Kalaöljy hoitaa ikääntyvien masennusta

Kalaöljyn tehoa masennuksen hoidossa tutkitaan nyt vilkkaasti eri puolilla maailmaa. Iranissa tehdyssä kaksoissokkokokeessa kävi ilmeiseksi, että jo yksi kapseli tehokasta kalaöljyä päivässä tehosi yli 65-vuotiaiden masennukseen. Tulos tukee muun muassa Italiasta äskettäin julkaistuja havaintoja.

Masennus on väestössä yleistä ja kustannukset suuret. Suomessa sai vuonna 2009 masennuslääkkeistä sairausvakuutuskorvauksia 421 400 henkilöä, eli 12 900 henkilöä edellisvuotista enemmän, mutta silti yli 4 000 jäi työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen vuoksi. Tavanomainen lääkehoito on siis teholtaan kehnoa. Uusia tehokkaita ja turvallisia hoitokeinoja etsitään kuumeisesti. Lukuisat kliiniset tutkimukset osoittavat, että kalaöljy saattaa olla suureksi avuksi.

Iranilaiset psykiatrit tutkivat kalaöljyn vaikutusta yli 65-vuotiaiden ihmisten lievän ja kohtalaisen vaikean masennuksen hoidossa. Aineistona oli 66 henkilöä, joiden Mini Mental State Exam -tutkimustulos oli enintään 22 pistettä ja Geriatric Depression Scale-15 (GDS-15) antoi 5–11 pistettä. Kumpikin testi osoitti siis tutkittujen henkilöiden heikentynyttä henkistä suorituskykyä. Tutkijat arvottiin kahteen kaltaistettuun ryhmään. Näin ne olivat samankaltaisia iän, koulutustason, painoindeksin (BMI), alkoholin käytön, tupakoinnin ja masennuslääkkeiden suhteen. Ryhmien verikokeetkin olivat vertailukelpoiset (muun muassa hs-CRP, kokonaiskolesteroli ja kilpirauhasen toimintakokeet). Toinen ryhmä sai päivittäin lume- ja toinen kalaöljykapselin, joka sisälsi 300 mg EPAa ja 300 mg DHA:ta.

Kalaöljyä saaneiden masennus lieveni merkitsevästi (GDS-15 -pisteet vähenivät) lähtötilanteeseen ja verrokkeihin nähden. "Tässä tutkimuksessa pienellä [päivittäisellä] kalaöljyannoksella oli jonkinlaista tehoa ikääntyvien potilaiden lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa", kirjoittavat psykiatrit European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience -lehdessä.

Tulos tukee äskettäin Pavian yliopistosta Italiasta raportoituja ikäihmisten hoitotuloksia kalaöljyllä. Laukaalainen psykiatri Mauno Rauramo on ollut ilmeisen oikeassa ehdottaessaan kalaöljyn lisäämistä masennuksen Käypä hoito -ohjeisiin.

Tajalizadekhoob Y, Sharifi F, Fakhrzadeh H, et al. The effect of low-dose omega 3 fatty acids on the treatment of mild to moderate depression in the elderly: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2011 Feb 12. Epub ahead of print