D-vitamiini ja rintasyöpä – syöpäkirurgin tutkimus

D-vitamiinin puute on kaksi kertaa yleisempää leikatuilla amerikkalaisilla rintasyöpäpotilailla kuin terveillä verrokeilla, ja lisäksi potilaiden D-vitamiinin puute huonontaa taudin ennustetta, raportoi syöpäkirurgi Kristin A. Skinner Yhdysvaltain rintakirurgien kokouksessa pitämässään esitelmässä. Hänen tutkimuksensa vahvistaa toista samasta yliopistosta julkaistua raporttia. Kummankin mukaan rintasyöpäpotilaat tarvitsevat reilusti D-vitamiinia ruuan lisänä, jotta S-D-25 nousee yli 125 nmol:n/l.

Apulaisprofessori Kristen A. Skinner toimii syöpäkirurgina Rochesterin yliopiston syöpäkeskuksessa New Yorkissa. Hänen työryhmänsä mittasi 194 rintasyöpäpotilaan seerumin D-vitamiinin (S-D-25) pitoisuuden ennen leikkausta ja sen jälkeen. Verikoe otettiin keskimäärin 30 päivää ennen leikkausta. Kullekin syöpäpotilaalle valittiin kaltaistettu terve verrokki yli 37 000 naisen joukosta, joiden S-D-25 oli mitattu samassa yliopiston laboratoriossa vuosina 2009–2010, samaan aikaan kuin rintasyöpäpotilaita hoidettiin. Kaltaistuksessa huomioitiin mm. ikä ja vuodenaika (altistuminen auringonvalolle).

S-D-25-lukemat luokiteltiin
kolmeen ryhmään:

  • ihanteellinen > 80 nmol/l
  • liian pieni (suboptimaalinen) 50–79 nmol/l ja
  • puutos < 50 nmol.

Rintasyöpää sairastavien naisten S-D-25 oli yleensä pienempi (keskimäärin 82,5 nmol/l) kuin verrokeilla (92,5 nmol/l). [Nämä lukemat ovat huomattavasti suurempia kuin suomalaisilla, jotka eivät syö D-vitamiinilisää (keskimäärin noin 35 nmol/l)]. Tietyillä Skinnerin potilailla oli huomattavasti tavallista pienempi S-D-25:

• ER-negatiivisilla (ER-) (70 nmol/l) verrattuna E-positiivisiin (ER+ (82,5 nmol/l). ER=estrogeenireseptori.
Triple-negatiivisilla (65 nmol/l) verrattuna muihin (82,5 nmol/l)
• Basaalisessa syövässä (60 nmol/l) verrattuna luminaalisyöpään (82,5 nmol/l).

Tulokset puoltavat rintasyöpäpotilaiden S-D-25:n mittaamista. Tohtori Skinnerin klinikassa potilaiden S-D-25 mitataan rutiininomaisesti ja jos tulos on liian pieni, tilanne korjataan antamalla riittävästi D-vitamiinia.

"Pyrimme 125 nmol/l-pitoisuuteen. Suosittelemme tavallisesti D-vitamiinia aluksi 25–50 mikrogrammaa päivässä, mutta tehokkainta on tarkistaa S-D-25 ja antaa D-vitamiinia riittävästi, jotta tavoitetaso saavutetaan", Skinner lausui. Hän korosti, että väestötutkimuksissa on johdonmukaisesti käynyt ilmi, että aggressiivista rintasyöpää sairastavilla potilailla on matala S-D-25 ja että niiden välinen yhteys on biologisesti uskottava. "Jotkin tutkimukset ovat osoittaneet, että D-vitamiinilisä parantaa rintasyövän leikkaustulosta ja taudin ennustetta, mutta toistaiseksi tiedetään hyvin vähän siitä, mikä rintasyöpäpoptilaan S-D-25:n tulisi olla", Skinner kommentoi. Hän uskoo, että hänen työryhmänsä tulokset voivat selittää väestötutkimuksissa saatuja havaintoja D-vitamiinin ja rintasyövän yhteyksistä.

Internal Medicine News 24.5.2011

Samasta syöpäklinikasta on julkaistu toinenkin raportti rintasyöpäpotilaiden D-vitamiinihoidosta (Peppone ym. 2011).

D-vitamiini 100 mikrogramman (µg) päiväannoksena vähentää oireita lievittävässä palliatiivisessa hoidossa olevien rinta- ja muiden syöpäpotilaiden kipuja ja infektioita ja parantaa heidän elämänlaatuaan, ilmenee Tukholman Karoliinisen Instituutin kliinisestä tutkimuksesta (Helde-Frankling ym. 2017). D-vitamiinin nauttiminen suurensi seerumin D-vitamiinin pitoisuutta ja vähensi kipulääkkeiden ja antibioottien tarvetta eikä aiheuttanut minkäänlaisia haittavaikutuksia. Tulosten mukaan syöpäpotilaiden D-vitamiinin tarve voi olla kymmenkertainen viranomaissuositukseen nähden.

Peppone LJ, Huston AJ, Reid ME, et al. The effect of various vitamin D supplementation regimens in breast cancer patients. Breast Cancer Res Treat. 2011 May;127(1):171-7. Epub 2011 Mar 8. Free Full Text
Helde-Frankling M, Höijer J, Bergqvist J, Björkhem-Bergman L. Vitamin D supplementation to palliative cancer patients shows positive effects on pain and infections—Results from a matched case-control study. PLoS ONE 2017;12(8): e0184208. Free Full Text