Sepelvaltimotauti ja ubikinoni

Ubikinoni eli koentsyymi Q10 suojaa sydäntä sepelvaltimotaudilta, ilmenee uudesta kliinisestä kaksoissokkokokeesta. Se vahvistaa entisestään käsitystä, jonka mukaan ubikinoni on hyödyllinen ravintolisä sepelvaltimotautia poteville ja sydäninfarktin sairastaneille henkilöille. Erityisen tärkeä ubikinoni on diabeetikoille, jotka ovat suurin valtimotautien riskiryhmä.

Valtimotautien syynä on häiriö valtimoiden sisäpinnan solukerroksessa, endoteelissa. Siihen liittyy solujen pienoisvoimalaitosten, mitokondrioiden toimintahäiriö, jota voidaan ehkäistä ja korjata nauttimalla ravintolisänä ubikinonia. Asia osoitettiin kliinisessä ihmistutkimuksessa, joka tukee aikaisempia havaintoja samasta asiasta.

Hong-Kongissa tehtyyn tutkimukseen osallistui 56 sepelvaltimotautia sairastavaa potilasta, joille tauti oli aiheuttanut hapenpuutteesta johtuvan vasemman kammion toimintahäiriön (ischaemic left ventricular systolic dysfunction, LVSD). Vasemman kammion pumppausvoima (ejakulaatiofraktio) oli alle 45 % normaalista. Puolet potilaista sai tavanomaisen lääkityksensä lisäksi kaksi kuukautta päivittäin ruoan lisänä 300 mg ubikinonia ja puolet lumetta. Koehenkilöiltä mitattiin olkavarren valtimoiden laajenemiskyky (engl. brachial flow-mediated dilation FMD). Mitkondroiden toimintaa tutkittiin mittaamalla plasman laktaatti/pyruvaatti -suhde (LP-suhde).

Kahdeksan viikon kuluttua ubikinonia saaneiden potilaiden plasman Q10-pitoisuus oli suurentunut 2,2 µg:lla/ml (P<0.001) ja FMD 1,51 prosentilla (P=0,03). LP-suhde oli pienentynyt -2,46:lla (P=0,03) verrokkeihin nähden. LP-suhde korreloi merkitsevästi FMD:n kanssa.

Ubikinonihoito ei aiheuttanut muutoksia nitroglyseriinivälitteisessä valtimoiden laajentumisessa, verenpaineessa, veren paastosokerissa, HbAc1:ssä, veren rasvaporfiilissa, hs-CRP:ssä, superoksididismutaasissa eikä 8-isoprostaanissa (joista kaksi viimemainittua kuvastavat hapetusstressin voimakkuutta).

Johtopäätös: Kahdeksan viikon ubikinonihoito paransi hapenpuutteesta johtuvaa sydämen vasemman kammion vajaatoimintaa potevien potilaiden valtimoiden laajenemiskykyä, mikä korreloi mitokondrioiden toimintakykyyn.

Ubikinoni paransi endoteelin toimintaa korjaamalla potilaiden mitokondrioiden toimintahäiriötä. Tulokset puoltavat ubikinonin käyttöä sydänpotilaiden ravintolisänä. Tutkimuksen painoarvoa lisää se, että raportin julkaisi Yhdysvaltain Sydänliiton tiedelehti Atherosclerosis.

Dai YL, Luk TH, Yiu KH, et al. Reversal of mitochondrial dysfunction by coenzyme Q10 supplement improves endothelial function in patients with ischaemic left ventricular systolic dysfunction: A randomized controlled trial. Atherosclerosis. 2011 Feb 17. [Epub ahead of print]