E-EPA tehostaa keuhkosyövän kemoterapiaa

Väkevöity ja puhdistettu EPAa sisältävä kalaöljy tehostaa keuhkosyövän solusalpaajahoitoa (kemoterapiaa) ja parantaa potilaiden eloonjäämisen mahdollisuuksia, ilmenee Yhdysvaltain Syöpäjärjestöjen tiedelehden julkaisemasta uudesta tutkimuksesta (Albertan yliopisto, Kanada). Raportti on ensimmäinen, joka todistaa tieteellisesti etyyliesteröidyn kalaöljyn (E-EPAn) parantavan sytostaatteja saavien syöpäpotilaiden ennustetta. Syöpäpotilaan tarve on vähintään 2 grammaa E-EPAa päivässä.

Keuhkosyöpä on länsimaiden yleisin kuolemaan johtava syöpäsairaus. Sen yleisin syy on tupakointi. Useimmiten tauti todetaan niin myöhään, ettei siihen ole parantavaa hoitoa, vaan potilaille annetaan oireita lievittävää, palliatiivista kemoterapiaa tai sädehoitoa. Kemoterapia on kuitenkin teholtaan heikkoa, sillä kaksi kolmesta potilaasta ei reagoi siihen toivotulla tavalla (ovat "hoitoresistenttejä"). Tästä syystä syöpälääkärit etsivät uusia hoitokeinoja. Etyyliesteröity, pääasiassa EPAa sisältävä kalaöljy vaikuttaa lupaavalta ja turvalliselta hoidolta, joka tehostaa kemoterapiaa ja parantaa potilaiden ennustetta. E-EPAa saa Suomessa kaikista terveyskaupoista, apteekeista ja markettien luontaistuoteosastoilta.

Kanadalaisen Albertan yliopiston syöpälääkärit tutkivat 2007–2009 pääasiassa E-EPAa sisältävän kalaöljyn vaikutusta ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien, kemoterapiaa saavien potilaiden taudin kulkuun. Tämän taudin kemoterapiassa annetaan tavallisesti 4 kertaa platinapohjaisia yhdisteitä, kuten karboplatinaa, yhdessä vinorelbinen tai memsitabiinin kanssa. Nämä lääkkeet ovat myrkyllisiä, ja ne aiheuttavat paljon maha-, veri- ja sydänhaittoja sekä lihaskatoa (sarkopeniaa).

Kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahapot herkistävät syöpäsoluja solusalpaajille ja samalla ne vähentävät niiden haittavaikutuksia. Tähän mennessä vain yhdessä julkaistussa tutkimuksessa on testattu kalaöljyn rasvahapon (DHA:n) vaikutusta kemoterapian lisänä. Nyt julkaistavassa tutkimuksessa annettiin pääasiassa EPAa sisältävää kalaöljyä. Saksalaislääkäreiden mukaan E-EPA tehostaa syövän sädehoitoa (Manda ym. 2011).

Nyt julkaistava raportti on osa suurempaa kokonaisuutta, johon valittiin 240 keuhkosyöpäpotilaan joukosta 60 kemoterapialle vastustuskykyistä (chemotherapy-naive). Keski-ikä oli 64 vuotta. Heidät jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai vakiohoitoa + kalaöljyä ja toinen vain vakiohoitoa (julkaisun taulukko 1). Loppuun asti mukana pysyi 15 kalaöljyä ja 31 pelkkää vakiohoitoa saavaa potilasta. Kaikkia seurattiin keskimäärin 1,5 vuotta (mikäli he säilyivät elossa). Kalaöljyä saaneiden eloonjääminen lisääntyi 30 % verrokkeihin nähden. Tässä oli kyseessä ns. avoin (open label) tutkimus, sillä syöpäpotilaiden halukkuus kaksoissokkokokeeseen on heikko.

Potilailla oli mahdollisuus ottaa kalaöljyä joko neljänä gramman painoisena kapselina tai nestemäisenä (7,5 ml). 4 kapselia sisälsi yhteensä 2,2 g EPAa ja 0,24 g DHA:ta. Nestemäinen kalaöljyannos sisälsi 2,2 g EPAa ja 0,5 g DHA:ta. Kalaöljylisä sisälsi siten EPAa ja DHA:ta noin 2,5 grammaa päivässä. Yli 95 % potilaista otti kalaöljynsä suunnitelman mukaisesti. Potilaiden plasman rasvahappojen pitoisuus mitattiin hoidon alussa ja lopussa (taulukko 2). Lihasmassa mitattiin tietokonetomografialla.

