Antioksidantit voivat tehostaa syöpähoitoja

Antioksidantit voivat olla hyödyksi syöpähoitojen yhteydessä. Antioksidantit ehkäisevät vapaiden radikaalien aiheuttamaa hapetusstressiä, joka lisää syöpäsolujen kasvua, sanoo kantasolubiologian professori Michael P. Lisanti (Biomedical Research Centre at the University of Salford in Manchester, U.K.) Professori Lisantin tutkimukset saattavat mullistaa käsitykset antioksidanttien käytöstä syöpähoitojen yhteydessä. Syöpähoidot tuottavat runsaasti myrkyllisiä happiradikaaleja, jotka aiheuttavat kudoksiin hapetusstressin, jotka puolestaan aiheutavat ikäsviä sivuvaikutuksia.


Hapetusstressi ruokkii syöpäsolujen kasvua, sanoo Lisanti.
"Syöpäsolut ovat loisia, jotka käyttävät hyväkseen hapetusstressiä ja imevät itseensä ravintoaineita muista lähellä olevista terveistä soluista. Näin syöpäsolut saavat ravintoa, jonka avulla ne kasvavat ja lisääntyvät. Hapetusstressi siis ruokkii syöpäsoluja. Paras tapa tappaa syöpä on katkaista hapetusstressin kierre. Koska antioksidantit ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat hapetusstressiä, ne voivat olla hyödyllisiä aseita taistelussa syöpää vastaan", selittää Lisanti.

Syövän vakiohoidossa ei käytetä antioksidantteja, koska tähän asti on ajateltu, että ne vähentäisivät solusalpaajien (kemoterapian) vaikutusta.  Päinvastoin, kemoterapia tuottaa vapaita radikaaleja ja lisää siten hapetusstressiä. "Meidän on ajateltava asia kokonaan uudella tavalla ja alettava käyttää antioksidantteja kemoterapian yhteydessä", sanoo Lisanti.

Lisantin uusi tutkimus on tehty syöpäsoluilla laboratoriossa, ei ihmisillä. Tarvitaan kliinisiä tutkimuksia antioksidanteilla, joihin kuuluvat muun muassa diabeteslääke metformiini ja malarialääke klorokiini. Näistä lääkkeistä saattaa olla hyötyä myös syövän hoidossa, Lisanti lisää. Silloin syöpäsolut jäävät ilman energiaa, ja kuolema on niiden ainoa mahdollisuus.

Lisantin uusimmat tutkimukset osoittavat, että C-vitamiini ehkäisee sokerin hajoamista, glykolyysia, jolloin syöpäsolujen mitokondrioiden energian saanti heikkenee. Ilman energiaa (palorypälehappoa eli pyruvaattia) syöpäsolu tekee itsemurhan, apoptoosin. Vielä tehokkaammin syöpäsoluja tappaa antibioottien (doksisyklinin) ja C--vitamiinin yhdistelmä, Lisanti lisää. Se estää syöpäsolujen energian tuotannon niin tehokkaasti, että solu kuolee. Sen lisäksi C-vitamiini estää kantasolun DNA:n toimintaa, jolloin siitä ei synny syöpäsolua.

Killing cancer with vitamin C: Hype or hope? MedicalNews 6.9.2017

Caveoliini-1

Lisantin työryhmä on löytänyt syövän ennusteeseen vaikuttavan proteiinin, Caveoliini-1:n. Aggressiivista rintasyöpää sairastavilla potilailla, joilla on tätä proteiinia elimistössää, on hyvä ennuste: 72 % elää vähintään 12 vuotta. Sitä vastoin niistä potilaista, joilla ei ole tätä proteiinia, alle 10 % elää yli viisi vuotta.

Caveoliini-1 estää hapetusstressin syntyä syöpäsolujen lähiympäristössä olevissa soluissa, fibroblasteissa, Lisanti selvittää. Uudessa tutkimuksessa Caveoliini poistettiin fibroblasteista, jolloin syöpäkasvaimet suurenivat nelinkertaisiksi. Caveoliini-1:n poistaminen lisäsi fibroblastien hapetusstressiä, jolloin niistä alkoi vuotaa ravintoaineita, jotka puolestaan ruokkivat syöpäsoluja. Tutkijat istuttivat fibroblasteihin geenin, joka valmisti toista antioksidanttiproteiinia. Silloin ravintoaineiden vuotaminen lakkasi, Lisanti kertoo. Kaikki tämä antaa uutta geenitutkimukseen perustuvaa näyttöä siitä, että syövän hoidossa tulisi käyttää antioksidantteja, hän sanoo MyHealthNewsDailyn haastattelussa.

Sisplatina (cis-diamminedichloroplatinum II, Cpt) on voimakas syöpäsolujen kasvua estävä, DNA:ta alkyloiva yhdiste, jota käytetään yleisesti kiinteiden kasvainten (tuumoreiden) hoitoon. Tällaisia kasvaimia ovat mm. kives-, munasarja-, rinta-, keuhko, virtsarakko- sekä pään ja kaulan alueen ja kohdunkaulan syövät. Sisplatina aiheuttaa valitettavasti palautuvia ja palautumattomia muutoksia myös terveissä kudoksissa, mm. munuaisissa, luuytimessä, mahassa ja suolistossa, aivoissa sekä sisäkorvassa (kuulovaurio). Syöpätutkijat ovat selvittäneet, voitaisiinko ravintolisillä ehkäistä tai vähentää sisplatinan aiheuttamia sivuvaikutuksia (Astolfi ym. 2016). Rikkipitoiset ravintolisät suojaavat sisplatinan sivuvaikutuksilta (Rosic ym. 2017).

