Ikääntyvien huono tasapaino ja D-vitamiini

D-vitamiinin puute on luultua yleisempää, etenkin ikääntyvien ihmisen keskuudessa. Puute aiheuttaa epävarmuutta askeltamisessa, heikentää tasapainoa ja altistaa kaatumiselle ja lonkamurtumille, osoittaa uusi ranskalaisen geriatrisen sairaalan tutkimus (toukokuun Neurology). D-vitamiinin saantisuositus tulisi nostaa tutkimustiedon edellyttämälle tasolle, moninkertaiseksi nykyisestä.

D-vitamiinia liian vähän saavat seitsemänkymppiset saattavat kaatua muita herkemmin ja siten myös altistua luunmurtumille. Tähän viittaa tuore ranskalaisen Angersin yliopistosairaalan geriatrien tekemä tutkimus. Siinä mitattiin seerumin D-vitamiinipitoisuudet (Suomessa merkitään S-D-25) 411 kotonaan asuvalta yli 65-vuotiaalta mieheltä ja naiselta. Kun pitoisuuksia verrattiin kävely- ja tasapainotestien tuloksiin, heikoimmin menestyivät ne, joiden veressä oli vähiten D-vitamiinia. D-vitamiinin puutoksesta kärsivien askeleet olivat hyvin eripituisia, mikä kuvaa epävarmaa kävelyä ja voi ennakoida kaatumisia. Tutkimus julkaistiin uusimmassa Neurology-lehdessä ja siitä kertoivat Suomessa muun muassa Uutispalvelu Duodecim ja Verkkouutiset.

S-D-25-tulokset luokiteltiin kolmeen ryhmään: [vakava] puutos (< 25 nmol/l), kohtalainen puutos (25–75 nmol/l) ja normaali pitoisuus (> 75 nmol/l). Vakava puutos todettiin 68 henkilöllä (16,6 %), kohtalainen  puutos 289 tutkitulla (70,3 %) ja normaali pitoisuus 54 ihmisellä (13,1 %).

Pitoisuuksia verrattiin askelten pituuteen ja vakauteen, kävelynopeuteen ja tasapainoon. Tulosten mukaan matala S-D-25 liittyi epävakaaseen käyntiin ja huonoon tasapainoon, mikä voi altistaa kaatumisille. Näin siis Ranskassa, jossa auringonvalosta saadaan periaatteessa paljon enemmän D-vitamiinia kuin Suomessa.

Beuchet O, Annweiler C, Verghese J, et al. Biology of gait control: Vitamin D involvement. Neurology May 10, 2011 76:1617-1622. Abstract


Tohtori Tolosen kommentti

D-vitamiinin saantisuositus on aivan lian pieni, sillä se annettu pelkästään luukadon ehkäisyä ajatellen, eikä sinä ole otettu huomioon, että D-vitamiini on laajavaikutteinen hormoni, immuunijärjestelmän avaintekijä. Sillä on monia luuston ulkopuolisia vaikutuksia terveyteen ja lihaskuntoon. Saantisuositus tulisi nostaa tutkimustiedon edellyttämälle tasolle, noin kymmenkertaiseksi nykyisestä (7,5 µg). Yli 60-vuotiaiden viranomaissuositus on 20 µg, mikä tulisi nostaa 4–5-kertaiseksi. D-vitamiinin riittävän saannin voi parhaiten tarkistaa mittauttamalla S-D-25:n. Sen tulee olla yli 80 nmol/l, mieluiten 125–160 nmol/l. Turvallinen yläraja on 250 nmol/l.