaita. Heidän ahtautuneet valtimonsa oli avattu katetrilla ja suoneen oli asennettu stentti (teräsverkkolieriö), jonka tarkoitus on turvata sydänlihaksen veren ja hapen saanti.

Kaikki potilaat saivat käypää hoitoa, johon kuului aspiriinia ja verihiutaleitten takertumista (kokkaroitumista) ehkäisevää lääkettä klopidogreelia (Plavix) neljän viikon ajan stentin asentamisen jälkeen. Potilaat kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista 24 potilasta sai päivittäin lumetta ja 30 potilasta sai 1000 mg etyyliesteröityjä omega-3- rasvahappoja (E-EPA + E-DHA). Koejärjestely oli kaksoissokko. Kalaöljyä saaneiden veritulpan riski pieneni verrokkeihin nähden.

Kalaöljyä saaneet tuottivat vähemmän veritulppia muodostavia aineita, fibriiniä ja trombiinia ja 13 % vähemmän 8-isoprostaani F2:ta, joka osoittaa hapetusstressin voimakkuutta. Kalaöljyä saaneiden veritulpat hajosivat nopeammin ja helpommin. Niissä oli suurempia reikiä, mikä helpotti ja nopeutti hajoamista. Tutkijat päättelivät, että kalaöljyn anto stenttipotilaille vaimentaa hapetusstressiä, ehkäisee veritulpan riskiä ja parantaa siten heidän ennustettaan. Kalaöljy ei ole kuitenkaan verenohennuslääkityksen vaihtoehto, vaan sitä täydentävä hoito, tutkijat korostavat. He eivät ota kantaa tässä yhteydessä muiden kuin stenttipotilaiden kalaöljyhoitoon, mutta he suunnittelevat laajempaa sepelvaltimotautia sairastavien ihmisten pitkäkestoista kalaöljytutkimusta.

Tutkimus on herättänyt muidenkin sydänlääkäreiden kiinnostusta. Kardiologi Kirk Garratt (Lenox Hill Heart and Vascular Institute of New York) toteaa, että kalaöljyn hyödyistä on taitettu peistä viimeiset 15–20 vuotta. Tavanomaiseen lääkehoitoon yhdistetty kalaöljyn käyttö ravintolisänä osoittaa että vaaka kääntyy kalaöljyä kannattavien hyväksi. Kalaöljy näyttää purkavan verihyytymiä, hän selostaa. Hän huomauttaa, että ihmiskeho tuottaa jatkuvasti verihyytymiä ja elimistössä on aineita, jotka edistävät niiden syntyä ja aineita, jotka vastustavat niiden syntyä ja purkavat niitä. Vapaiden radikaalien aiheuttama hapetusstressi myötävaikuttaa hyytymien syntyyn ja vaikeuttaa niiden purkamista. Puolalaistutkimus viittaa siihen, että kalaöljyllä on hapetusstressiä estävä antioksidanttivaikutus, joka suojaa myös veritulpilta, Garrat päättelee. Vaikka asiaa kannattaa vielä tutkia lisää, hän ei näe mitään syytä estää potilaita käyttämästä kalaöljyä.

"Kalaöljyllä on enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia. Vahvat ("high-potency") kalaöljyt vaikuttavat suotuisasti veren rasvoihin, eritoten [alentamalla kohonneisiin] triglyserideihin”, Garrat tiivistää. Triglyseridit ovat merkittävämpi valtimotautien riskitekijä kuin kokonaiskolesteroli.

Amerikkalainen ihmistutkimus vahvistaa, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot sopivat yhteen aspiriinin ja klopidogreelin kanssa. Kokeessa vapaaehtoiset koehenkilöt ottivat 24 viikkoa kalaöljyä suurevina päiväannoksina 1–8 grammaa. Se ei lisännyt verenvuototaipumusta (Cohen ym. 2011). Toinen amerikkalainen tutkimus vahvistaa, ettei etyyliesteröity kalaöljy E-EPA edes 4 gramman päiväannoksena lisää verenvuotoriskiä warfariinin (25 mg/vrk) kanssa käytettynä (Braeckman ym. 2014). Uusi amerikkalainen tutkimus vahvistaa, ettei kalaöljy edes 4 gramma päiväannoksella (karboksyylihapon muodossa) vaikuta asetosalisyylihapon (aspiriinin) eikä warfariinin (Marevanin) farmakokinetiikkaan eikä niiden farmakodynamiikkaan. Näin ollen kalaöly ei myöskään vaikuta haitallisesti yhdessä aspiriinin tai warfariinin kanssa verihiutaleisiin terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Mitään sivuvaikutuksia ei ilmennyt (Offman ym. 2017).