Tukea kliinisistä tutkimuksista

Kiinalainen naisten rintasyöpätutkimus tukee Lisantin näkemystä. C- ja E-vitamiineja syöneiden potilaiden taudin uusiutumisriski väheni, samoin kuolleisuus syöpään verrokkeihin nähden. Näin tapahtui riippumatta siitä, saivatko naiset kemoterapiaa vai eivät. Sitä vastoin sädehoitoa saaneilla naisilla antioksidanteista ei ollut hyötyä (Nechuta ym. 2011).

Toiset tutkijat analysoivat vuonna 2009 Breast Cancer Research and Treatment -lehdessä 22 aikaisempaa tutkimusta ja päättelivät, että antioksidanttien käyttö kemoterapian, sädehoidon ja hormonihoidon aikana ei hyödyttänyt eikä vahingoittanut rintasyöpäpotilaita. Tulokseen vaikutti tietenkin suuresti se, mitä antioksidantteja naiset käyttivät. Esimerkiksi pelkät vitamiinit eivät ole välttämättä yhtä tehokkaita kuin niiden yhdistäminen berberiiniin, karnosiiniin seleeniin, ubikinoniin ja E-EPAan. Lisäksi on syytä huomata, että antioksidantit (berberiini ja karnosiini)  ehkäisevät muun muassa adriamysiini-nimisen solusalpaajan aiheuttamia sydänlihasvaurioita. Ubikinoni ehkäisee sisplatinan aiheuttamaa kuulovauriota. Vaikutus perustuu ubikinonin antioksidanttiominaisuuksiin (Astolfi ym. 2016).

Karnosiini estää maksasyöpää, osoittaa saidiarabialainen rottatutkimus. Vaikutus perustuu karnosiinin antioksidatiivisiin, anti-inflammatorisiin, antinitrartiivisiin ja apoptoottisiin vaikutuksiin (Fouad ym. 2017). Karnosiini ehkäisee yleisesti käyteyn sytostaatin, sisplatinan sivuvaikutuksia (Banerjee ym. 2018).

C-vitamiini herkistää melanoomasoluja uusille lupaaville syöpälääkkeille (Bromodomain and extra-terminal inhibitors BETi, osoittaa uusi tutkimus (Mustafi ym. 2017). Näitä lääkkeitä saavien melanomapotilaiden kannataa siis nauttia reilusti C-vitamiinia ruan lisänä.

Berberiini herkistää munasarjasyöpäsoluja sisplatinalle, jolloin tämä sytostatti tehoaa paremmin (Liu ym. 2013). Berberiini ehkäisee doksorubisiinin aiheuttamaa kardiomyopatiaa (Wu ym. 2019) sekä tehostaa sisplatinan syöpäsoluja tappavaa vaikutusta (Liu ym. 2019). Berberiini ja kurkumiini tehostavat toisiaan glioblastooman hoidossa (Maiti ym. 2019).

Wu YZ, Zhang L, Wu ZX, Shan TT, Xiong C. Berberine Ameliorates Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity via a SIRT1/p66Shc-Mediated Pathway. Oxidative Medicine and Cell Longevity 2019;2019:2150394. Published 2019 Dec 6. doi:10.1155/2019/2150394 Free Access
Maiti P, Plemmons A, Dunbar GL. Combination treatment of berberine and solid lipid curcumin particles increased cell death and inhibited PI3K/Akt/mTOR pathway of human cultured glioblastoma cells more effectively than did individual treatments. PLoS One. 2019;14(12):e0225660. Published 2019 Dec 16. doi:10.1371/journal.pone.0225660 Free Access
Mustafi S, Camarena V, Volmar CH, et al. Vitamin C sensitizes melanoma to BET inhibitors. Cancer Research. 2017 Nov 27. pii: canres.2040.2017. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-17-2040.
mscb.com 15.2.2011

Nechuta V, Lu W, Chen Z, et al. Vitamin Supplement Use During Breast Cancer Treatment and Survival: A Prospective Cohort Study. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. February 2011;20:262-271
Astolfi L, Simoni E, Valente F, et al.  Coenzyme Q10 plus Multivitamin Treatment Prevents Cisplatin Ototoxicity in Rats.PLoS One. 2016 Sep 15;11(9):e0162106. doi: 10.1371/journal.pone.0162106. eCollection 2016.
Rosic G, Joksimovic J, Selakovic D, et al. The beneficial effects of sulfur-containing amino acids on cisplatin-induced cardiotoxicity and neurotoxicity in rodents. Current Medicinal Chemistry. 2017 Jul 5. doi: 10.2174/0929867324666170705114456.
Fouad AA, Qutub HO, Al Rashed AS, Al-Melhim WN. Therapeutic effect of carnosine in rat model of experimental liver carcinogenesis. Environemntal Toxicology and Pharmacology. 2017 Aug 26;56:10-14. doi: 10.1016/j.etap.2017.08.021.
Banerjee S, Sinha K, Chowdhury S, Sil PC. Unfolding the mechanism of cisplatin induced pathophysiology in spleen and its amelioration by carnosine. Chemico-Biological Interactions. 2018 Jan 5;279:159-170. doi: 10.1016/j.cbi.2017.11.019.
Liu S, Fang Y, Shen H, Xu W, Li H. Berberine sensitizes ovarian cancer cells to cisplatin through miR-21/PDCD4 axis. Acta Biochim Biophys Sinica (Shanghai) 2013;45:756–762. doi: 10.1093/abbs/gmt075.
Free Full Text
Liu L, Fan J, Ai G, et al. Berberine in combination with cisplatin induces necroptosis and apoptosis in ovarian cancer cells. Biological Research. 2019 Jul 18;52(1):37. doi: 10.1186/s40659-019-0243-6. Free Full Text