Kalaöljy parantaa sydämen vajaatoimintaa

Etyyliesteröity kalaöljy parantaa vajaatoiminnasta kärsivän sydämen toimintaa, osoittaa uusi italialainen satunnaistettu kliininen tutkimus (Journal of American College of Cardiology 5.1.2011). Vaikutus on sitä parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa kalaöljyn käyttö aloitetaan ja mitä suurempi sen päiväannos on (vähintään 2 grammaa päivässä).

Aineistona oli 133 potilasta, joista puolet sai vuoden ajan päivittäin etyyliesteröityä kalaöljyä kapseleina (E-EPA + E-DHA, yhteensä 850 mg/kapseli). Annos oli ensimmäisen kuukauden ajan 5 kapselia päivässä ja sen jälkeen kaksi kapselia/vrk 11 kuukauden ajan. GISSI-tutkimukseen verrattuna kalaöljyn annos oli siis selvästi suurempi ja potilaiden sydäntauti lievempi. Heille oli tehty sepelvaltimoiden varjoainekuvaus (angiografia), jossa ei näkynyt sepelvaltimotautia. Vajaatoiminnan syy oli siis jokin muu. Kaikki potilaat jatkoivat tavanomaisia sydänlääkkeitään (ACE:n estäjiä, beetasalpaajia ja nesteenpoistolääkkeitään ym.). Kalaöljy vähensi mm. nesteenpoistolääkkeen (furiosemidin) tarvetta.

Kalaöljy paransi, lumeeseen verrattuna, sydämen iskuvoimaa, peak VO2:ta, potilaan kestävyyttä kuormituksessa ja NYHA-luokitusta sekä vähensi sairaalahoidon tarvetta, raportoi tohtori Savina Nodarin työryhmä (Berscian yliopisto, Italia). Hän esitti tulokset sydänlääkäreiden kongressissa Heart Failure Society of America (HFSA) 2010 Scientific Meeting in San Diego, CA.

Tulokset tukevat aikaisempaa GISSI-tutkimusta, ja yhdessä ne antavat nyt vakuuttavan näytön (”compelling test case”) kalaöljyn hyödyistä lääkäreille, jotka hoitavat sydämen vajaatoimintaa, todetaan saman lehden pääkirjoituksessa (WH Wilson Tang and Michael Samara (Cleveland Clinic, OH). Kalaöljy on sitä tehokkaampaa, mitä varhaisemmin sen käyttö aloitetaan ja mitä suurempi päiväannos on. Hoito on turvallista ja ainakin osalle potilaista hyvinkin tehokasta, korostaa Tang. Hänen mukaansa GISSI-tutkimuksessa olisi pitänyt antaa suurempi annos kalaöljyä (siinä annettiin vain 1 gramman kapseli päivittäin) ja sen anto olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin, jolloin tulokset olivat todennäköisesti olleet vielä paremmat. Näin ollen sydänpotilaan kannattaa ottaa enemmän kuin mitä ravintolisinä myytävien kalaöljyjen myyntipakkauksiin on painettu ohjeiksi terveille ihmisille.

Toinen italialainen tutkijaryhmä on selvittänyt, kuinka kalaöljyn omega-3-rasvahapot vaikuttavat edullisesti sydänlihassoluissa (Bei ym. 2011).

Lähteet: The Heart.org 6.1.2011

Nodari S, Triggiani M, Campia U, et al. Effects of n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Left Ventricular Function and Functional Capacity in Patients With Dilated Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol, doi:10.1016/j.jacc.2010.11.017 (Published online 5 January 2011)
Bei R, Frigiola A, Masuelli L, et al. Effetcs of omega-3- polyunsaturaed fatty acids on cardiac myostye protection. Frontiers of Bioscience. 2011 Jan 1;16:1833-43. Free Full Text