Amerikkalaisten ortopedien kliininen tutkimus kumoaa myös yleisesti levitetyn huhun, jonka mukaan kalaöljyä ei saisi ottaa ennen leikkaukseen menoa. Tutkimuksessa kalaöljyn käyttö ei lisänyt yhtään verenvuodon tai tihkumisen riskiä leikkauksissa (Kepler ym. 2012). Tutkimuksen teki Department of Orthopaedic Surgery, Spine and Scoliosis Service, Hospital for Special Surgery, New York, NY, USA. Raportti tukee tohtori William Harrisin jo vuonna 2007 julkaisemaa kirjallisuuskatsausta, jonka mukaan etyyliesteröity kalaöljy ei lisää verenvuotovaaraa (Harris 2007). Tohtori Harris on Yhdysvaltain Sydänliiton asiantuntija ja omega-3-ekspertti.

Australalialaisten lääkäreiden tekemä retrospektiivinen tutkimus, johon osallistui 573 warfariinia (Suomessa Marevan) saanutta potilasta, osoitti ettei kalan syönti tai kalaöljyn käyttö vaikuttanut INR-tuloksiin (Pcyce ym. 2016).

Japanilaisten kardiologien tekemä kliininen tutkimus osoitti, että E-EPA (1800 tai 2700 mg päivässä) sopii hyvin yhteen Plavixin kanssa ja E-EPA parantaa sen tehoa stenttipotilailla, joilla Plavix toimii huonosti (Hosogie ym. 2017).

Health Day 26.5.2011

Offman E, Davidson M, Nilsson C. No Effect of Omega-3 Carboxylic Acids on Pharmacokinetics/Pharmacodynamics of Warfarin or on Platelet Function When Co-administered with Acetylsalicylic Acid: Results of Two Phase I Studies in Healthy Volunteers. American Journal of Cardiovascular Drugs. 2017 Feb 14. doi: 10.1007/s40256-017-0217-4.
Cohen MG, Rossi JS, Garbarino J, et al. Insights into the inhibition of platelet activation by omega-3 polyunsaturated fatty acids: Beyond aspirin and clopidogrel. Thrombosis Research. 2011 May 26. Epub ahead of print
Braeckman RA, Stirtan WG, Soni PN. Phase 1 Study of the Effect of Icosapent Ethyl on Warfarin Pharmacokinetic and Anticoagulation Parameters. Clinical Drug Investigation. 2014 Apr 24. Abstract / Look inside

Kepler CK, Huang RC, Meredith D,  et al. Omega-3 and fish oil supplements do not cause increased bleeding during spinal decompression surgery. Journal of Spinal Disorders and Technique. 2012 May;25(3):129-32. doi: 10.1097/BSD.0b013e3182120227
Harris WS. Expert opinion: omega-3 fatty acids and bleeding-cause for concern? Review. American Journal of Cardiology. 2007 Mar 19;99(6A):44C-46C. Abstract
Pryce R, Bernaitis N, Davey AK, et al. The Use of Fish Oil with Warfarin Does Not Significantly Affect either the International Normalised Ratio or Incidence of Adverse Events in Patients with Atrial Fibrillation and Deep Vein Thrombosis: A Retrospective Study. Nutrients. 2016 Sep 20;8(9). pii: E578.
Hosogoe N, Ishikawa S, Yokoyama N, et al. Add-on Antiplatelet Effects of Eicosapentaenoic Acid With Tailored Dose Setting in Patients on Dual Antiplatelet Therapy. International Heart Journal. 2017 Jul 14. doi: 10.1536/ihj.16-430.