D-vitamiini syövän ehkäisyssä

D-vitamiini ehkäisee monia syöpätauteja, mutta vitamiinin tarve on moninkertainen nykyisiin saantisuosituksiin verrattuna, kirjoittavat johtavat amerikkalaiset D-vitamiinitutkijat. He selvittivät uudessa tutkimuksessaan suun kautta nautitun D3-vitamiinin ja seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) suhdetta erityisesti syövän ehkäisyn kannalta. Tutkijat päätyvät paljon suurempiin saantisuosituksiin (100–200 mikrogrammaa/vrk) kuin Suomen valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kela (7,5 µg/vrk).

Syövän ehkäisyyn tarvitaan 100–200 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia päivässä, mikä vastaa 150–200 nmol/l pitoisuutta seerumissa (S-D-25), toteavat tutkijat Anticancer Research -lehdessä julkaisemassaan kirjoituksessa. Tähän mennessä ei ole kuitenkaan tehty juuri lainkaan väestötutkimuksia, joissa olisi annettu D-vitamiinia yli 25 µg päivässä.

"Havaitsimme, että aikuisten D-vitamiinin tarve on 100–200 µg päivässä, jota veressä saavutetaan D-vitamiinin aineenavuhduntatuotteiden (metaboliitiien) sellainen pitoisuus, joka puolittaa useiden sairauksien riskin – rintasyövän, paksusuolisyövän, MS-taudin ja tyypin 1 diabetes", sanoo Cedric F. Garland, Kalifornian yliopiston (San Diego) perhe- ja ennaltaehkäisevän lääketieteen apulaisprofessori.

Garland myöntää hämmästyneensä siitä, kuinka paljon enemmän (100 µg/vrk) D-vitamiinia tarvitaan syövän ehkäisyyn verrattuna riisitaudin ehkäisyyn (10 µg/vrk). Hänen mukaansa 100 µg/vrk on täysin turvallista jatkuvassa käytössä.

Tähän tutkimukseen osallistui 3667 kotonaan asuvaa henkilöä, keski-iältään 51 vuotta. Asuinpaikkakunta sijaitsi 40. leveyspiirillä (vastaa Espanjan Andalusiaa). Yksi neljästä tutkitusta ei ottanut lainkaan D-vitamiinilisää. Lähes puolet (47 %) söi D-vitamiinia päivittäin aina 50 µg:aan asti. Suurin osa tutkituista otti enintään 125 µg päivässä. Noin 60 henkilöä ilmoitti syövänsä yli 250 µg päivässä.

D-vitamiinin päiväannokset ja ottajamäärät

D-vitamiinin päiväannokset (IU) ja niiden ottajamäärät 3667 henkilön aineistossa. Vaaka-akseli = D-vitamiiniannos IU, pystyakseli = henkilöiden lukumaarä. Siis lähes 400 henkilöä otti 10 000 IU eli 250 µg/vrk.

Kaikkien osallistujien S-D-25 mitattiin puolen vuoden välein. Pitoisuus suureni lineaarisesti D-vitamiiniannoksen mukaan (julkaisun Figure 2). Huomiota herättävä tulos oli, ettei kenenkään S-D-25 noussut yli turvallisen ylärajan (500 nmol/l), ei edes 250 µg:n päiväannoksella. Jotta lähes kaikki ihmiset (97,5 % väestöstä) pääsisivät vähintään 100 nmol/l tasolle, tulisi D-vitamiinin saannin olla 240 µg/vrk. Se ei ole suinkaan myrkyllistä, kuten monet suomalaiset ravitsemustieteilijät yrittävät uskotella.

Suurten D-vitamiinin kerta-annosten vaikutus seerumin D-vitamiinin pitoisuuteen

Suurten D-vitamiinin kerta-annosten vaikutus seerumin D-vitamiinin pitoisuuteen (S-D-25). Vaaka-akselilla D-vitamiinin kerta-annos, pystyakselilla S-D-25 (ng/ml). Tarvitaan noin 100 000 IU (2500 µg) annos, jotta S-D-25 ylittää turvallisen rajan (200 ng/ml eli 500 nmol/l). Vinoneliöt ovat kontrolloituja yksilöiden (N=48) keskiarvoja ja neliöt D-vitamiinimyrkytystapauksia (n=21). Käyrä ei ole tästä tutkimuksesta, vaan aikaisemmasta Reinhold Viethin raportista (viite 8).

Usein esitetty kysymys kuuluu: Kuinka paljon S-D-25 suurenee tietyllä suun kautta otetulla D-vitamiinimäärällä? Julkaisun kuviot 3 ja 4 vastaavat tähän kysymykseen. Nousu vaihtelee sen mukaan kuinka pienestä pitoisuudesta lähdetään. Esimerkiksi lähtötasolta 25 nmol/l 25 mikrogramman saannin lisäys nostaa S-D-25:ttä noin 28 nmol/l, kun taas 75 nmol/l:sta lähdettäessä sama annos nostaa seerumin pitoisuutta noin 20 nmol/l. Jos lähtotasao on 125 nmol/, 25 µg/vrk nostaa pitoisuutta vain noin 12,5 nmol/l. Lähtötasolta 225 nmol/l nousu on enää 4 nmol/l.

Tämän tutkimuksen heikkoutena on se, ettei siinä annettu mitään tiettyä D-vitamiinivalmistetta, vaan eri henkilöt olivat ostaneet kukin itse valitsemansa tuotteen. Lisäksi annostelutiedot perustuivat koehenkilöiden omiin ilmoituksiin. Tuloksista voidaan silti tehdä johtopäätöksiä. Tulokset sopivat hyvin yhteen aikaisemman Viethin raportin kanssa (kuva 4).  Kumpikin raportti viittaa siihen, ettei D-vitamiini aiheuta myrkytystä alle 1000 µg:n päiväannoksilla. Raportti on herättänyt laajaa huomiota mediassa.

Businessweek.com 22.2.2011

Professorit Heaney ja Holick kritisoivat uudessa kirjoituksessaan Yhdysvaltain uusia D-vitamiinisuosituksia liian pieniksi, koska niissä ei otettu huomioon D-vitamiinin luuston ulkopuolisia vaikutuksia. Ranskalaiset tutkijat puoltavat niin ikään huomattavasti nykyisiä suosituksia suurempaa saantia niin, että S-D-25 sijoittuu 75 ja 250 nmolin/l välille.

Garland CF, French CB, Baggerty LL, Heaney RP. Vitamin D Supplement Doses and Serum 25-Hydroxyvitamin D in the Range Associated with Cancer Prevention. Anticancer Research 2011;31, 617-622. Free Full Text pdf

Heaney RP, Holick MF. Why the IOM recommendations for vitamin D are deficient. Journal of Bone and Mineral Research 2011 March;26(3) 455–457 Free Full Text

Pierrot-Deseilligny C, Souberbielle JC. Widespread vitamin D insufficiency: A new challenge for primary prevention, with particular reference to multiple sclerosis. Presse Med. 2011 Feb 16 Free Full Text