D-vitamiini ja rintasyöpä

Rintasyöpään sairastuneilla naisilla on todettu useissa tutkimuksissa D-vitamiinin puutos. Uusi tutkimus (Department of Radiation Oncology, University of Rochester Medical Center) vahvistaa asiaa. Tulosten mukaan potilaat tarvitsevat reilusti ruoan lisänä D-vitamiinia, 175 mikrogrammaa päivässä, mikä on yli 20 kertaa enemmän kuin suomalainen viranomaissuositus.

Aineistona oli 224 rintasyöpäpotilasta, joiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) mitattiin. Puutteen (deficiency) rajana pidettiin 50 nmol/, vajauksen (insufficiency) 50–77,5 nmol/l ja riittävänä (sufficient) ≥80 nmol/l. Potilaiden tulosten perusteella heille annettiin D-vitamiinia 8–16 viikkoa joko "pieni annos" 25 mikrogrammaa (µg) päivässä tai "suuri annos" 1250 µg/viikko (mikä tekee 175 µg päivää kohti). Sen jälkeen mitattiin uudelleen S-D-25.

Noin 65 % potilaista eli puutos-/vajaustilassa ennen D-vitamiinilisää. Puutos oli yleisintä muilla kuin valkoihoisilla sekä valkoihoisilla naisilla, joiden tauti oli edennyt pitkälle ja kaikilla niillä naisilla, jotka olivat saaneet sädehoitoa. D-vitamiinin puutos/vajaus korreloi myös vähäiseen luun tiheyteen lannerangassa. "Suuri annos" nosti enemmän S-D-25:ttä kuin "pieni annos", joka ei nostanut sitä merkitsevästi.

"Lääkäreiden tulisi harkita D-vitamiinilisän antamista puutoksesta/vajaudesta kärsiville rintasyöpäpotilaille", kirjoittavat syöpälääkärit.

Breast Cancer research and Treatment 2011 March 8