Masennus, sydäntauti ja omega-3-indeksi

Masennus ja sydäntaudit liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä kummassakin myllertää matala-asteinen krooninen tulehdus, joka vaikuttaa molempiin suuntiin näissä sairauksissa. Uusi tutkimus Münchenin Ludwig Maximilian -yliopiston psykiatrian ja kardiologian laitoksilta valottaa tätä yhteyttä erityisesti omega-3-rasvahappojen kannalta. Pieni omega-3-indeksi lisää kummankin sairauden ja niiden samanaikaisuuden riskiä. Raportti julkaistaan Journal of Clinical Psychiatry -lehdessä. Se puoltaa kalaöljyn käyttöä omega-3-indeksin suurentamiseksi, jolloin kummankin sairauden ennuste paranee.

Tutkimuksen aineistoksi valittiin 100 yliopistosairaalan psykiatrian klinikalla osastolla hoidossa olevaa, yli 18-vuotiasta masennuspotilasta ja heille 104 tervettä kaltaistettua verrokkia kardiologian poliklinikalta. Osa valituista jouduttiin alkoholismin, erilaisten sairauksien ja lääkitysten vuoksi sulkemaan pois, joten lopulliseksi aineistoksi jäi 86 masentunutta ja 80 verrokkia, yhteensä 166 aikuista. Masennuspotilailla ei ollut todettu sydän- eikä valtimotautia. Kaikille tehtiin 17-kohtainen masennustesti (Hamilton Depression Rating Scale, HDRS-17), heistä mitattiin sydän- ja valtimotautien riskitekijöitä, veren sokeria, rasvoja ja rasvahappoja ja tulehdusta osoittava interleukiini-6 (IL-6). Rasvahapoista laskettiin omega-3-indeksi. Tutkimuksen aikana ei annettu kalaöljyä ruoan lisänä. Masennuspotilaat söivät sairaalaruokaa, jossa oli kolme erilaista vaihtoehtoa. He saivat halutessaan kalaa kerran viikossa. Yli 60 % masentuneista sai tavanomaista mielialalääkitystä, mutta kukaan ei ottanut kalaöljyä.

Omega-3-indeksi

Omega-3-indeksi 163 henkilön aineistossa, Ihannelukema on yli 8 %. Ale 4 % merkitsee suurta sydäntaudin riskiä. Yli 8 %:n on vaikea päästä ilman reilua kalaöljylisää.


Masentuneiden potilaiden veren omega-3-rasvahappojen pitoisuudet ja omega-3-indeksi olivat pienempiä kuin verrokeilla (3,9 vs 5,1 %) (kuva 1). EPAn pitoisuudet olivat 0.98 vs 1,31 %, DPA:n 1,54 vs 1,90 % ja DHA:n 2,96 vs 3,84 %. Masentuneiden triglyseridit olivat koholla (1,7 vs 1,1 mmol/l), samoin paastoveren sokeri (5,3 vs 4,8 mmol/l), vyötärön ympärysmitta (97 vs 87 sm) ja painoindeksi (26 vs 24).

Alle 4 %:n omega-3-indeksi liittyi suurentuneeseen interleukiini-6:n (IL-6) pitoisuuteen , mikä kertoo siitä, että masennus on luonteeltaan tulehdustila. Lääkitys tehosi parhaiten niillä potilailla, joiden omega-3-indeksi oli suurin. Lääkitys ei kuitenkaan suurentanut omega-3-pitoisuuksia. Mitä pienempi omega-3-indeksi oli, sitä suurempi oli IL-6-pitoisuus (siis sitä enemmän tulehdusta). "Omega-3-indeksin nostaminen 8–11 prosenttiin saattaisi vähentää masennuspotilaiden sairastumista sydän- ja valtimotauteihin", päättelivät tutkijalääkärit. He huomauttavat, että tupakointi huonontaa omega-3-indeksiä.

Johtopäätökset: Tavanomaiset sydän- ja verisuonitautien riskitekijät, omega-3-indeksi ja interleukiini-6 osoittavat suurentunutta sydän- ja valtimotautiriskiä masentuneilla ihmisillä, joilla ei ole [vielä] todettu valtimotautia. Nämä tulokset tukevat useita aikaisempia tutkimuksia samoista aiheista (katso linkit oikeanpuoleisella palstalla).

Tämä ja muut tutkimukset puoltavat kalaöljyn käyttöä masennuksen ehkäisevänä ja täydentävänä hoitona, kuten psykiatri Mauno Rauramo esitti Duodecimille jo 15.11.2009. Kuten tunnettua, 90-prosenttinen E-EPA on tehokkain kalaöljyvalmiste masennuksen hoitoon.

Baghai TC, Varallo-Bedarida G, Born C, et al. Major depressive disorder is associated with cardiovascular risk factors and low Omega-3 index. Journal pf Clinical Psychiatry. 2010 Dec 14. Free Full Text