Kalaöljyä saaneiden hoitovaste kemoterapiaan oli kaksi kertaa parempi kuin verrokeilla (taulukko 3). Pelkkää vakiohoitoa saaneiden tauti eteni kahden sytostaattihoidon jälkeen enemmän kuin kalaöljyryhmän potilaiden. Näin ollen, suurempi osa kalaöljyryhmästä kuin verrokeista kykeni ottamaan koko suunnitellun sytostaattihoidon (taulukko 3). Vain 3 kalaöljyryhmän potilasta ei hyötynyt kemoterapiasta. 1 vuoden eloonjäämisluvut olivat paremmat kalaöljyryhmässä hoidon päättymisen jälkeen. Potilaiden seuranta jatkuu edelleen.

Toisessa samasta aineistosta julkaistavassa raportissa kävi ilmeiseksi, että E-EPA ehkäisi myös sytostaattien aiheuttamaa lihaskatoa, sarkopeniaa (Cancer 2011). Uusi australialainen raportti tukee näkemystä, jonka mukaan rasvahappoja kannattaa antaa syövän tukihoidoksi (Fauser ym. 2011).

Uusi tutkimus vahvistaa, että EPA-rasvahappo estää keuhkosyöpäsolujen kasvua ja pienentää kasvaimen kokoa jopa 50 % (Yang ym. 2013).

Englannissa Leedsin yliopistollisessa sairaalassa on tutkittu professori Mark Hullin johdolla monta vuotta puhdistetun ja väkevöidyn EPA-rasvahapon vaikutuksia paksu- ja peräsuolen syövissä. Tulosten mukaan EPA ehkäisee paksusuolen polyyppien kasvua ja niiden muuttumista syöväksi. EPAn (2 g/vrk) nauttiminen ennen maksametastaasien poistoleikkausta vähentää kuolleisuutta leikkauksen jälkeen (linkki alla). Asiaa tutkitaan edelleen uusissa kliinisissä III-vaiheen tutkimuksissa. Vuonna 2017 julkaistaneen The seAFOod Polyp Prevention trial , jossa myös verrataan 99-prosenttiseksi väkevöidyn EPA-rasvahapon ja lumeen vaikutusta suolistopolyyppien kasvuun.

Kalaöljy herkistää syöpäsoluja kemoterapialle ja parantaa siten potilaan ennustetta, osoittaa Milanon yliopiston syöpälääkäreiden ja farmakologien julkaisema seikkaperäinen kirjallisuuskatsaus, jonka voi lukea kokonaisuudessaan maksutta verkosta (Corsetto ym. 2017). Jokaisen syöpäpotilaan ja heitä hoitavien lääkäreiden ja muiden terveyshuollon ammattihenkilöiden tulisi perehtyä siihen.

EPA-rasvahappo parantaa paksu- ja peräsuolisyöpien ennustetta

Kalaöljyn edut paksusuolisyövässä

Kuva kertoo kalaöljyn eduista pakususuolisyövässä. Lähde: Lee JY, Sim TB, Lee JE, Na HK. Chemopreventive and Chemotherapeutic Effects of Fish Oil derived Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Colon Carcinogenesis. Review. Clinical Nutrition Research. 2017 Jul;6(3):147-160. doi: 10.7762/cnr.2017.6.3.147.

Väkevöity EPA-rasvahappo on monella tavalla hyödyllinen valmiste monen eri syöpätaudin lisähoitona (Pappalardo ym. 2015). Kanadassa tutkitaan nyt EPA:n vaikutusta radikaalileikatuilla eturauhassyöpäpotilailla (Guertin ym. 2018).

Pappalardo G, Almeida A, Ravasco P. Eicosapentaenoic acid in cancer improves body composition and modulates metabolism. Review. Nutrition. 2015 Apr;31(4):549-55. doi: 10.1016/j.nut.2014.12.002.
Guertin MH, Robitaille K, Pelletier JF, et al. Effects of concentrated long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation before radical prostatectomy on prostate cancer proliferation, inflammation, and quality of life: study protocol for a phase IIb, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. BMC Cancer. 2018 Jan 10;18(1):64. doi: 10.1186/s12885-017-3979-9. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Myös berberiini estää ei-pienisoluisen keuhkosyövän kasvua ja leviämistä muualle elimistöön; berbriini autaa näitä soluje tekemään ohjelmoidin itsemurhan eli apoptoosin (Chen ym. 2019). Näin ollen tätä tautia sairastavien kannattaa käyttää sekä E-EPAa (2 g/vrk) että berberiiniä (1,5 g/vrk).

Chen QQ, Shi JM, Ding Z, et al. Berberine induces apoptosis in non-small-cell lung cancer cells by upregulating miR-19a targeting tissue factor. Cancer Management and Research. 2019 Oct 21;11:9005-9015. doi: 10.2147/CMAR.S207677. eCollection 2019. Free Article

Olen antanut ja neuvonut yli 30 vuotta syöpäpotilaille kalaöljyä ja muita ravintolisiä, mutta valitettavasti syöpä- ja muut lääkärit ovat usein kieltäneet potilailtaan niiden käytön. Nyt pätevät tutkimukset osoittavat ravintolisiä vastustavien lääkäreiden olleen väärässä. He ovat aiheuttaneet korvaamatomia vahinkoa syöpää sairastaville ihmisille ja yhteiskunnalle. Nyt on kiistatonta, että syöpäpotilas hyötyy ravintolisistä. Suomalaisten lääkäreiden on syytä lopettaa niiden vastustaminen ja suositella niitä, kuten esimerkiksi syöpätautiopin professori Pentti Gröhn tekee. Hän toimii Abu Dhabin syöpäklinikan ylilääkärinä.

Corsetto PA, Colombo I, Kopecka J, Rizzo AM, Riganti C. ω-3 Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids as Sensitizing Agents and Multidrug Resistance Revertants in Cancer Therapy. Review. International Journal of Molecular Science. 2017 Dec 20;18(12). pii: E2770. doi: 10.3390/ijms18122770. Free Full Text
Murphy RA, Mourtzakis M, Chu QSE, et al. Supplementation With Fish Oil Increases First-Line Chemotherapy Efficacy in Patients With Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer. Cancer 2011 American Cancer Society. In print.  Free Full Text
Murphy RA, Mourtzakis M, Chu QSC, et al. Nutritional intervention with fish oil provides a benefit over standard of care for weight and skeletal muscle mass in patients with nonsmall cell lung cancer receiving chemotherapy. Cancer 2011. American Cancer Society / Free Full Text
Manda K, Kriesen S, Hildebrandt G, et al. Omega-3 Fatty Acid Supplementation in Cancer Therapy : Does Eicosapentanoic Acid Influence the Radiosensitivity of Tumor Cells? Strahlenterapie und Onkologie 2011 Jan 18 Abstract

Fauser JK, Prisciandaro LD, Cummins AG, Howarth GS. Fatty acids as potential adjunctive colorectal chemotherapeutic agents. Cancer Biol Ther. 2011 May 15;11(10). Epub ahead of print]

Yang P, Cartwright C, Chan D, et al. Anticancer activity of fish oils against human lung cancer is associated with changes in formation of PGE(2) and PGE(3) and Alteration of Akt Phosphorylation. Molecular Carcinogenesis. 2013 Jan 31. doi: 10.1002/mc.22008.

Päivitys 1.12.2019

Myös DHA-rasvahappo estää ei-pienisoluisten keuhkosyöpäsolujen kasvua ja leviämistä, osoittaa uusi kiinalainen solututkimus. Tämä havainto on tärkeä, sillä ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (small cell lung cancer, NSCLC) on yleisimpiä syöpätauteja, eikä se reagoi kovin hyvin nykyisiin vakiohoitoihin. Ennestään tiedetään, että EPA- ja DHA-rasvahapot vaimentavat NSDLC:n kasvua ja metastasointia, mutta näiden rasvahappojen vaikutusmekanismeja tässä taudissa ei tunneta kovin hyvin. Tässä työssä kiinalaiset syöpätutkijat osoittivat, että DHA hillitsee NSDLC-solujen kasvua ja leviämistä metaboliittinsa RvD1:n avulla (Bai ym. 2019). Alla oleva kuva esittää EPAsta ja DHA:sta syntyvät aineenvaihduntatuotteet eli metaboliitit E- ja D-sarjan resolviinit, jotka estävät syövän kasvua.

Omega-3:n biokemiaa

EPAsta syntyy elimistössä Resolviini E1 -, E2 - ja E3 -nimisiä aineenvaihduntatuotteita (metaboliitteja), nanomolekyylejä ja DHA:sta vastaavasti Resolviini D1:tä, protektiineja ja maresiineja. Ne kaikki ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), joka myllertää kaisissa syöpätaudeissa..
Bai X, Shao J, Zhou S, et al. Inhibition of lung cancer growth and metastasis by DHA and its metabolite, RvD1, through miR-138-5p/FOXC1 pathway. Journal of  Experimenral and Clinical Cancer Research. 2019 Nov 29;38(1):479. doi: 10.1186/s13046-019-1478-3.

Hakusanoja: E-EPA, berberiini, syöpätaudit, keuhkosyöpä, ei-pienisoluinen, Tolonen